Sakrament pokuty

„Odpuszczone są twoje grzechy” 

Sakrament pokuty jest pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego, który mówi do apostołów: „którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”. To wielki dar Bożego miłosierdzia. Skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem, a więc odpuszczenie grzechów; pojednanie z Kościołem; odzyskanie stanu łaski, jeśli została utracona; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznawanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane. Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Warunki dobrej spowiedzi to: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczere wyznanie win oraz zadośćuczynienie (czyli wypełnienie zadanej pokuty i ewentualne naprawienie krzywd).

Możliwość do skorzystania z sakramentu pokuty istnieje (zasadniczo) przed każdą mszą świętą, a także w dodatkowych, wyznaczonych terminach. Można także osobiście umówić się na spowiedź.

Gorąco zachęcamy do częstego korzystania z sakramentu pokuty. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi połączone jest z przygotowaniem do pierwszej komunii świętej.