Ogłoszenia duszpasterskie 26.05. 2024.

 1. Największy Dar z Ciała i Krwi jest nam ofiarowany przez Chrystusa w sposób bezkrwawy w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek, a w sposób krwawy w czasie Jego męki i śmierci na krzyżu w Wielki Piątek. Ponawia się on i uobecnia za każdym razem kiedy sprawujemy Eucharystię, która -jak mówi Sobór Vat. II jest szczytem, źródłem i centrum chrześcijańskiego życia. (Sacrosanctum Concilium n.10). Jest to dar niezgłębionej miłości Boga do człowieka, dar miłości Boga, Który „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3:16), aby był naszym pokarmem.
 2. Kończymy miesiąc maj i nasze nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Ostatnie nabożeństwa majowe w środę 29 maja w N. Vluyn o godz. 18.30 i w piątek 31 maja w Diusburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W środę 29 maja Msza święta z Uroczystości Bożego Ciała w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.00.
 4. W środę 29 maja prosimy o pomoc w przygotowaniu festynu. Rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą świętą. Każda para rąk mile widziana. Prosimy o ciasto na festyn – można zgłosić u siostry, płatki kwiatów na procesję i chętnych do obsługi grilla.
 5. W czwartek 30 maja obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msza święta i procesja eucharystyczna w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00, a po uroczystościach zapraszamy na wspólny festyn.
 6. W tym tygodniu nie będzie zajęć katechetycznych z s. Bożeną i ks. Adamem.
 7. W przyszłą niedzielę 2 czerwca losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Lektorzy mogą odebrać plany czytań w zakrystii.
 9. 2 czerwca Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 10. 15 czerwca odbędzie się pielgrzymka piesza do Neviges. Chętnych na wspólne pielgrzymowanie prosimy o kontakt z ks. Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.05. 2024

 1. Warto pokusić się o zrozumienie siedmiu darów Ducha Świętego, udzielanych wiernym w Kościele i dla Kościoła. Jak wygląda dar miłości w moim życiu? Dar miłości do Kościoła, umiłowania Kościoła, i dar miłości Boga i bliźniego. Jak wygląda dar mądrości, rady, zrozumienia i wiedzy? Czy korzystam z tych darów? Czy też mądrość zastąpiłem przebiegłością, dobrą radę – dyplomacją, zrozumienie – cwaniactwem, a wiedzę – sprytem? Jak w końcu wygląda dar bojaźni Bożej? Czy aby nie traktuję Boga infantylnie i lekceważąco? Zarówno dary Ducha Świętego jaki i Jego owoce mają przemieniać grzeszną i słabą osobę ludzką w dziecko Boże. Nie są one udzielane każdemu z nas oddzielnie i prywatnie. Mają służyć dobru Kościoła i Kościół ten budować, rozwijać i umacniać w jedności.
 2. W środy i piątki zapraszamy na nabożeństwa majowe podczas których modlimy się litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Dzisiejszą niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy czas wielkanocny. Jutro 20 maja obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte w Duisburgu- Wehofen o godz. 9.30 podczas której będziemy obchodzić rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 4. W sobotę 25 maja wyjeżdżamy na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux. Odjazd z N.Vluyn o godz. 6.30 i z Duisburga- Wehofen o godz. 7.00.
 5. W przyszłą niedzielę 26 maja obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej.
 6. W tym tygodniu katechezy z s. Bożeną i z ks. Adamem w N. Vluyn i Duisburgu-Wehofen według planu.
 7. 30 maja obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msza święta i procesja eucharystyczna w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00, a po uroczystościach zapraszamy na wspólny festyn. W związku z uroczystością jak zawsze prosimy o pomoc w przygotowaniu naszego spotkania. W środę 29 maja prosimy o pomoc w przygotowaniu festynu. Rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą świętą. Każda para rąk mile widziana. Prosimy o ciasto na festyn – można zgłosić u siostry, płatki kwiatów na procesję i chętnych do obsługi grilla.
 8. 15 czerwca odbędzie się pielgrzymka piesza do Neviges. Chętnych na wspólne pielgrzymowanie prosimy o kontakt z ks. Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.05. 2024

