Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2020.

 1. Święty Paweł uczy, mówiąc o Chrystusowym przebaczeniu: Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (Kol 2,14) Być chrześcijaninem to kochać. A miłości nie ma bez przebaczenia.
 2. Rozpoczęliśmy zajęcia katechetyczne. Grupa do bierzmowania ma zajęcia z ks. Adamem w środę w N. Vluyn o godz. 17.30 ( zajęcia odbywają się w kościele ) i w Duisburgu o godz. 16.30. Zajęcia z s. Bożeną w środę w N. Vluyn, o godz. 16.00 – grupa najmłodsza, 16.45 grupa pokomunijna, 17.30 grupa do I Komunii świętej. W Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 15.30 grupa przedszkolna, o 16.15 grupa do I Komunii świętej, o 17.00 grupa pokomunijna
 3. W poniedziałek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża świętego. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 4. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Prosimy o przyniesienie figurek które były losowane w pierwszą niedzielę miesiąca. Pragniemy wznowić od października losowanie.
 7. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej zapraszamy do naszej biblioteki parafialnej w Duisburgu-Wehofen.
 8. W środę w N. – Vluyn P. Monika zaprasza na godz. 17.00 zainteresowanych rodziców językiem polskim swoich dzieci.
 9. Tylko Ty, Jezu, możesz tak poszerzyć moje serce, by z 7 przeszło do 77, czyli ciągłego przebaczania razem z Tobą.

Ogłoszenia duszpasterskie 6.09.2020.

 1. Amerykański trapista Tomasz Merton wypowiedział kiedyś słynne zdanie: „Nikt nie jest samotną wyspą”. W ten sposób wyraził prawdę, że nie tylko żyjemy we wspólnocie, ale jesteśmy też za siebie nawzajem odpowiedzialni. Święta Maryjo, Patronko nasza, ucz nas pięknej miłości do naszych bliźnich i wspieraj nas w dobrych czynach.
 2. W tym tygodniu rozpoczynamy zajęcia katechetyczne. Grupa do bierzmowania będzie miała zajęcia z ks. Adamem w środę w N. Vluyn o godz. 17.30 ( zajęcia będą się odbywały w kościele ) i w Duisburgu o godz. 16.30. Zajęcia z s. Bożeną w środę w N. Vluyn, o godz. 16.00 – grupa najmłodsza, 16.45 grupa pokomunijna, 17.30 grupa do I Komunii świętej. W Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 15.30 grupa przedszkolna, o 16.15 grupa do I Komunii świętej, o 17.00 grupa pokomunijna
 3. W sobotę 10 dzieci z naszej Misji przystąpiło do Pierwszej Komunii świętej.
 4. We wtorek 8 września przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza święta o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen.
 5. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 6. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 7. Prosimy o przyniesienie figurek które były losowane w pierwszą niedzielę miesiąca. Pragniemy wznowić od października losowanie.
 8. Lektorzy mogą odebrać plan czytań w zakrystii.
 9. Jezu, daj mi odwagę upominania z miłością, a jednocześnie przyjmowania upomnień od innych. Niech to wypływa z mojej troski.

Ogłoszenia duszpasterskie 30.08.2020.

 1. Cierpienie wpisane jest w nasze życie. Tak jak grzech, który leży u podstaw każdego cierpienia. Dopiero Chrystus poprzez Krzyż, ukazał światu, a najpierw Kościołowi, że cierpienie wcale nie musi być bezsensowne. Adam i Ewa wygnani z Raju, doświadczają cierpienia, wcześniej go nie znając. Hiob widzi, że można cierpieć samemu, pomimo tego, iż to cierpienie nie jest karą za własne grzechy. Cierpienie zjednoczone z krzyżem Jezusa nie tylko ma sens, ale jest najpewniejszą drogą do zbawienia. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je”.
 2. 4.09 Pierwszy Piątek Miesiąca modlimy się do Najświętszego serca Pana Jezusa. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen i o godz. 19.30 w N. Vluyn.
 3. W przyszłą niedzielę 6 .09 Msza święta w Straelen o godz. 15.30..
 4. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. W sobotę 5 września o godz. 12.00 w Duisburgu-Wehofen odbędzie się I Komunia święta. Z racji ograniczonej liczby osób w uroczystości uczestniczą jedynie rodziny dzieci.
 7. Prosimy o przyniesienie figurek które były losowane w pierwszą niedzielę miesiąca. Pragniemy wznowić od października losowanie.
 8. W przyszłą niedzielę 6 września na prośbę biskupów Niemiec obchodzona będzie „ Światowa Niedziela solidarności i modlitwy”. Jesteśmy zaproszeni, aby wykazać zainteresowanie epidemią na świecie, jej konsekwencjami oraz do wyrażenia współtroski o najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Prosimy o kolektę na te cele – o szczerą modlitwę i ofiarę. Pomóżmy jako chrześcijanie potrzebującym w Kościele na świecie, aby ulżyć dotkniętym tym problemem i biedą.
 9. Jezu, wlej w moje serce tyle ufności, abym szedł za Tobą pewien, że przy Tobie jestem na właściwym miejscu w życiu.

