Monat: Dezember 2023

Ogłoszenia duszpasterskie 31.12 2023 .

 1. W niedzielę 31.12 w Kościele katolickim obchodzimy święto Świętej Rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa. W Liście Episkopatu Polski do wiernych z dnia 23 października 1968 roku czytamy: “Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”. Dzisiaj, w czasach zmasowanego ataku na rodzinę, kryzysu małżeństwa i życia rodzinnego, Święta Rodzina ukazuje szczęśliwy model życia wspólnotowego, w którym na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a we wzajemnych relacjach stosowana jest zasada miłości i wzajemnego zaufania.
 2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy uroczystość Świętej Rodziny. Jest to również ostatni dzień „Starego Roku 2023”. Zapraszamy dzisiaj na Mszę świętą i nabożeństwo dziękczynno – błagalne do Duisburga-Wehofen na godz. 16.30.
 3. Jutro w Nowy Rok obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i kończymy oktawę świąt Bożego Narodzenia. Jest to Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze święte w N. Vluyn o godz. 11.30, w Moers o godz. 13.15 i w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.00. Tradycyjnie po tej Mszy świętej wspólne śpiewanie kolęd.
 4. W środę 3 stycznia Msza święta w N.Vluyn o godz. 19.00.
 5. W środę 3 stycznia będzie już czynne biuro parafialne.
 6. W piątek 5 stycznia przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 7. W sobotę 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego ( Trzech Króli ). Msza święta z błogosławieństwem kredy i kadzidła o godz. 10.00 w Duisburgu-Wehofen.
 8. W sobotę 6 stycznia biuro parafialne będzie czynne po Mszy świętej.
 9. W przyszłą niedzielę 7 stycznia obchodzimy uroczystość Chrztu Pańskiego. Tą niedzielą kończymy liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Tradycyjnie będziemy jeszcze trwali w atmosferze świąt Bożego Narodzenia do 2 lutego do uroczystości Ofiarowania Pańskiego. Msze święte w sobotę w Rheinbergu o godz. 18.00 i w niedzielę w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30, w N. Vluyn o godz.11.30, w Moers o godz. 13.15 i w Straelen o godz. 15.00. Tego dnia losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 10. Katechezę rozpoczniemy po 7 stycznia po feriach.
 11. Zapraszamy Członków Żywego Różańca i naszych Lektorów na spotkanie opłatkowe 14 stycznia o godz. 15.30 do Duisburga-Wehofen.

Życzenia na Boże Narodzenie 2023 i Nowy Rok 2024

 

 „O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abyśmy całą naszą duszą wniknęli w tajemnicę Narodzenia. Udziel sercom ludzkim tego pokoju, którego czasami tak zapalczywie szukają, a który przecież tylko Ty możesz im dać. Pomóż nam lepiej Cię poznawać, i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca. Ukaż Twoje piękno, Twą świętość i czystość. Wzbudź w naszych sercach miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłosiernej miłości i obdarz nas Twoim niebieskim pokojem. Amen”. św. Jan XXIII    

 

Drodzy Parafianie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wam wszystkim, aby Dzieciątko Jezus wniosło prawdziwe, Boże światło do waszych serc i waszych domów. Bóg, który stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas, chce dzielić z nami nasze niepokoje, lęki i trudy codzienności. Pozwólmy Mu wejść do naszego życia i przemieniać je. Nie wzbraniajmy się przed Jego obecnością, bowiem z Nim możemy wszystko, a bez Niego nie możemy nic.

Wszystkim życzymy błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego i dobrego Nowego Roku 2024.

 

Ks. Jan, Ks. Adam, S. Bożena

Ogłoszenia duszpasterskie 24.12 2023.

