Monat: Juni 2020

Ogłoszenia duszpasterskie 28.06.2020.

 1. A jednak Bóg nie poddaje się, nie rezygnuje, sobie nie odpuszcza… Bo przecież nie tylko przychodzi do nas w czasie naszej rozmowy z Nim na modlitwie, czytania Jego słowa w Biblii, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu czy spowiedzi. Przychodzi do nas w innych ludziach. Pragnie być z nami także i w ten sposób i przypomnieć o sobie.
 2. Od przyszłej niedzieli z racji rozpoczynających się wakacji Msze święte będą sprawowane według stałego porządku. Nie będzie dodatkowych Mszy świętych w Duisburgu-Whofen w sobotę i w N. Vluyn w niedzielę o godz. 13.00. Można skorzystać w Duisburgu-Wehofen z Mszy św. w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. Obecnie to liczba 100 osób w kościele z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 4. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 7. Katecheza dla bierzmowanych od września.
 8. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Msze święte i nabożeństwo do Naj. Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 9. Z racji czasu urlopowego w lipcu i sierpniu, sakrament spowiedź będzie możliwy tylko przed Mszą świętą.
 10. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy błogosławionego czasu odpoczynku i bezpiecznego powrotu do domu.
 11. Komunię świętą przyjmujemy na rękę. Słowo wyjaśnienia dla tych którzy mają wątpliwości. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2004 r., mówi o tym, że każdy wierny ma prawo przyjąć Komunię św. do ust, ale że jest też druga forma – zresztą uświęcona tradycją Kościoła – przyjęcia Eucharystii na dłoń. Jej zastosowanie Instrukcja pozostawia decyzji konferencji episkopatów w poszczególnych krajach. Jan Paweł II szanował tę dawną tradycję. Był świadom, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa aż do IX wieku, przyjmowano Komunię św. tylko na rękę. Są teksty Ojców Kościoła, np. św. Jana Damasceńskiego czy św. Cyryla Jerozolimskiego, które tłumaczą znaczenie tego gestu, a nawet zachęcają, by przyjmując Komunię św., patrząc na Jezusa trzymanego w ręku, przez moment adorować Go. Ojcowie Kościoła apelują, aby było to przyjęcie świadome, z należytą czcią. Co więcej mówią, że skrzyżowane dłonie przyjmującego Eucharystię są jak tron krzyża – jedyny tron, jaki przyjął dla siebie Syn Boży na ziemi. Jest to więc forma uświęcona. Nigdy nie można mówić, że przyjęcie z wiarą Eucharystii na dłoń jest świętokradztwem. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego wyraźnie podkreśla, że postawa przyjmującego Komunię św. ma wyrażać najgłębszy szacunek oraz wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w chlebie eucharystycznym. O to więc powinniśmy się troszczyć. ( KAI )

Ogłoszenia duszpasterskie 21.06.2020.

 1. Św. Jan Paweł II naucza, że „w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia”. Stąd „każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam, gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi”. Dlatego „Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestnictwo w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne” (Gorzów Wlkp., 2.06.1997).
 2. Do przyszłej niedzieli sprawowane są dodatkowe Msze święte niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim. Od lipca Msze święte będą sprawowane według stałego porządku.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
 4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej.
 5. Komunię świętą przyjmujemy na rękę.
 6. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 7. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 8. Katecheza dla bierzmowanych od września.
 9. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
 10. W środę 24 czerwca uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. w N-Vluyn o godz. 19.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.06.2020.

 1. Człowiek stworzony jest do życia we wspólnocie – rodzinnej, narodowej, religijnej. Jezus widział, że Jego słuchacze są często bardzo samotni. Poszukują oparcia i nie znajdują go w nikim. Poszukiwanie miłości doprowadza człowieka na skraj pustyni nienawiści, dopóki nie zrozumie, że żaden człowiek nie wypełni jego pustki. Pełnią jest tylko Bóg! On jest opieką, troską, ramionami.
 2. Do końca czerwca sprawowane są dodatkowe Msze święte niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
 4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej.
 5. Komunię świętą przyjmujemy na rękę.
 6. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 7. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 8. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
 9. W piątek 19 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 10. W tym roku nie będzie tradycyjnej pielgrzymki do Neviges.

Boże Ciało w Neukirchen-Vluyn 11.06.2020.

 1.  Msza święta w Neukirchen-Vluyn będzie odprawiona o godz.13.00 a nie o godz. 11.30 z racji wcześniejszej Mszy świętej parafii niemieckiej. Przepraszamy że nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że nie jest to niedziela kiedy mamy kościół do dyspozycji.

Ogłoszenia duszpasterskie 7.06.2020.

 1. Znane w całym świecie i zatwierdzone przez Kościół w 1930 roku objawienia fatimskie rozpoczęły się adoracją Trójcy Świętej, której Anioł nauczył pastuszków: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
 2. W miesiącu czerwcu sprawowane są dodatkowe Msze św. niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
 4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej. Prosimy, aby każdy miał przy sobie długopis.
 5. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 7. W czwartek 11 czerwca obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msze święte w Duisburgu-Wehofen w środę o godz. 18.00 i w czwartek o godz. 9.30 wraz z nabożeństwem eucharystycznym; w N.Vluyn w środę o godz. 19.00 i w czwartek o godz. 11.30 oraz w Moers w czwartek o godz. 13.15. Z racji trwającej pandemii nie będzie w tym roku procesji Bożego Ciała i tradycyjnego festynu.
 8. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
 9. W sobotę 13 czerwca po Mszy świętej nabożeństwo fatimskie.
 10. Lektorzy mogą odebrać plan czytań.