 1. Jezus na kartach Ewangelii nieustannie przypomina, że misją Kościoła nie jest doraźny sukces, bycie popularnym, lecz niesienie zbawienia i prawdziwego wyzwolenia. Nie jest misją Kościoła karmienie człowieka złudzeniami i bliżej nieokreślonymi namiastkami szczęścia. Jezus staje przed nami jako Odkupiciel człowieka i uczy nas rozpoznawać Miłość i Miłosierdzie. Jezu naucz nas dawać ludziom miłość tak, jak Ty dajesz swą Miłość każdemu z nas.
 2. W środy i piątki majowe zapraszamy na nabożeństwa majowe podczas których modlimy się litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W poniedziałek 13 maja w „Białym Tygodniu” zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i wszystkich czcicieli Matki Bożej na Mszę świętą i nabożeństwo fatimskie do Duisburga-Wehofen na godz. 18.00.
 4. W środę 15 maja zakończenie „Białego Tygodnia” dzieci pierwszokomunijnych. Nabożeństwo majowe o godz. 18.30 i Msza święta o godz. 19.00 w N. Vluyn.
 5. W piątek 17 maja Msza święta o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 6. W piątek 17 maja o godz. 17.00 w Duisburgu-Wehofen próba i spowiedź dzieci rocznicowych.
 7. W tym tygodniu katechezy z s. Bożeną i z ks. Adamem w N. Vluyn i Duisburgu-Wehofen według planu.
 8. W przyszłą niedzielę 19 maja obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msze Święte jak w każdą niedzielę również Msza Święta w Straelen o godz. 15.00. Tą niedzielą kończymy liturgiczny czas wielkanocny.
 9. W poniedziałek 20 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze Święte o godz. 9.30 w Duisburgu-Wehofen, podczas której dzieci będą miały rocznicę Komunii, w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 10. Zapraszamy osoby chętne na wyjazd do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux w Belgii 25 maja. Zapisy w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie 5.05. 2024.

 1. Umiłowany apostoł Chrystusa, ten, któremu Jezus na krzyżu kazał opiekować się Maryją – Jan, w swoim liście oraz w Ewangelii uzmysławia nam istotę miłości: „miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” (1 J 4,7). Przecież to oczywiste, „że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” (1 J 4,10). Mamy kroczyć drogą wskazywaną nam przez Boga, a słowa św. Jana traktować powinniśmy nie tylko jako klucz do wejścia w życie wieczne, lecz także jako klucz do życia doczesnego, życia w zgodzie i harmonii.
 2. W środy i piątki majowe zapraszamy na nabożeństwa majowe podczas których modlić się będziemy litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W środę 8 maja Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00. Tego dnia obchodzimy w Polsce uroczystość św. Stanisława Biskupa Męczennika głównego Patrona Polski.
 4. W środę 8 maja w Duisburgu-Wehofen próba i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych o godz. 17.00.
 5. 9 maja w czwartek obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego dnia Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00 z racji Pierwszej Komunii Świętej, w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15. W Niemczech obchodzimy tego dnia Dzień Ojca, a w przyszłą niedzielę Dzień Matki.
 6. W „ Białym Tygodniu” Msze święte dla dzieci w piątek 10 maja w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 w sobotę 11 maja w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00
 7. W tym tygodniu katechezy z s. Bożeną tylko w piątek, a z ks. Adamem w N. Vluyn i Duisburgu-Wehofen według planu.
 8. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Zapraszamy osoby chętne na wyjazd do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux w Belgii 25 maja. Zapisy w zakrystii.
 10. Ośrodek Concordia zaprasza na spotkanie młodych 22 czerwca i na kolonie letnie dla dzieci. Informacje na ulotkach w kościele.

Ogłoszenia duszpasterskie 28.04. 2024.

