Ogłoszenia duszpasterskie 26.02.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Coraz bardziej jesteśmy zatroskani: o zdrowie dzieci i nas samych, o szkołę, o pracę, o naszych rodziców, o przyszłość dla dzieci, o ojczyznę, o pokój, a także o materialną stronę życia. Powyższe troski tracą jednak siłę swych argumentów, gdy słyszymy, jak Jezus mówi do swych uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio…”. Dobrze się stanie, kiedy będziemy potrafili uchwycić to jedno słowo „zbytnio”. Uchwycić też trzeba (w owej perykopie) ufność w Opatrzność Bożą – wspólny mianownik wszystkich wskazań Jezusa. Tak łatwo jest powiedzieć komukolwiek: „Nie troszcz się zbytnio” – o wiele trudniej pomóc mu zrozumieć, że jako wierzący w Chrystusa powinien uchwycić sens życia; być może zrozumie słowo „zbytnio”, bo troszczyć się trzeba. Zabiegając zbytnio o swoje ziemskie życie powinniśmy przewartościować swoje dążenia – ewangeliczny „reset” warto uczynić w Wielkim Poście.
 2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).
 3. Msze Święte w Środę Popielcową wraz z obrzędem posypania głów popiołem, w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30. ( Nie będzie adoracji). Kleve godz. 19.00.
 4. W najbliższą środę nie będzie lekcji religii w Neukirchen-Vluyn, zapraszamy na Mszę Świętą. Odbędzie się tylko próba scholki z Panią Moniką o godz. 17.00. Nie będzie też zajęć z języka polskiego.
 5. W piątek zajęcia katechetyczne w Duisburgu-Wehofen według planu.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiący. W czwartek modlimy się w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Msza Święta o godz. 15.00 i Godzina Święta i tradycyjne spotkanie. W piątek przed południem odwiedziny chorych i Msze Święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek w Duisburgu-Wehofen przed Mszą Świątą o godz. 17.30. Emmerich piątek godz. 18.45.
 8. Nabożeństwo Gorzkich Żali we wszystkich kościołach Misji w każdą niedzielę pół godziny przed Mszą Świętą.
 9. W przyszłą niedzielę 5 marca spotkanie koła różańcowego w Neukirchen-Vluyn bezpośrednio po Mszy Świętej. Obecność obowiązkowa.
 10. Nauki przedślubne w Duisburgu-Wehofen odbędą się w soboty 18 i 25 marca o godz. 11.00. Nauki przedślubne w Emmerich będą miały miejsce 11 i 18 marca o godzinie 15.00. Obecność na naukach nie wymaga wcześniejszego zapisywania się.
 11. Panie Jezu, Ty pragniesz, nas w całości dla siebie. Pomóż nam zostawić wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.02.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Ciągle uczymy się miłości bliźniego i ciągle w tym uchybiamy. O wiele łatwiej zaakceptować nam swoich krewnych, przyjaciół, znajomych, a nawet sąsiadów – ale o wiele trudniej ludzi z innego kręgu kulturowego, innego wyznania, czy innej religii. Chrystus daje nam niezwykle trudne przykazanie, abyśmy miłowali wszystkich, a już najtrudniejsze jest przykazanie miłości względem nieprzyjaciół. To zdanie tłumaczy sens nauczania Pana: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Nie od razu nauczymy się wszystkiego, nie osiągniemy w jednym dniu wszelkiej cnoty, nie zdołamy opanować swoich ziemskich pragnień – powoli zaś a skutecznie możemy osiągać doskonałość.
 2. W tym tygodniu katecheza bez zmian.
 3. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zabawie karnawałowej, w Neukirchen-Vluyn dzisiaj bezpośrednio po Mszy świętej i w Duisburgu w ramach katechez w piątek 24 lutego, a dorosłych w sobotę 25 lutego informacje u Pani Joli.