 1. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas „ Skończyło się oczekiwanie. Spełniła się Boża obietnica. Wypełniły się proroctwa. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela! Jezus, Odwieczne Słowo Boga, stał się człowiekiem, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy. Dziś zatrzymujemy się wobec tej prawdy z radosną wdzięcznością. Chrystus Bóg stał się jednym z nas. Bóg stał się człowiekiem, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. Św. Jan Paweł II pisze w swojej pierwszej encyklice Redemtor hominis: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. (…) Albowiem On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem.”
 2. Msze święte wieczorne „Pasterki„ w N. Vluyn o godz. 20.30, Moers o godz. 22.00 i Duisburg-Wehofen o godz.24.00.
 3. Msze święte w Boże Narodzenie 25.12.2023 Duisburg-Wehofen godz. 9.30, N. Vluyn godz. 11.30, Moers godz. 13.15 i Straelen godz. 15.00.
 4. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26.12 obchodzimy święto św. Szczepana pierwszego męczennika. Msze świętw w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30 w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 5. W dni, aż do Nowego Roku obchodzimy Oktawę Świąt Bożego Narodzenia.
 6. W środę 27.12 obchodzimy święto św. Jana Ewangelisty. Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00. Zwyczajem tego dnia pobłogosławimy wino.
 7. W piątek 29.12 Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. ( Nie ma postu)
 8. W niedzielę 31.12 obchodzimy uroczystość św. Rodziny. Msze święte w Rheinbergu (sobota) godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30 w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 9.  Msza święta oraz nabożeństwo dziękczynne na zakończenie „Starego Roku” w niedzielę 31.12 w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.30
 10. 1 stycznia w Nowy Rok obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze święte w N. Vluyn o godz. 11.30, w Moers o godz. 13.15 i w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.00, a po Mszy świętej wspólny śpiew kolęd.
 11. Można zgłaszać kolędę (wizytę duszpasterską). Kartki do zgłoszenia wizyty w zakrystii.
 12. Pragniemy serdecznie podziękować za ofiarowany czas i pomoc przy przygotowaniu naszego kościoła św. Juliany w Duisburgu do świąt Bożego Narodzenia.
 13. Biuro parafialne będzie czynne po Nowym Roku. Wszystki pilne sprawy można zgłaszać telefonicznie.
 14. Wszystkim wyjeżdżającym na święta Bożego Narodzenia życzymy obfitości Bożych łask od Nowonarodzenego, a tym którzy zostają radosnego i głębokiego przeżycia świąt w naszej wspólnocie i we wspólnocie swoich bliskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.12 2023.

 1. Święty Augustyn lubił przypominać, że Bóg pozostawił nam trzy księgi, przez które do nas mówi: Pismo Święte, sumienie i wydarzenia życia. Wśród wydarzeń życia znajdą się i takie, najczęściej za sprawą ludzi spotykanych, które jasno wskazują nam te spośród naszych dróg, które są nieprzygotowane, niewyprostowane. Upominanie nas przez innych, krytyka nie muszą być jedynie zabójczą bronią; mogą pomóc w sformułowaniu planu pracy nad sobą. Zwykle okazuje się, że tej pracy nigdy nam nie zabraknie. To dobrze, ponieważ przygotowywanie dróg dla Pana umacnia w nas wiarę, że On jest blisko.
 2. Zapraszamy na Msze święte Roratnie, czyli Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie. Msze święte roratnie w tym tygodniu będą sprawowane w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.45 i Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci.
 3. Za tydzień 24 grudnia przypada IV Niedziela Adwentu, przypominamy o Mszach świętych w Rheinbergu w sobotę o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30 w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15. Msze święte wieczorne „Pasterki„ są Mszami z Bożego Narodzenia. N. Vluyn o godz. 20.30, Moers o godz. 22.00 i Duisburg-Wehofen o godz.24.00.
 4. Msze święte w Boże Narodzenie (poniedziałek) 25.12.2023 Duisburg-Wehofen godz. 9.30, N. Vluyn godz. 11.30, Moers godz. 13.15 i Straelen godz. 15.00.
 5. Spotkanie opłatkowe z dziećmi i Rodzicami w N. Vluyn w środę 20.12 o godz. 17.30.
 6. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi. N. Vluyn środa 20.12 od godz. 18.00 do 19.00, Duisburg-Wehofen piątek 22.12 od godz. 17.00 do 18.00. Moers 24.12 od godz. 13.00 do 14.15. Program spowiedzi w naszym biuletynie.
 7. Można się zaopatrzyć przy wyjściu z kościoła w opłatki, kartki świąteczne i świece na stół wigilijny.
 8. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 9. W Duisburgu i w N. Vluyn lektorzy mogą odebrać plany czytań w zakrystii.
 10. 10. Od czwartku 21.12 rozpoczynają się ferie świąteczne. Katecheza dla dzieci i młodzieży rozpocznie się po feriach.
 11. Można zgłaszać kolędę (wizytę duszpasterską). Kartki do zgłoszenia wizyty w zakrystii.
 12. Zapraszamy i prosimy o pomoc w przygotowaniu kościoła św. Juliany w Duisburgu-Wehofen do świąt Bożego Narodzenia we wtorek 19.12. O godz. 18.00 będzie Msza święta i po Mszy świętej będziemy budowali szopkę i dekoracje świąteczne.
 13. Zapraszamy dzisiaj po Mszy świętej do naszej biblioteki parafialnej w Duisburgu-Wehofen.
 14. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne tylko w środę 20.12. W sobotę 23.12 biuro nieczynne.
 15. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu parafialnego „ Okruchy”.
 16. Wszystkim wyjeżdżającym na święta Bożego Narodzenia życzymy obfitości Bożych łask od Nowonarodzenego.