 1. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj, który jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę “Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas zachętą do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką rozbrzmiewają kościoły podczas nabożeństw majowych.
 2. W środę 1 maja rozpoczynamy miesiąc naszych nabożeństw majowych podczas których modlić się będziemy litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.30 po Mszy świętej.
 3. W środę 1 maja wspomnienie św. Józefa Robotnika. Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00. Tego dnia nie będzie czynne biuro parafialne.
 4. 2 maja przypada Pierwszy Czwartek modlimy się o powołania kapłańskie. Msza święta i Godzina święta o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen.
 5. W piątek 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to również Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Po południu Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i po Mszy świętej nabożeństwo majowe. Przed Mszą świętą o godz.17.45 odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego. Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.30 i nabożeństwo majowe. Litanię do N. Serca Jezusowego odmówimy przed Mszą świętą.
 6. W tym tygodniu nie będzie katechezy z s. Bożeną i z ks. Adamem.
 7. W przyszłą niedzielę 5 maja losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. 5 maja Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 9. Zapraszamy na doroczną pielgrzymkę do Kevelaer 4 maja. Rozpoczęcie o godz. 10.30 modlitwą różańcową na placu przy kaplicy MB. O godz. 11.30 Msza święta w Bazylice pod przewodnictwem ks. Bpa Piotra Turzyńskiego. Zakończenie o godz. 15.00 nabożeństwem majowym w Forum Pax Christi.
 10. 5 maja organizacja Renovabis zaprasza na wspólne świętowanie do Münster. O godz. 10.00 w katedrze odbędzie się międzynarodowa Msza święta z udziałem Misji obcojęzycznych oraz naszej Misji pod przewodnictwem ks. Bpa Feliksa Genna.
 11. Zapraszamy osoby chętne na wyjazd do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux w Belgii 25 maja. Zapisy w zakrystii.
 12. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w tym roku odbędzie się 9 maja (Wniebowstąpienie Pańskie) w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00.
 13. Ośrodek Concordia zaprasza na spotkanie młodych 22 czerwca i na kolonie letnie dla dzieci. Informacje na ulotkach w kościele.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.04. 2024.

 1. Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
 2. W środę 24.04 Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00 i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy świętej spotkanie biblijne.
 3. W piątek 26.04 Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Przed Mszą świętą Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 4. W tym tygodniu katecheza z s. Bożeną i z ks. Adamem według planu.
 5. W sobotę 27.04 próba i spowiedź dla dzieci przygotowujących się do I Komunii w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00.
 6. 21 maja w bazylice archikatedralnej w Poznaniu 3 diakonów naszego zgromadzenia Księży Chrystusowców przyjmie święcenia kapłańskie. Tradycyjnie można złożyć intencje na Msze święte prymicyjne w zakrystii u księży.
 7. Zapraszamy na doroczną pielgrzymkę do Kevelaer 4 maja. Rozpoczęcie o godz. 10.30 modlitwą różańcową na placu przy kaplicy MB. O godz. 11.30 Msza święta w Bazylice pod przewodnictwem ks. Bpa Piotra Turzyńskiego. Zakończenie o godz. 15.00 nabożeństwem majowym w Forum Pax Christi.
 8. 5 maja organizacja Renovabis zaprasza na wspólne świętowanie do Münster. O godz. 10.00 w katedrze odbędzie się międzynarodowa Msza święta pod przewodnictwem ks. Bpa Feliksa Genna.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.04. 2024.

 1. Rozmyślając o mojej drodze wiary warto zastanowić się, czy nie jest tak, że jedynym kryterium wiarygodności naszej wiary w Zmartwychwstanie jest codzienne życie. Jak uczniowie w drodze do Emaus my także możemy niedowierzać. Nasza modlitwa może być modlitwą wątpiącego Tomasza czy załamanego Piotra. Oni pozwolili się przemienić, bo uwierzyli słowom Zmartwychwstałego: „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
 2. W środę 17.04 Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00 i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 3. W piątek 19.04 Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Przed Mszą świętą Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 4. W tym tygodniu katecheza z s. Bożeną według planu. Katecheza dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania z ks. Adamem 17.04 w N. Vluyn o godz. 17.30 i 19.04 w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.45.
 5. W sobotę 20.04 zapraszamy do Duisburga-Wehofen na jubileuszowy koncert orkiestry górniczej w kościele św. Juliany od godz. 14.00 – 16.00.
 6. W przyszłą niedzielę 21.04 Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 7. 21 maja w bazylice archikatedralnej w Poznaniu 3 diakonów naszego zgromadzenia Księży Chrystusowców przyjmie święcenia kapłańskie. Tradycyjnie można złożyć intencje na Msze święte prymicyjne w zakrystii u księży.

Ogłoszenia duszpasterskie 7.04. 2024.