 4. W tym tygodniu obchodzimy święta w środę Katedry św. Piotra i w piątek św. Mateusza Apostoła.
 5. Zapraszamy w środę na godz. 16.00 na próbę scholki do Neukirchen-Vluyn.
 6. Dzisiaj po Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen zapraszamy do biblioteki parafialnej.
 7. Nauki przedślubne w Duisburgu-Wehofen odbędą się w soboty 18 i 25 marca o godz. 11.00.
 8. 25 lutego (sobota) w Emmerich odbędzie się Bal Karnawałowy. Na bal zaproszone są zarówno dzieci, jak i dorośli. Uczestników prosimy o przyniesienie drobnego poczęstunku. Początek balu o godzinie 16.00.
 9. Nauki przedślubne w Emmerich będą miały miejsce 11 i 18 marca o godzinie 15.00. Obecność na naukach nie wymaga wcześniejszego zapisywania się.
 10. Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężyć wszystko to, co nas na nią zamyka.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.02.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Grzeszymy myślą, słowem, gestem, uczynkiem, zaniedbaniem dobrego. Dlatego na początku Eucharystii z pokorą prosimy Boga, mówiąc: „Kyrie eleison”. Wierzymy, że bogaty w miłosierdzie Bóg odpuszcza nam grzechy, abyśmy z czystym sercem sprawowali najświętszą tajemnicę naszej wiary.
  Wielowątkowa Ewangelia wskazuje na wymagania Nowego Przymierza. Chrystus daje konkretne wskazania swym uczniom. Niezwykle ważne są dwa ostatnie zdania, które stanowią puentę perykopy: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Nie każdy potrafi tak żyć, aby mówić „tak, tak; nie, nie”. Życie nie składa się tylko z dwóch kolorów – białego i czarnego. Spróbować można i może się komuś uda być ewangelicznym i mówić: „Tak, tak; nie, nie”.
 2. W tym tygodniu katecheza bez zmian.
 3. W niedzielę 19 lutego obchodzić będziemy święto naszego kościoła św. Juliany. Msza święta o godz. 9.30.
 4. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zabawie karnawałowej, w Neukirchen-Vluyn w niedzielę 19 lutego bezpośrednio po Mszy świętej i w Duisburgu w ramach katechez w piątek 24 lutego.
 5. 25 lutego (sobota) w Emmerich odbędzie się Bal Karnawałowy. Na bal zaproszone są zarówno dzieci, jak i dorośli. Uczestników prosimy o przyniesienie drobnego poczęstunku. Początek balu o godzinie 16.00.
 6. Nauki przedślubne w Emmerich będą miały miejsce 11 i 18 marca o godzinie 15.00. Obecność na naukach nie wymaga wcześniejszego zapisywania się.
 7. Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie każdego dnia naszego życia.

Ogłoszenia duszpasterskie 5.02.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Każdy człowiek ma jakieś prawa i obowiązki. Nawet uczniowie szkoły podstawowej wiedzą, że coś im się należy, ale również i to, że są do czegoś zobowiązani. Inną sprawą jest to, który z uczniów zna regulamin szkolny, a tym samym zna swoje prawa i obowiązki. Uczniowie Jezusa dowiedzieli się o swych obowiązkach od samego Mistrza, który wprost do nich powiedział: „Wy jesteście solą… światłem”, ale równocześnie dodał, co mają czynić, aby wypełnili swoje zadania. Na ile znamy Ewangelię, aby nią żyć i tym samym być solą i światłem dla świata? To nie jest retoryczne pytanie, a odpowiedzieć każdy może sobie sam.
 2. W tym tygodniu nie będzie katechezy z ks. Adamem.
 3. Pani Monika Słowik, nauczycielka j. polskiego w Neukirchen-Vluyn zaprasza dzieci do wspólnego śpiewu w scholce. Chętnych prosimy o kontakt z p. Moniką.
 4. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 5. W środę 8.02 zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne do Neukirchen-Vluyn po Mszy Świętej.
 6. W niedzielę 19 lutego obchodzić będziemy święto naszego kościoła św. Juliany w Duisburgu-Wehofen. Msza święta o godz. 9.30.
 7. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli w miniony czwartek w rozbieraniu żłóbka i dekoracji świątecznych.
 8. Dziś po Mszy św. w Duisburgu wymiana tajemnic różańcowych. Dziś także losowanie figurek Świętych.
 9. Zabawa karnawałowa dla dzieci w Neukirchen-Vluyn w niedzielę 19 lutego bezpośrednio po Mszy świętej i w Duisburgu w ramach katechez w piątek 24 lutego.
