Ogłoszenia duszpasterskie 5. 07. 2015

  1. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli bardzo konkretnie ukazuje tajemnicę odrzucenia. W każdym bowiem człowieku naznaczonym grzechem mieszka opór wobec Bożego słowa. W każdym z nas jest postawa buntownika. Bóg jednak nas nie opuszcza i wchodzi w bliską relację z każdym. Aby przekonać nas o swojej miłości wyprowadza nasz bunt na światło dzienne. Warto zastanowić się, co przeszkadza przyjąć Jego zbawcze orędzie? W jaki sposób możemy stawać się uczniami Jezusa w dzisiejszym świecie? Czy spotkanie z Jezusem otworzy nasze „oczy wiary” i pozwoli nam zachwycić się swoim chrześcijaństwem? Z tymi i innymi pytaniami chcemy przyjąć deklarację św. Pawła: „Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”.
  2. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętych w środę w Kleve i w czwartek w Kevelear. Inne Msze Święte w niedziele i w tygodniu według planu.
  3. Zapraszamy ministrantów starszych na wyjazd po przerwie wakacyjnej do Movie Park w sobotę 15 sierpnia. Również w przyszłym roku zapraszamy młodzież na spotkanie Światowych Dni Młodzieży do Krakowa.
  4. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy dobrego i błogosławionego czasu wypoczynku.
  5. Panie, Ty przechodzisz tak często obok mnie i stawiasz na mojej drodze osoby. Otwórz moje uszy, abym usłyszał Twój głos i uwierzył, że to Ty do mnie mówisz.