 1. Obchodzona dzisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 2000 r. Po raz pierwszy święta tego zapragnął sam Pan Jezus, zwracając się do świętej Faustyny w Płocku w 1931 r. (por. Dz. 49). Święto dzisiejsze ma służyć uwielbieniu Bożego miłosierdzia. Znakiem przypominającym nam o tym jest obraz Miłosiernego Chrystusa, z podpisem „Jezu ufam Tobie”, przez który Jezus obiecał udzielać łask. Święto dzisiejsze ma być czasem łaski dla wszystkich ludzi. Jezus obiecał, że kto tego dnia „przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 300). W innym miejscu powie Jezus do św. Faustyny: „Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna – mówi Bóg – a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego” (Dz. 1059). Podstawowym warunkiem otwarcia się na Boga jest ufność. „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma”. Z tego rodzi się miłosierdzie wobec bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę (por. Dz. 742).
 2. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego do Duisburga-Wehofen na godz. 15.15.
 3. Jutro 8.04 obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 4. W środę 10.04 Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00 i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 5. W piątek 12.04 Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Przed Mszą świętą Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 6. W tym tygodniu katecheza z s. Bożeną według planu. Katecheza dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania z ks. Adamem 17.04 w N. Vluyn o godz. 17.30 i 19.04 w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.45.
 7. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Dziękujemy za pomoc w rozbieraniu „Grobu Pańskiego”.
 9. 21 maja w bazylice archikatedralnej w Poznaniu 3 diakonów naszego zgromadzenia Księży Chrystusowców przyjmie święcenia kapłańskie. Tradycyjnie można złożyć intencje na Msze święte prymicyjne w zakrystii u księży.

Ogłoszenia duszpasterskie 31.03. 2024.

 1. Alleluja, Jezus żyje! Po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastaje zmartwychwstanie. Miłość, która zmartwychwstaje, nie jest jedynie upragnionym celem naszego życia wiecznego. Ta miłość zaczyna się już teraz, w tym życiu. Z pustego grobu Jezusa rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia. Zmartwychwstały pokazuje, że życie i miłość są ze sobą nierozerwalnie związane. W świecie pojawia się natomiast wiele kamieni, które blokują dostęp do łaski zmartwychwstania. Jezus odsuwa te kamienie, abyśmy mogli wkroczyć w życie pełne radości, nadziei i wolności.
 2. Rozpoczynamy radosny czas Zmartwychwstania. Przez kolejne osiem dni przeżywać będziemy oktawę świąt wielkanocnych zakończoną niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 3. Jutro w poniedziałek wielkanocny Msze Święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30; w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 4. W środę 3.04 Msza Święta i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w N. Vluyn o godz. 19.00.
 5. W czwartek 4.04 przypada Pierwszy Czwartek Miesiąca. Msza Święta i Godzina Święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Będziemy modlić się o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy Świętej prosimy o pomoc w rozbieraniu „Grobu Pańskiego”.
 6. W piątek 5 kwietnia przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Po południu Msza Święta i nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30. W piątek nie obowiązuje post.
 7. W sobotę 6.04 zapraszamy na kurs przedmałżeński do Duisburga-Wehofen na godz. 11.00.
 8. W sobotę 6.04 Msza Święta niedzielna w Rheinbergu o godz. 18.00.
 9. Za tydzień w tzw. „Niedzielę Białą” obchodzimy uroczystość Miłosierdzia Bożego. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Również Msza Święta w Straelen o godz. 15.00. Zapraszamy też na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego do Duisburga-Wehofen na godz. 15.15.
 10. W przyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych
 11. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kościoła św. Juliany oraz liturgii Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkanocnych we wszystkich kościołach naszej Misji.

Życzenia Wielkanoc 2024

Wielkanoc 2024

Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja!

Drodzy Parafianie, niedziela wielkanocna jest dniem zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, nadziei nad zwątpieniem w sens ludzkich wysiłków i cierpień. Jest to dzień zwycięstwa Jezusa Zmartwychwstałego, który „przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10). Niosąc w sercach radość i nadzieję, owoce Zmartwychwstania Pańskiego, stajemy się zaczynem odnowy świata i naszych środowisk. Nadzieja bowiem jest perspektywą i mobilizacją. Jest rzeczywiście tym, co woła, przynagla, stawia na nogi. Ona widzi dalej, dlatego wyzwala entuzjazm i siły, umacnia wolę działania. „Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić” (Jan Paweł II). Z tym życzeniem idziemy do każdego z Was, w niedzielę wielkanocną, kiedy wspólnie świętujemy jutrzenkę naszego zbawienia – Zmartwychwstanie Chrystusa. Życzymy Wam, byśmy uwierzyli, że Jezus obudził nas do życia, do pełni życia! Niech ta wiara czyni z nas radosnych świadków Chrystusa Zmartwychwstałego, by świat stawał się bardziej ludzki i bardziej Boży. Niech zwycięski i chwalebny Pan, jedyna nasza nadzieja, wszystkim szczodrze błogosławi.

 Ks. Jan, Ks. Adam, S. Bożena