 10. Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam drogę, którą mamy iść i pomagaj nam dawać na niej świadectwo o Tobie.

Ogłoszenia duszpasterskie 29.01.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Chrystus zaprasza nas na Górę błogosławieństw. Słuchając błogosławieństw, możemy mieć poczucie, że jesteśmy zbyt słabi, aby to słowo mogło zrealizować się w nas. Nie musimy się bronić przed tym wrażeniem, ale zaufać temu co mówi św. Paweł, że Bóg wybrał to co niemocne, a prorok Sofoniasz zachęca do pokory, która jest drogą do tego, żeby mogły zrealizować się w nas Boże błogosławieństwa. Błogosławieństwa przypominają nam, że Bóg powołał nas do królestwa niebieskiego: dopiero tam będziemy przez Niego pocieszeni i nasyceni, dostąpimy miłosierdzia, będziemy oglądać Boga, będziemy nazwani synami Bożymi.
 2. W środę w Neukirchen-Vluyn od godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i o godz. 19.00 Msza święta podczas której poświęcimy gromnice.
 3. 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Obrzęd poświęcenia świec, podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego.
 4. Msze święte w uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 lutego wraz z poświęceniem gromnic w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 ( nie będzie Mszy św. o godz. 15.00 ) i Kevelaer o godz. 19.30. Gromnice będzie można nabyć przed Mszą świętą.
 5. Bardzo prosimy również o pomoc w rozebraniu stajenki i dekoracji świątecznych w czwartek 2 lutego po Mszy świętej.
 6. W najbliższy piątek 3 lutego przypada Pierwszy Piątek Miesiąca, czcimy Najświętsze Serca Pana Jezusa. Jest to również dzień wspomnienia św. Błażeja patrona od chorób gardła. Msze święte z błogosławieństwem św. Błażeja w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00, przed Mszą świętą o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
  Przed południem odwiedziny chorych.
 7. Katecheza w tym tygodniu według planu.
 8. Pani Monika Słowik, nauczycielka j. polskiego w Neukirchen-Vluyn zaprasza dzieci do wspólnego śpiewu w scholce. Próby będą się odbywać w środy o godz. 16.30.
 9. Msza święta w Straelen w przyszłą niedzielę 5.02. o godz. 15.30.
 10. W środę 1 lutego zapraszamy wszystkich chętnych na godz.19.00 do sali przy kościele św. Juliany w Duisburgu-Wehofen na kurs tańca. Program będzie dostosowany do uczestników.
 11. Ogłaszaliśmy o możliwości wzięcia udziału w warsztatach dla ojców w Bochum w dniach 18-19 lutego. Nastąpiła zmiana terminu, warsztaty odbędą się w dniach 11-12 lutego. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz odbudowywanie prawidłowych relacji w rodzinach. Informacje u duszpasterzy. Liczba miejsc ograniczona.
 12. Od 17-21 kwietnia ( po świętach wielkanocnych ) pragniemy zorganizować dla naszych ministrantów wyjazd do Monachium.
 13. Duchu Swięty przemieniaj nasze umysły, abyśmy zrozumieli, co przyczynia się do naszego prawdziwego szczęścia i naucz nas podążać ku temu.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Naród izraelski został wybrany spośród innych, a Bóg wielokrotnie pokazał mu swoją miłość i wyjątkową opiekę w jego historii. Jednak i do dobrego można się przyzwyczaić i go po prostu przestać dostrzegać. Więcej, można tego faktu nie doceniać a nawet zmarnować. Tak właśnie było z Narodem wybranym. W konsekwencji kraina Zabulona i Neftalego stały się pogańskie. Nikt już nie spodziewał się, iż tam wydarzy się coś ważnego, coś co pochodzi od Pana Boga. Jednak właśnie tam w Galilei Jezus spędził większość swojego życia. Tam też powołał swoich uczniów. Bóg wybiera to, co słabe w oczach ludzi. Także my jesteśmy zaproszeni do tego, aby pójść za Jezusem.
 2. Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijanami na całym świecie, modlimy się o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17). Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej modlitwy zarówno naszej osobistej, jak i wspólnotowej.
