Monat: September 2015

Ogłoszenia duszpasterskie 27. 09.2015.

 1. Jest w nas tendencja do piętnowania tych, którzy „nie są z nami”, co przecież nie znaczy, że nie są z Bogiem, że nie należą do Niego. Brakuje nam często spojrzenia z dystansu, otwarcia się na drugiego człowieka, na odmienność formy oraz pokory w przyjmowaniu sytuacji i ludzi niezgodnych z naszymi wyobrażeniami. „Tych, którzy w sprawach społecznych, politycznych lub nawet religijnych inaczej niż my myślą i postępują, należy również poważać i kochać; im bowiem bardziej dogłębnie w duchu uprzejmości i miłości pojmiemy ich sposób myślenia, tym łatwiej będziemy mogli z nimi nawiązać dialog” (KDK 28) – tak uczy Sobór Watykański II. A choć od zakończenia soboru upłynęło wiele lat to daleko jesteśmy jeszcze od pełnego wprowadzenia w życie tych zasad
 2. Przypominamy, że rozpoczęła się katecheza dla dzieci i młodzieży. Plan katechezy zamieszczony jest na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do udziału w katechezie dzieci przedszkolne. Przypominamy, że w bieżącym roku odbywa się także przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Zapisy do ferii jesiennych. W tym tygodniu zajęcia katechetyczne w środę w Neukirchen-Vluyn i w czwartek w Kevelaer według planu. Nie będzie zajęć katechetycznych w piątek i sobotę z racji rozpoczynających się ferii jesiennych. Rozpoczęcie katechezy po feriach 21 października.
 3. Rozpoczyna się miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą sprawowane w łączności z Mszą Świętą.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek Msza Święta o godz. 15.00 i nabożeństwo różańcowe w intencji powołań oraz spotkanie w sali parafialnej. W piątek Msze Święte i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen – Vluyn o godz. 19.30. Różaniec odmówimy pół godziny przed Mszą Świętą. Przed południem odwiedziny chorych. Pragniemy już z wyprzedzeniem poinformować, że nie będzie Mszy Świętej w pierwszy piątek listopada ( 6.11.) w Neukirchen-Vluyn.
 5. W sobotę 3 października wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux. Wyjazd z Kleve o godz. 5.30, z Neukirchen-Vluyn o godz. 6.15 i Duisburga o godz. 7.00.
 6. Wyjazd pielgrzymów z ks. Zbigniewem do Lourdes 3 października z Kleve o godz. 5.30 i Neukirchen-Vluyn o godz. 6.30.
 7. W przyszłym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pragniemy również wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. ŚDM w Krakowie odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016. Może w nich uczestniczyć młodzież w wieku od 16 roku życia. Chętnych prosimy o kontakt z ks. Adamem.
 8. Organizowany jest wyjazd na czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów do Częstochowy w dniach 14-18 października. Informacje po Mszy Świętej lub w biurze Misji.
 9. Do nabycia są kalendarze Polskiej Misji Katolickiej na rok 2016. Tematem są święci Kościoła. Kalendarze są cegiełką na budowę kaplicy Bożego Miłosierdzia w Concordii.
 10. Lektorzy mogą odebrać w zakrystii plany czytań na najbliższy miesiąc.
 11. Panie dotknij mojego serca Twoją nawadniającą i użyźniającą łaską. Niech Twoje słowo, które na nie pada, wyda piękne plony.

Ogłoszenia duszpasterskie 20. 09.2015.

 1. W dzisiejszej scenie ewangelicznej, w centrum narracji pozostaje jakby puste miejsce. Z jednej strony tej niezapełnionej przestrzeni znajduje się Jezus i Jego zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania. Na drugim jej krańcu – uczniowie sprzeczający się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Okazuje się, że chyba każdy z nas ma skłonności do popisywania się. Chcielibyśmy być autorytetem dla wielu, mieć ostatnie zdanie. Jesteśmy mocno obciążeni mentalnością rywalizacji, wygrywania, pierwszego miejsca. A Jezus uczy czegoś innego. Mam wygrywać po pierwsze w walce ze sobą nie z innymi. Miarą nie jest porównywanie się z bliźnim – z rywalem, ale dążenie do wzoru Jezusa. Ideałem nie jest siła, moc fizyczna, dominacja. Jezus pokazuje dziecko. Mam mieć serce dziecka – ufne, oczekujące pomocy od Boga, opierające swój byt i przyszłość na Nim.
 2. Przypominamy, że rozpoczęła się katecheza dla dzieci i młodzieży. Plan katechezy zamieszczony jest na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do udziału w katechezie dzieci przedszkolne. Przypominamy, że w bieżącym roku odbywa się także przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Zapisy do ferii jesiennych. W tym tygodniu zajęcia katechetyczne według planu. Zmiany – w Neukirchen-Vluyn grupa pierwszokomunijna będzie miała zajęcia wyjątkowo w środę o godz. 16.45 oraz z racji pielgrzymki do Telgte nie będzie zajęć katechetycznych w sobotę w Kleve; katechezę będzie miała tylko grupa do bierzmowania.
 3. W najbliższą sobotę odbędzie się doroczna pielgrzymka Misji obcojęzycznych naszej diecezji Münster do Telgte. Wyjazd autobusu z Kleve o godz. 4.30, z Neukirchen-Vluyn o godz. 5.45 i z Duisburga o godz. 6.30.
 4. Zapraszamy na pielgrzymkę różańcową do Banneux, która odbędzie się w sobotę 3 października. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
 5. Msza Święta w Kevelaer w niedzielę 20.09. wyjątkowo o godz. 19.00.
 6. Spotkanie dla wyjeżdżających na pielgrzymkę na Maltę w piątek 25 września po Mszy o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen.
 7. Wyjazd pielgrzymów z ks. Zbigniewem do Lourdes z Kleve o godz. 5.30 i Neukirchen-Vluyn o godz. 6.30.
 8. W przyszłym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pragniemy również wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. ŚDM w Krakowie odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016. Może w nich uczestniczyć młodzież w wieku od 16 roku życia. Jeśli są chętni prosimy o kontakt z ks. Adamem.
 9. Organizowany jest wyjazd na czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów do Częstochowy w dniach 14-18 października. Informacje po Mszy Świętej lub w biurze Misji.
 10. Do nabycia są kalendarze Polskiej Misji Katolickiej na rok 2016. Tematem są święci Kościoła.
 11. Lektorzy mogą odebrać w zakrystii plany czytań na najbliższy miesiąc.
 12. Panie dotknij mojego serca Twoją nawadniającą i użyźniającą łaską. Niech Twoje słowo, które na nie pada, wyda piękne plony.

Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2015

 1. Opowiedzenie się za Chrystusem nie jest życiowym konformizmem. Chrześcijanin będzie musiał wiele razy powiedzieć nie: wobec niesprawiedliwych, deptających godność człowieka praw, wobec nieuczciwości, wobec zachęty do zdrady i bałwochwalstwa. Piotr przestraszył się takiej perspektywy. Zaczął upominać Jezusa, chcąc go nakłonić do zliberalizowania zasad głoszonych przez Niego. Boski Mistrz sprawę postawił bardzo jasno: „ Jeśli ktoś chce pójść za Mną… niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Nie mamy się, co łudzić, że przynależąc do grona uczniów Chrystusa tutaj na ziemi, będzie nam łatwiej. Ale mamy jednocześnie obietnicę: „ Kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je”.
 2. Biuro parafialne czynne w środę i sobotę od godz. 10.00 do 12.00.
 3. W tym tygodniu Księża wyjeżdżają na kapłańskie rekolekcje, dlatego nie będzie Mszy św. w środę w Neukirchen-Vluyn, i w Kleve i w czwartek w Kevelaer. W Kevelaer o godz. 19.00 będzie nabożeństwo Słowa Bożego.
 4. W piątek Msza św. w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 5. Dzieci z s. Bożeną mają katechezy w Neukirchen-Vluyn i w Kevelaer z p. Sabiną. W piątek katecheza w Duisburgu według planu.
 6. Dziś po Mszy św. spotkanie dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego.
 7. W sobotę, 26 września doroczna pielgrzymka piesza Misji Obcojęzycznych diecezji Münster do Telgte. Wyjazd autobusu z Kleve o godz. 4.30, z Neukirchen-Vluyn o godz. 5.45, z Duisburga o godz. 6.30.
 8. 3 października pielgrzymka różańcowa do Banneux (Belgia). Są jeszcze wolne miejsca.
 9. Organizowany jest wyjazd na modlitewne czuwanie w intencji polskich emigrantów do Częstochowy w dniach 14-18.10. Bliższe informacje można otrzymać w zakrystii.
  Panie, Twoje słowa są bardzo czytelne i nie pozostawiają wątpliwości. Pójście za Tobą oznacza trud dźwigania krzyża, ale także nagrodę wieczną. Ufam, że dam radę. A Ty mnie prowadź.

Plan katechezy 2015/2016

Neukirchen-Vluyn, środa:
– dzieci przedszkolne, godz. 16.45
– kl. I i II, godz. 17.15
– grupa komunijna, godz. 17.30
– grupa pokomunijna (dzieci, które były w tym i ubiegłym roku u I. Komunii św.), godz. 17.45
– grupa pokomunijna starsza, godz. 16.45
– grupa do bierzmowania, godz. 17.30                                                                    Duisburg-Wehofen, piątek:
– dzieci przedszkolne, godz. 15.45
– kl. I i II, godz. 16.15
– grupa komunijna, godz. 16.30
– grupa pokomunijna (dzieci, które były w tym i ubiegłym roku u I. Komunii św.), godz. 16.45
– grupa pokomunijna starsza, godz. 15.45
– grupa do bierzmowania, godz. 16.30                                                                      Kevelaer, czwartek:
– dzieci przedkomunijne, godz. 18.30
– grupa pokomunijna, godz. 18.30
– grupa do bierzmowania, godz. 18.15
Kevelaer, niedziela:
– grupa komunijna, godz. 17.00                                                                                       Kleve, sobota:
– dzieci przedkomunijne, godz. 16.00
– grupa komunijna, godz. 15.45 ?
– grupa pokomunijna, godz. 18.00
– grupa do bierzmowania, godz. 18.00                                                                       Emmerich, piątek:
– grupa do bierzmowania, godz. 18.00                                                                    Emmerich, niedziela:
– grupa przedkomunijna, godz. 10.30
– grupa komunijna, godz. 10.30