Kapłaństwo

„Ja was posyłam…”

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Ochrzczony mężczyzna przyjmujący sakrament święceń upodabnia się do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego. Staje się narzędziem Pana dla Kościoła i działa jako Jego przedstawiciel, realizując potrójną funkcję: kapłana, proroka i króla. Sakrament święceń wyciska również niezatarty charakter duchowy. Sakramentu święceń wszystkich trzech stopni udziela biskup. Istotny obrzęd sakramentu święceń stanowi włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęcany.

Świadomi odpowiedzialności za losy Kościoła, modlimy się gorąco w naszej wspólnocie parafialnej o liczne i dobre powołania kapłańskie (a także zakonne). Wspieramy duchowo i materialnie seminaria duchowne. „Oczkiem w głowie” naszej misji jest bardzo liczna Liturgiczna Służba Ołtarza. Ufamy, że i z naszych szeregów wyjdą ludzie, którzy podejmą trudną, ale piękną drogę służby kapłańskiej.