MSZE ŚWIĘTE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

 • RHEINBERG – St. Anna
 • Sobota – Święto Świętej Rodziny 30.12.2023 – godz. 18.00
  Sobota – Objawienie Pańskie (Chrzest Pański) – 06.01.2024 – godz. 18.00
 • DUISBURG-WEHOFEN – St. Juliana:
  IV Niedziela Adwentu – 24.12.2023 – godz. 9.30
  Pasterka – 24.12.2023 r. – godz. 24.00
  Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2023 – godz. 9.30
  II dzień świąt Bożego Narodzenia (Św. Szczepana) – 26.12.2023 r. – godz. 9.30
  Święto Świętej Rodziny – niedziela 31.12.2023 – godz. 9.30
  Msza Święta na zakończenie roku i nabożeństwo dziękczynne – niedziela, 31.12.2023 r. – godz. 16.30
  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok) – 1.01.2024 r. – godz. 16.00 i wspólne śpiewanie kolęd
  Objawienie Pańskie ( Trzech Króli ) – 6.01.2024 – godz. 10.00
 • NEUKIRCHEN-VLUYN – St. Antonius:
  IV Niedziela Adwentu – 24.12.2023 – godz.11.30
  Pasterka – 24.12.2023 r. – godz. 20.30
  Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2023 – godz. 11.30
  II dzień świąt Bożego Narodzenia (Św.Szczepana) – 26.12.2023 r. – godz. 11.30
  Święto Świętej Rodziny – niedziela 31.12.2018 – godz. 11.30
  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok) – 01.01.2024r. – godz. 11.30
 • MOERS – St. Konrad:
  IV Niedziela Adwentu – 24.12.2023 – godz. 13.15
  Pasterka – 24.12.2023r. – godz. 22.00
  Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2023 r. – godz. 13.15
  II dzień świąt Bożego Narodzenia (Św. Szczepana) – 26.12.2023 r. – godz. 13.15
  Święto Świętej Rodziny – niedziela 31.12.2023 – godz. 13.15
  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok) – 01.01.2024 r. – godz. 13.15
 • STRAELEN – St. Georg
  Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2023 – godz. 15.00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA Boże Narodzenie 2023

