Ogłoszenia duszpasterskie 14.11.2021.

  1. Zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Słowo Boże przesycone jest atmosferą końca czasów i sądu ostatecznego. Autorzy natchnieni piszą o czasach trudnych, o okresie ucisku i prześladowań, o wojnach, kataklizmach, o niezwykłych zjawiskach. Wszystko jednak skończy się dobrze! „Naród (…) dostąpi zbawienia (…). Wielu (…) zbudzi się do wiecznego życia (…). Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12,1-3). Kiedy to wszystko się stanie? „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32).
  2. W przyszłą niedzielę 21 listopada obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla, jest to patronalna uroczystość naszej Misji, jak również naszego zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego, oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
  3. Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową do Niedzieli Chrystusa Króla. Modlimy się w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00 i w niedziele 30 minut przed każdą Mszą świętą.
  4. W Xanten Msza święta 20 listopada o godz. 18.00.
  5. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
  6. Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch w przyszłym roku. Szczegóły u ks. Adama.
  7. W środę w N-Vluyn nie będzie lekcji religii z ks. Adamem.