Eucharystia

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” 

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Niezgłębione bogactwo sakramentu Eucharystii wyrażane jest przez wiele różnych nazw. Najczęściej nazywa się go: Eucharystią, Mszą Świętą, Wieczerzą Pańską, łamaniem Chleba, Najświętszą Ofiarą czy Najświętszym Sakramentem. Każde z określeń oddaje inny aspekt tego sakramentu. Ustanowienie Eucharystii, która jest uobecniającą pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, miało miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy. Celebrując Eucharystię stajemy się świadkami i uczestnikami misterium zbawienia. Eucharystia napełnia nas obfitym błogosławieństwem i łaską, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Chrystusem siedzącym po prawicy Ojca, z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi.

Również w naszej wspólnocie parafialnej całe jej życie wypływa z Eucharystii, na niej się koncentruje i ku niej podąża. Jest to żywe serce i rzeczywiste centrum naszej misji.

Przygotowanie do pierwszej komunii świętej odbywa się każdego roku, trwa cały rok katechetyczny i dotyczy zasadniczo dzieci uczęszczających do III klasy szkoły podstawowej. Cotygodniowe katechezy pomagają kandydatom lepiej Jezusa poznać, bardziej Go ukochać i coraz lepiej naśladować. Równolegle z przygotowaniem do pierwszej komunii świętej odbywa się przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej. Z dokumentów wymagana jesz metryka chrztu.

Msze święte w naszej wspólnocie sprawowane są nie tylko w niedziele i uroczystości nakazane, ale także w dni powszednie – na które serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do pielęgnowania kultu Eucharystii poza mszą świętą (adoracje); w pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy naszych parafian i przynosimy komunię świętą do domu. W niebezpieczeństwie śmierci, niezależnie od przyczyny z której ono wynika, obowiązuje wszystkich wiernych przykazanie przyjęcia Komunii świętej (wiatyk).