 3. Zajęcia katechetyczne dla grupy pierwszokomunijnej w Neukirchen-Vluyn w środę o godz. 16.45.
 4. W przyszłą niedzielę 29 stycznia dzieci wystawią „Jasełka” w kościele św. Juliany w Duisburgu-Wehofen. Próba w najbliższa sobotę w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00.
 5. „Jasełka” w Kleve w najbliższą sobotą 28.01 i w Kevelaer w niedzielę 29.01.17.
 6. Ogłaszaliśmy o możliwości wzięcia udziału w warsztatach dla ojców w Bochum w dniach 18-19 lutego. Nastąpiła zmiana terminu, warsztaty odbędą się w dniach 11-12 lutego. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz odbudowywanie prawidłowych relacji w rodzinach. Informacje u duszpasterzy. Liczba miejsc ograniczona.
 7. Od 17-21 kwietnia ( po świętach wielkanocnych ) pragniemy zorganizować dla naszych ministrantów wyjazd do Monachium. Można już zapoznać się z programem wyjazdu.
 8. W przyszłą niedzielę 29.01. przypada wspomnienie św. Aldegundis, patronki kościoła w Emmerich. Z tej okazji parafia niemiecka zaprasza również polskich parafian na mszę w języku niemieckim na godzinę 11.30.
 9. Można jeszcze nabyć książki ks. Teodora Puszcza o Mszy świętej.
 10. Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy na Twoje światło, aby dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne ciemności.

Ogłoszenia duszpasterskie 15.01.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Izajasz, Paweł, Jan Chrzciciel – trzy osoby które stają przed nami. Każdy z nich ma swoją historię, ale wszystkich łączy misja głoszenia Dobrej Nowiny. Izajasz słyszy od Boga, że ma być światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Paweł przedstawia się jako z woli Bożej powołany na apostoła Chrystusa. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi, że przyszedł chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Każdy z nich został powołany przez Boga i posłany. My chrześcijanie również jesteśmy zaproszeni do tego, aby być światłem, apostołem i znakiem.
 2. W dzisiejszą niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Tak brzmi tytuł papieskiego orędzia Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Obchodzi się go w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W swoim przesłaniu Papież wzywa wszystkich do otoczenia troską nieletnich migrantów, zwłaszcza samotnych, którzy są bezbronni i bezradni. Zwraca uwagę, że to przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji. „Dzieci mają prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego – pisze Ojciec Święty. – Wszyscy nieletni mają prawo być dziećmi”.
 3. Zajęcia katechetyczne i z języka polskiego dla dzieci i młodzieży według planu.
 4. Dzisiaj Msza Święta w Straelen o godz. 15.30.
 5. W przyszłą niedzielę 22 stycznia dzieci wystawią „Jasełka” w kościele w Neukirchen-Vluyn i Moers. Próba w najbliższa środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 16.30.
 6. W Bochum w dniach 18-19 lutego odbędą się warsztaty dla ojców – 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz odbudowywanie prawidłowych relacji w rodzinach. Informacje u duszpasterzy. Liczba miejsc ograniczona.
 7. 21.01.2017 (sobota) odbędzie coroczny koncert kolęd w kościele Herz Jesu w Wuppertalu, na którym wystąpi również nasz chór Cantate Deo oraz nasz chórek. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.
 8. Od 17-21 kwietnia ( po świętach wielkanocnych ) pragniemy zorganizować dla naszych ministrantów wyjazd do Monachium.
 9. Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie.

Ogłoszenia duszpasterskie 08.01.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. Dzisiejsza uroczystość Chrztu Pańskiego, zaprasza nas do ponownego wejścia w tajemnicę chrztu. Bóg pragnie odnowić przymierze z nami, zawarte poprzez ten sakrament. Jest to przymierze miłości, której głos rozlegał się nad wodami Jordanu. Uroczystość Chrztu Pańskiego to okazja stanięcia w prawdzie o sobie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Stańmy w prawdzie, bo właśnie w tym miejscu chce się pojawić Jezus, aby przynieść ci tę samą Dobrą Nowinę znad Jordanu, że jesteś umiłowany przez Boga.
