Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 24.06.2018

 1. 24 czerwca Kościół oddaje cześć św. Janowi Chrzcicielowi. Największemu spośród świętych, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, skoro nawet sam Chrystus twierdził, że „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana”. Jan Chrzciciel jest wielki również przez wyjątkowość swojej misji. Będąc ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a zarazem pierwszym i jedynym prorokiem Nowego Przymierza, miał za zadanie obwieścić światu przyjście Mesjasza i przygotować ludzi na Jego przyjęcie. Jak wiemy, swoje zadanie wypełnił w sposób doskonały i do samego końca, pieczętując je swoim życiem. Papież Paweł VI w 41 numerze adhortacji „Evangelii nuntiandi” napisał, że współczesny człowiek woli bardziej słuchać świadków niż nauczycieli… a jeśli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami. Przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, prośmy o zdolność dawania świadectwa przykładem, który pochodziłby z naszych najgłębszych przekonań, a nie z obowiązku.
 2. Nabożeństwa czerwcowe – w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00. W niedzielę przed Mszą świętą.
 3. W przyszłą niedzielę 24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 4. Zapraszamy dzisiaj do biblioteki parafialnej o Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen.
 5. Spotkanie Młodych w Concordii odbędzie się w sobotę 23 czerwca. Wyjazd autobusu Emmerich godz. 6.30, Kleve godz. 6.50 i Neukirchen-Vluyn godz. 7.45.
 6. 29 czerwca ( piątek ) przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 7. Msza święta w Straelen 1 lipca o godz. 15.30.
 8. Z racji rozpoczynającego się czasu urlopowego spowiedź w niedzielę w miarę możliwości, przed Mszą świętą i w tygodniu przed Mszą świętą lub po.
 9. Boże, wysłałeś św. Jana Chrzciciela, aby był zwiastunem Twego Syna, który urodził się i umarł za nas. Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie, za przykładem św. Jana, który został umęczony za prawdęi sprawiedliwość.
  Amen.