Monat: Oktober 2018

Ogłoszenia duszpasterskie 28.10.2018r.

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
 2. Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę.
 3. Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu we Vluyn 1 listopada o godz. 10.15.
 4. 2 listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. W tym dniu przypada również I Piątek miesiąca. Msza święta i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu- Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30. Przed południem odwiedziny chorych.
 5. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc w którym pamiętam o naszych bliskich zmarłych. Przez cały miesiąc listopad modlimy się modlitwą różańcową za naszych zmarłych, których imiona napisaliśmy na kartkach „wypominkowych”. Prosimy o czytelne wypełnienie i oddanie kartek duszpasterzom z zaznaczeniem, gdzie mają być odczytane. Modlitwa za zmarłych – „wypominki” w niedzielę przed Mszą świętą, w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 ( przed Mszą świętą) i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 6. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. Warunki odpustu– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 7. Przed 100 laty, dnia 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji Ks. Rektor Stanisław Budyn oraz Ambasada Polski w Niemczech zapraszają na uroczystości jubileuszowe do Frannkfurtu/M, gdzie w katedrze św. Bartłomieja Ap. na Mszy świętej o godz. 14.00 pragniemy podziękować Bogu, za dar wiary i wolności.
 8. Zajęcia katechetyczne w tym tygodniu wg. planu.
 9. Od 1 grudnia w każdą sobotę o godz. 18.00, będzie odprawiana Msza święta w języku polskim w Xanten. Miejsce – Kloster Mörmter Düsterfeld 8. Zapraszamy.
 10. Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
  Niech odpoczywają w pokoju.
  Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.10.2018r.

 1. W 1986 roku, podczas swojej pielgrzymki do Indii, Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Dom dla Umierających. „Zatrzymał się w nim długo. Próbował nakarmić kilku starców, towarzyszył przy śmierci trzech osób. Przez cały czas swojego pobytu nie zdołał wypowiedzieć ani jednego słowa. Był głęboko wzruszony, a z jego oczu płynęły łzy” – relacjonowała Matka Teresa z Kalkuty. Jak sama mówiła, „nie można kochać i nic nie czynić”. A „kiedy pomagamy innemu człowiekowi, naszą nagrodą jest pokój i radość, ponieważ nadaliśmy sens własnemu życiu”.
 2. W tym tygodniu z racji trwających ferii jesiennych nie będzie zajęć katechetycznych i z języka polskiego.
 3. Nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godzinie 18.00. W niedzielę modlimy się przed Mszą świętą.
 4. Zapraszamy dzisiaj do biblioteki parafialnej w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej.
 5. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc w którym pamiętam o naszych bliskich zmarłych. Przez cały miesiąc listopad modlimy się modlitwą różańcową za naszych zmarłych, których imiona napisaliśmy na kartkach “wypominkowych”. Prosimy o czytelne wypełnienie i oddanie kartek duszpasterzom z zaznaczeniem, gdzie mają być odczytane.
 6. Dziękujemy serdeczne za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 7. Jutro 22 października przypada 70 rocznica śmierci Prymasa Polski i założyciela naszego zgromadzenia zakonnego Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda. Prosimy o modlitwę o beatyfikację. Modlitwa wyłożona jest z tyłu kościoła
 8. Modlitwa do św. Michała Archanioła
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.10.2018r.

 1. W spotkaniu Jezusa z przychodzącym do Niego człowiekiem dochodzi do wyjaśnienia, że przestrzeganie przykazań i prawa Bożego – choć jest słuszne i pożyteczne – nie gwarantuje jeszcze otwarcia bram wieczności. Można bowiem doskonale wypełniać przepisy i paragrafy ale serce mieć związane całkiem innymi sprawami. Jak zatem odnaleźć się w gąszczu doraźnego odwoływania się do tych zasad, które sprzyjają realizacji chwilowych oczekiwań, a kwestionują istnienie stałych i niezmiennych zasad moralnych? Jak nie ulec kultowi własnego rozwoju w egoistycznym rozumieniu? Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzieńcem, powiedział: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”.
 2. W tym tygodniu rozpoczynają się w szkołach dwutygodniowe ferie jesienne. Z tej racji nie będzie zajęć katechetycznych i z języka polskiego.
 3. Przez cały miesiąc październik nabożeństwa różańcowe w tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godzinie 18.00. W niedzielę modlimy się przed Mszą świętą.
 4. W przyszłą niedzielę zapraszamy do biblioteki parafialnej w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej.
 5. Proszę o zgłoszenie do ks. Adama osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
 6. Modlitwa do św. Michała Archanioła
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 7.10.2018r.

 1. Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Modlitwa różańcowa jest wielkim skarbem Kościoła. Jednoczy ludzi, którzy odmawiając różaniec, rozważają tajemnice życia Jezusa i Maryi. Ubogacają swoją duchowość i wypraszają potrzebne łaski. Różaniec jest modlitwą która może zdziałać cuda. Św. Jan Paweł II mówił: Jeśli pragniecie przez kilka chwil być bliscy sercu papieża, łączymy się w modlitwie różańcowej, w której polecam was wszystkich Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie polecali Jej w ten sposób. Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!”
 2. W tym tygodniu zajęcia katechetyczne według planu. Język polski w Neukirchen-Vluyn w środę o 16.45 – grupa starsza i o 17.45 grupa młodsza. Język polski w Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 16.00. Scholka w Neukirchen-Vluyn ma spotkania w pierwszy i trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00.
 3. Rozpoczął się miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godzinie 18.00. W niedzielę przed Mszą świętą.
 4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski. Hasło Dnia Papieskiego – Promieniowanie ojcostwa jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” troszcząc się o nasze zbawienie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należycie przeżywać tajemnicę ojcostwa, najpierw poprzez ufne zawierzenie Bogu Ojcu, a w konsekwencji właściwe przeżywanie relacji ojcowskich w odniesieniach między ludźmi. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla papieża Jana Pawła II za Jego posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Zajmuje się promocją nauczania papieża- Polaka i udzielaniem stypendiów zdolnym, pochodzącym z ubogich rodzin dzieciom i młodzieży. Po Mszy świętej będzie można złożyć ofiarę na ten cel.
 5. Do nabycia są kalendarze wydane przez PMK w Niemczech.
 6. Z naszej misji chcielibyśmy zorganizować wspólny wyjazd na misterium Męki Pańskiej do Oberammergau. Zapraszamy szczególnie ministrantów i ich rodziców. Bilety wstępu trzeba niestety rezerwować dużo wcześniej, musimy to uczynić do końca tego roku. Informacje po Mszy św. w zakrystii.
 7. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Modlitwa do św. Michała Archanioła
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.