Monat: November 2021

Ogłoszenia duszpasterskie 28.11.2021.

 1. Rozpoczynamy dziś okres Adwentu, czas naszego przygotowania na przyjście Pana. Pierwsze przyjście dokonało się poprzez Wcielenie i narodzenie Pana Jezusa w Betlejem i trwało przez całe jego ziemskie życie. Ale ma nadejść nowe i ostatnie przyjście, które wyznajemy zawsze, kiedy odmawiamy Wierzę w Boga: „i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu. Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
 3. W okresie Adwentu sprawowane będą Msze św. roratnie ku czci N.M. Panny: w Neukirchen-Vluyn w każdą środę o godz.18.45 i w Duisburgu, w każdy piątek o godz. 18.00. Na roraty zapraszamy zwłaszcza dzieci.
 4. W przyszłą niedzielę spotkanie ze św. Mikołajem podczas  Mszy świętej w Duisburgu, N.Vluyn i Moers oraz losowanie figurek.
 5. Za tydzień 5.12 Msza święta w Straelen o godz. 15.30
 6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca P. Jezusa w Duisburgu – Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 7. W przyszłą niedzielę wymiana tajemnic różańcowych.
 8. Są do nabycia kartki świąteczne i świece na stół wigilijny.
 9. Dzisiaj podczas Mszy świętej poświęcenie opłatków.
 10. Od 8.01.2022 Msze święte w sobotę będą sprawowane w kościele św. Anny w Rheinbergu o godz. 18.00. Nie będzie już Mszy świętych w Xanten.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.11.2021.

 1. Wielkie królestwa i imperia upadały. Królestwo Chrystusa natomiast trwa i będzie nadal trwało, choć wielu próbowało już je zniszczyć. Tylko miłość jest trwałym fundamentem każdej cywilizacji. Rewolucje przelewały krew wielu i miały podbić świat. I Chrystusowa rewolucja przelała krew, ale własną i stworzyła Imperium miłości, Królestwo Chrystusa!
  Zapragnijmy poszerzać Królestwo Pana, poprzez własną ofiarę i miłość oraz posłuszeństwo naszym codziennym obowiązkom.
 2. Dzisiejszą uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata kończymy rok liturgiczny. Od przyszłej niedzieli 28 listopada rozpoczynamy czas Adwentu i nowy rok liturgiczny.
 3. W środę w N-Vluyn po Mszy świętej Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy oraz spotkanie biblijne.
 4. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
 5. Lektorzy mogą po Mszy świętej odebrać kalendarzyki w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.11.2021.

 1. Zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Słowo Boże przesycone jest atmosferą końca czasów i sądu ostatecznego. Autorzy natchnieni piszą o czasach trudnych, o okresie ucisku i prześladowań, o wojnach, kataklizmach, o niezwykłych zjawiskach. Wszystko jednak skończy się dobrze! „Naród (…) dostąpi zbawienia (…). Wielu (…) zbudzi się do wiecznego życia (…). Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12,1-3). Kiedy to wszystko się stanie? „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32).
 2. W przyszłą niedzielę 21 listopada obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla, jest to patronalna uroczystość naszej Misji, jak również naszego zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego, oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
 3. Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową do Niedzieli Chrystusa Króla. Modlimy się w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00 i w niedziele 30 minut przed każdą Mszą świętą.
 4. W Xanten Msza święta 20 listopada o godz. 18.00.
 5. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
 6. Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch w przyszłym roku. Szczegóły u ks. Adama.
 7. W środę w N-Vluyn nie będzie lekcji religii z ks. Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 7.11.2021.

 1. Na niebo człowiek zarabia tylko i wyłącznie bezinteresownymi czynami. Takich czynów potrzeba nam w życiu jak najwięcej. Są one ozdobą nie tylko tego, kto te czyny wykonuje, ale również dodają blasku i chwały całemu Kościołowi. Im więcej nas te czyny kosztują, im trudniej przychodzi nam je wypełniać, tym są w oczach Bożych wartościowsze. Mogą ludzie ich nie uznać, mogą ich nawet nie zauważyć, ale uzna je i dostrzeże Wszechmogący Bóg. On jeden jedyny nas za nie obiektywnie wynagrodzi.
 2. Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową do Niedzieli Chrystusa Króla. Modlimy się w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00 i w niedziele 30 minut przed każdą Mszą świętą.
 3. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 4. W Xanten nie będzie Mszy świętej 13 listopada. W tym dniu Msza święta będzie w Duisburgu-Wehofen o godz.18.00.
 5. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne i z języka polskiego. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
 6. Odpusty za zmarłych. Wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.