 • RHEINBERG – St. Anna, An der St. Anna-Kirche 4
  – sobota, 16 grudnia i 23 grudnia, godz. 17.30 – 19.00
 • DUISBURG-WEHOFEN – St. Juliana, In den Bremmen 78
  – niedziela, 10 grudnia godz. 9.00 – 10.30
  – piątek, 15 grudnia, od godz. 17.00 – 18.00
  – niedziela 17 i 24 grudnia godz. 9.00 – 10.30
  – piątek, 22 grudnia, od godz. 17.00 -18.00
 • NEUKIRCHEN-VLUYN – St. Antonius, Vluyner Nordring 60-62
  – niedziela, 10 grudnia godz. 11.15 – 12.30
  – środa, 13 grudnia godz. 18.00 – 19.00
  – niedziela, 17 i 24 grudnia godz. 11.15 – 12.30
  – środa, 20 grudnia godz. 18.00 – 19.00
 • MOERS – St. Konrad, Homberger Str.344
  – niedziela, 17 i 24 grudnia, godz. 13.00 – 14.00
 • STRAELEN
  – niedziela, 17 grudnia, godz. 15.00 – 16.00

Ogłoszenia duszpasterskie 10.12 2023

 1. Drogą do spotkania z Panem nie są same praktyki religijne, ale nawrócenie serca w sakramencie pokuty – warunek konieczny, aby wejść w jeszcze głębszą relację z Jezusem Chrystusem. Mamy więc świadomość, że łaska Boża domaga się naszej konkretnej odpowiedzi. Dlatego razem z psalmistą chcemy wołać do Boga: „Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie” i tęsknie wpatrywać się w niebo, by nasze życie wydało dobre owoce świętości.
 2. Zapraszamy na Msze święte Roratnie, czyli Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie. Msze święte roratnie w tym tygodniu będą sprawowane w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.45 i Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci.
 3. Spotkanie opłatkowe z dziećmi i rodzicami w Duisburgu-Wehofen w piątek 15.12 o godz. 16.30, a w N. Vluyn w środę 20.12 o godz. 17.30.
 4. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi i prosimy nie odkładać na ostatni moment spowiedzi. Program spowiedzi w naszym biuletynie.
 5. Można się zaopatrzyć przy wyjściu z kościoła w opłatki, kartki świąteczne i świece na stół wigilijny.
 6. Za tydzień 17.12 – Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 7. W Duisburgu i w N. Vluyn lektorzy mogą odebrać plany czytań w zakrystii.
 8. Zapraszamy i prosimy o pomoc w przygotowaniu kościoła św. Juliany w Duisburgu-Wehofen do świąt Bożego Narodzenia we wtorek 19.12. O godz. 18.00 będzie Msza święta i po Mszy świętej będziemy budowali szopkę i dekoracje świąteczne.
 9. W przyszłą niedzielę zapraszamy do naszej biblioteki parafialnej w Duisburgu-Wehofen.
 10. Zapraszamy do lektury naszego nowego biuletynu parafialnego „ Okruchy”.

Ogłoszenia duszpasterskie 3.12 2023.

 1. Adwent który rozpoczynamy, odnawia nasze oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach nas wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom. Niech tegoroczny Adwent będzie dla każdego czasem szczególnej czujności, modlitwy i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Niech będzie czasem duchowego odrodzenia.
 2. Tradycją Adwentu jest Msza święta Roratnia, czyli Msza święta o Najświętszej Maryi Pannie. Msze święte roratnie będą sprawowane w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.45 i Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci.
 3. Katecheza z s. Bożeną i z ks. Adamem według planu. Przypominamy, że rozpoczęła się katecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania. Jeśli jest młodzież w wieku od 12 lat, serdecznie zapraszamy.
 4. W piątek 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 5. Dzisiaj poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Można się w nie zaopatrzyć przy wyjściu z kościoła. Do nabycia są również kartki świąteczne i świece na stół wigilijny.
 6. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych, a po Mszy świętej spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci.
 7. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 8. Zapraszamy do lektury naszego nowego biuletynu parafialnego „ Okruchy”.
 9. Konkurs biblijny dla młodzieży w wieku 13-25 lat. Chętni kontakt z ks. Adamem. Informacje na tablicy ogłoszeń w kościele.