Monat: Oktober 2022

Ogłoszenia duszpasterskie 30.10.2022.

 1. Przemawiając w Sanktuarium Nowych Męczenników na rzymskiej Wyspie Tiberina (22.04.2017), papież Franciszek pytał: „Czego dzisiaj potrzebuje Kościół?”. I odpowiadał: „Męczenników, świadków, to znaczy świętych dnia powszedniego, bo Kościół naprzód prowadzą święci, bez nich Kościół nie może ich naprzód. Kościół potrzebuje świętych dnia powszedniego, zwyczajnego życia, przeżywanego konsekwentnie. Ale także i tych, którzy mają odwagę przyjąć łaskę bycia świadkami aż do końca, aż do śmierci. Wszyscy oni są żywą krwią Kościoła. Są świadkami, którzy prowadzą Kościół naprzód, ci którzy zaświadczają, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje, a świadczą o tym konsekwencją życia i mocą Ducha Świętego, którą otrzymali w darze”.
 2. We wtorek 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30, w N.Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15. Różaniec za zmarłych jak w poprzednich latach na cmentarzu we Vluyn o godz. 10.30. Różaniec za zmarłych pół godziny przed Mszą świętą.
 3. Msze święte za zmarłych z wypominek zostaną odprawione 1.11 w Duisburgu-Wehofen i Moers oraz 4.11 w N. Vluyn o godz. 19.30.
 4. W środę 2.11 wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 5. Katecheza w tym tygodniu dla wszystkich grup według planu.
 6. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkania odbywać się będą w N-Vluyn w 1 i 4 środę miesiąca od 16.30 do 17.30.
 7. 4.11 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 – przed Mszą świętą o godz. 17.30 wypominki za zmarłych i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 8. Wprzyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 10. Różaniec i wypominki za zmarłych do pierwszej niedzieli Adwentu. W niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą, w środę w N.Vluyn o godz. 18.30 i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 11. Odpusty za zmarłych. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
 12. Za tydzień 6.11 Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.
 13. Nauki prześlubne odbędą się 3.12 w salkach w Duisburgu-Wehofen o godz. 11.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 23.10.2022.

 1. Jeśli się chcesz szczerze i święcie rozmówić się ze swoim Bogiem, to pozostaw wszystko inne poza sobą, a pozostań na modlitwie tylko ty i twój Bóg. On zna wszystkie twoje sprawy, wie jak one się przedstawiają, nie musisz Mu ich przypominać. Ty tylko chciej za wszelką cenę z Nim się zjednoczyć. Tylko Go uwielbiaj!
 2. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Katecheza dla wszystkich grup według planu.
 4. W środę 26.10 po Mszy świętej w N-Vluyn spotkanie biblijne.
 5. Lektorzy mogą odebrać plan czytań w zakrystii.
 6. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 7. W piątek 28.10 święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 8. Pragniemy po przerwie wydać nasz biuletyn „Okruchy”. Jeśli ktoś pragnie zamieścić jakieś ogłoszenie prosimy o informację do przyszłej niedzieli.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.10.2022.

 1. Modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim trwanie przy Bogu, nawet wtedy, kiedy wydaje się to beznadziejne. Przeżywając październik winniśmy uświadomić sobie, iż taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Z jednej strony uderza nas prostota różańca, który dostępny jest dla każdego człowieka. Z drugiej zaś – zachwyca głębia ewangelicznego przesłania, które w sobie niesie. W całym mechanizmie zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni ratunek, którego nie można zatracić. Modlitwa ta odmawiana sercem wzbudza pragnienie, by śpiewać, nie tylko głosem, ale całym życiem, miłość do Dziewicy Maryi.
 2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu rozpoczynamy zajęcia katechetyczne dla wszystkich grup. W środę w N-Vluyn i w piątek w Duisburgu-Wehofen.
 4. Biblioteka parafialna z racji ferii w tym miesiącu będzie zamknięta. Otwarcie w listopadzie.
 5. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 6. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Następne spotkanie 6 listopada.
 7. W piątek z 21/22.10 noc czuwania na Jasnej Górze w intencji Polonii. Niektóre części czuwania i modlitwy będą transmitowane przez środki masowego przekazu i Internet.

Ogłoszenia duszpasterskie 9.10.2022.

 1. „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18) – wzywał Apostoł Paweł chrześcijan w Tesalonikach. Chrystus również domagał się od ludzi wdzięczności względem Boga. Sam był także wrażliwy na ludzką wdzięczność. Jaka powinna być zatem nasza wdzięczność względem Boga i ludzi? Wdzięczność powinna być przede wszystkim bezinteresowna. Wyrazem wdzięczności jest gotowość do świadczenia dobra innym. Poczucie wdzięczności to nie tylko przejaw dobrych manier, ale postawa, która jest miernikiem wielkości człowieka, jego bezinteresowności i szlachetności.
 2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu z racji ferii jesiennych nie będzie jeszcze zajęć katechetycznych.
 4. W tym tygodniu w czwartek 13.10 przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę świętą i nabożeństwo różańcowe do Duisburga-Wehofen na godz. 18.00.
 5. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 6. Pragniemy w okresie wakacyjnym zorganizować pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Zainteresowani pieszą wędrówką prosimy o kontakt z księdzem Adamem.