Ogłoszenia duszpasterskie Wakacje – 2020.

 1. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28) Rozpoczęliśmy upragniony czas wakacji, aby wzmocnić swoje siły fizyczne i duchowe zwłaszcza w tym szczególnym roku naznaczonym pandemią Korona wirusa. Po całym roku pracy i nauki, wskazany jest odpoczynek, aby zregenerować siły i po wakacjach zabrać się do swoich obowiązków z nową energią i zapałem. Przede wszystkim chcemy odpocząć od trudnej i męczącej codzienności. Pragniemy odetchnąć, zatrzymać się, uspokoić, wyciszyć. Wyjeżdżamy na urlop po to by, choć na chwilę zapomnieć o kłopotach i problemach dnia codziennego. Są jednak rzeczy, od których nie może być wakacji. Nie można mieć wakacji od Boga, od religii, od Kościoła! Pan chce, abyśmy odpoczęli przy Nim. Odpoczynek przy Jezusie daje nam okazję, aby lepiej służyć, lepiej żyć, abyśmy jeszcze bardziej mogli dawać siebie innym. Czas wakacji i urlopu powinien stać się także dodatkową możliwością pogłębienia naszej przyjaźni z Bogiem przez modlitwę i dłuższą rozmowę z Nim o swoich sprawach. Podczas tego lata, niech Pan Jezus stanie się dla każdego źródłem wody żywej i odpoczynkiem naszego serca. Wypoczęci na ciele i duchu wracajmy szczęśliwie do swoich domów, aby z nowym zapałem podjąć swoje codzienne obowiązki. Niech wszystkim Pan błogosławi.
 2. Msze święte w niedzielę i dni powszednie są sprawowane według stałego porządku.
 3. Biuro parafialne czynne bez zmian.
 4. W czwartek 6 sierpnia Uroczystość Przemienienia Pańskiego – Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 5. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. Obecnie to liczba 300 osób w kościele z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 6. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 7. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu i w okresie wakacyjnym tylko przed Mszą świętą.
 8. Pierwszy Piątek miesiąca w sierpniu bez zmian. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.

Ogłoszenia duszpasterskie 5.07.2020.

 1. Jezus Chrystus nie obiecuje nam, zdjęcia z nas trudu czy ciężaru, obiecuje natomiast, że nas pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod wpływem życiowych doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed Bogiem za potrzebujących. Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań naszych problemów, zamiast zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić dogłębna zmiana w naszym życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który uzdolni nas do przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. Nie wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On czeka, aby nas pokrzepić.
 2. Msze święte są od tego miesiąca sprawowane według stałego porządku. Można skorzystać w Duisburgu-Wehofen z Mszy św. w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. Obecnie to liczba 100 osób w kościele z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 4. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu i w okresie wakacyjnym tylko przed Mszą świętą.

Ogłoszenia duszpasterskie 28.06.2020.

