Ogłoszenia duszpasterskie 9.10.2022.

  1. „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18) – wzywał Apostoł Paweł chrześcijan w Tesalonikach. Chrystus również domagał się od ludzi wdzięczności względem Boga. Sam był także wrażliwy na ludzką wdzięczność. Jaka powinna być zatem nasza wdzięczność względem Boga i ludzi? Wdzięczność powinna być przede wszystkim bezinteresowna. Wyrazem wdzięczności jest gotowość do świadczenia dobra innym. Poczucie wdzięczności to nie tylko przejaw dobrych manier, ale postawa, która jest miernikiem wielkości człowieka, jego bezinteresowności i szlachetności.
  2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
  3. W tym tygodniu z racji ferii jesiennych nie będzie jeszcze zajęć katechetycznych.
  4. W tym tygodniu w czwartek 13.10 przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę świętą i nabożeństwo różańcowe do Duisburga-Wehofen na godz. 18.00.
  5. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
  6. Pragniemy w okresie wakacyjnym zorganizować pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Zainteresowani pieszą wędrówką prosimy o kontakt z księdzem Adamem.