 2. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrztu Pańskiego. Tą uroczystością kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie będziemy jeszcze śpiewali kolędy do uroczystości Ofiarowania Pańskiego 2 lutego.
 3. W najbliższą środę Msza święta w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.00. Po Mszy św. zapraszamy do salki na rozważanie Pisma św.
 4. Po świątecznej przerwie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia katechetyczne w środę do Neukirchen-Vluyn i w piątek do Duisburga-Wehofen.
 5. Zapraszamy dzisiaj wszystkich Lektorów, Kantorów, oraz Członków Żywego Różańca na spotkanie opłatkowe do Duisburga-Wehofen na godz. 15.15.
 6. Dzisiaj losowanie figurek.
 7. Zmiana tajemnic różańcowych w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej.
 8. W najbliższą sobotę próba „Jasełek” w Neukirchen-Vluyn o godz. 10.00.
 9. W Bochum w dniach 18-19 lutego odbędą się warsztaty dla ojców – 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz odbudowywanie prawidłowych relacji w rodzinach. Informacje u duszpasterzy. Liczba miejsc ograniczona.
 10. 21.01.2017 (sobota) odbędzie coroczny koncert kolęd w kościele Herz Jesu w Wuppertalu, na którym wystąpi również nasz chór Cantate Deo. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.
 11. Od 17-21 kwietnia ( po świętach wielkanocnych ) pragniemy zorganizować dla naszych ministrantów wyjazd do Monachium.
 12. Jezu, umiłowany synu Ojca, pomóż nam wzrastać w godności dzieci Bożych, abyśmy coraz bardziej zbliżali się do Ciebie. Niech wody chrztu, w których zostaliśmy zanurzeni, poprzez nasz udział w świętych misteriach obmywają nas z grzechu każdego dnia.

Ogłoszenia duszpasterskie 01.01.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

 1. W pierwszy dzień nowego 2017 roku, składamy swoją nadzieję na lepszy, niż ten poprzedni, czas, który jest przed nami. Kierujemy wzrok wiary na Maryję – Świętą Bożą Rodzicielkę. Ona „w grocie podziwia Dzieciątko i widzi w Nim miłość Boga, który przychodzi, aby zbawić swój lud i całą ludzkość” (Papież Franciszek, Audiencja generalna, 21.12.2016). Jest to pierwsze święto maryjne, które włączono do kalendarza liturgicznego Kościoła zachodniego. Prawda o Bożym Macierzyństwie Maryi zostało uroczyście ogłoszone jako dogmat przez Sobór Efeski w 431 roku. Sobór Watykański II tak przedstawia jego znaczenie: „aby uznano, że Chrystus jest naprawdę i rzeczywiście Synem Bożym i Synem Człowieczym”.
 2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę stycznia, w Nowy Rok obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza Święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.00. Po Mszy Świętej zapraszamy do wspólnego śpiewu kolęd. Msza św. w Straelen, 15 stycznia o godz. 15.30.
 3. W najbliższą środę Msza święta w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.00. Od godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu.
 4. W pierwszy czwartek miesiąca Msza święta w intencji powołań i Godzina Święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 15.00.
 5. 6 stycznia w piątek obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła, w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00, w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30. Jest to również Pierwszy Piątek Miesiąca, przed południem odwiedziny chorych.
 6. W następną niedzielę, 8 stycznia zapraszamy wszystkich Lektorów, Kantorów, oraz Członków Żywego Różańca na spotkanie opłatkowe do Duisburga-Wehofen na godz. 15.15.
 7. Katechezę dla dzieci i młodzieży rozpoczniemy po feriach. Losowanie figurek w następną niedzielę 8 stycznia.
 8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych w Duisburgu-Wehofen.
 9. W przyszłym roku od 17-21 kwietnia ( po świętach wielkanocnych ) pragniemy zorganizować dla naszych ministrantów wyjazd do Monachium.
 10. Panie, Ty znasz nas wszystkich po imieniu, a w Twoim imieniu jest nasze zbawienie. Prosimy Cię przenikaj nas swoim Duchem i prowadź do głębszego poznania tajemnicy naszego odkupienia.