 1. A jednak Bóg nie poddaje się, nie rezygnuje, sobie nie odpuszcza… Bo przecież nie tylko przychodzi do nas w czasie naszej rozmowy z Nim na modlitwie, czytania Jego słowa w Biblii, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu czy spowiedzi. Przychodzi do nas w innych ludziach. Pragnie być z nami także i w ten sposób i przypomnieć o sobie.
 2. Od przyszłej niedzieli z racji rozpoczynających się wakacji Msze święte będą sprawowane według stałego porządku. Nie będzie dodatkowych Mszy świętych w Duisburgu-Whofen w sobotę i w N. Vluyn w niedzielę o godz. 13.00. Można skorzystać w Duisburgu-Wehofen z Mszy św. w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. Obecnie to liczba 100 osób w kościele z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 4. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 7. Katecheza dla bierzmowanych od września.
 8. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Msze święte i nabożeństwo do Naj. Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 9. Z racji czasu urlopowego w lipcu i sierpniu, sakrament spowiedź będzie możliwy tylko przed Mszą świętą.
 10. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy błogosławionego czasu odpoczynku i bezpiecznego powrotu do domu.
 11. Komunię świętą przyjmujemy na rękę. Słowo wyjaśnienia dla tych którzy mają wątpliwości. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2004 r., mówi o tym, że każdy wierny ma prawo przyjąć Komunię św. do ust, ale że jest też druga forma – zresztą uświęcona tradycją Kościoła – przyjęcia Eucharystii na dłoń. Jej zastosowanie Instrukcja pozostawia decyzji konferencji episkopatów w poszczególnych krajach. Jan Paweł II szanował tę dawną tradycję. Był świadom, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa aż do IX wieku, przyjmowano Komunię św. tylko na rękę. Są teksty Ojców Kościoła, np. św. Jana Damasceńskiego czy św. Cyryla Jerozolimskiego, które tłumaczą znaczenie tego gestu, a nawet zachęcają, by przyjmując Komunię św., patrząc na Jezusa trzymanego w ręku, przez moment adorować Go. Ojcowie Kościoła apelują, aby było to przyjęcie świadome, z należytą czcią. Co więcej mówią, że skrzyżowane dłonie przyjmującego Eucharystię są jak tron krzyża – jedyny tron, jaki przyjął dla siebie Syn Boży na ziemi. Jest to więc forma uświęcona. Nigdy nie można mówić, że przyjęcie z wiarą Eucharystii na dłoń jest świętokradztwem. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego wyraźnie podkreśla, że postawa przyjmującego Komunię św. ma wyrażać najgłębszy szacunek oraz wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w chlebie eucharystycznym. O to więc powinniśmy się troszczyć. ( KAI )

Ogłoszenia duszpasterskie 21.06.2020.

 1. Św. Jan Paweł II naucza, że „w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia”. Stąd „każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam, gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi”. Dlatego „Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestnictwo w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne” (Gorzów Wlkp., 2.06.1997).
 2. Do przyszłej niedzieli sprawowane są dodatkowe Msze święte niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim. Od lipca Msze święte będą sprawowane według stałego porządku.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
 4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej.
 5. Komunię świętą przyjmujemy na rękę.
 6. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 7. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 8. Katecheza dla bierzmowanych od września.
 9. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
 10. W środę 24 czerwca uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. w N-Vluyn o godz. 19.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.06.2020.

 1. Człowiek stworzony jest do życia we wspólnocie – rodzinnej, narodowej, religijnej. Jezus widział, że Jego słuchacze są często bardzo samotni. Poszukują oparcia i nie znajdują go w nikim. Poszukiwanie miłości doprowadza człowieka na skraj pustyni nienawiści, dopóki nie zrozumie, że żaden człowiek nie wypełni jego pustki. Pełnią jest tylko Bóg! On jest opieką, troską, ramionami.
 2. Do końca czerwca sprawowane są dodatkowe Msze święte niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
 4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej.
 5. Komunię świętą przyjmujemy na rękę.
 6. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 7. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 8. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
 9. W piątek 19 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 10. W tym roku nie będzie tradycyjnej pielgrzymki do Neviges.

Boże Ciało w Neukirchen-Vluyn 11.06.2020.

 1.  Msza święta w Neukirchen-Vluyn będzie odprawiona o godz.13.00 a nie o godz. 11.30 z racji wcześniejszej Mszy świętej parafii niemieckiej. Przepraszamy że nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że nie jest to niedziela kiedy mamy kościół do dyspozycji.

Ogłoszenia duszpasterskie 7.06.2020.

 1. Znane w całym świecie i zatwierdzone przez Kościół w 1930 roku objawienia fatimskie rozpoczęły się adoracją Trójcy Świętej, której Anioł nauczył pastuszków: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
 2. W miesiącu czerwcu sprawowane są dodatkowe Msze św. niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
 4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej. Prosimy, aby każdy miał przy sobie długopis.
 5. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 7. W czwartek 11 czerwca obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msze święte w Duisburgu-Wehofen w środę o godz. 18.00 i w czwartek o godz. 9.30 wraz z nabożeństwem eucharystycznym; w N.Vluyn w środę o godz. 19.00 i w czwartek o godz. 11.30 oraz w Moers w czwartek o godz. 13.15. Z racji trwającej pandemii nie będzie w tym roku procesji Bożego Ciała i tradycyjnego festynu.
 8. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
 9. W sobotę 13 czerwca po Mszy świętej nabożeństwo fatimskie.
 10. Lektorzy mogą odebrać plan czytań.