Ogłoszenia duszpasterskie 27.11.2022.

 1. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, zaczynamy nowy rok liturgiczny. Rok kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż liczy tyle samo dni i tygodni (52). Rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu (koniec listopada lub początek grudnia), a kończy się uroczystością Chrystusa Króla. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przygotowanie to polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta związana jest z radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu, który będzie obejmował 4 niedziele. Adwent pragniemy przeżyć wraz z Maryją podczas Mszy świętych „roratnich”. Roraty w środy w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.45 i w piątek w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu 2.12 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen i o godz. 19.30 w Neukirchen-Vluyn.
 4. W przyszłą niedzielę 4.12 spotkanie ze świętym Mikołajem podczas Mszy świętych w Duisburgu-Wehofen, N.Vluyn i Moers.
 5. Katecheza w okresie Adwentu z s. Bożeną: w N-Vluyn – grupa pierwszokomunijna o godz. 17.15, dzieci przedszkolne i grupa pokomunijna o godz. 18, w Duisburgu – Wehofen grupa pierwszokomunijna o godz. 16.15, dzieci przedszkolne i grupa pokomunijna o godz. 17.00. Katecheza z ks. Adamem według stałego planu.
 6. Dzisiaj spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych po Mszy świętej w N. Vluyn.
 7. Barbórka w sobotę 3.12 w Duisburgu – Wehofen. O godz. 16.00 koncert i o godz. 17.00 Msza święta.
 8. Nauki przedślubne w sobotę 3.12 o godz. 11.00 ( w salkach parafialnych ) w Duisburgu-Wehofen.
 9. Za tydzień 4.12 Msza święta w Starelen o godz. 15.00.
 10. W przyszłą niedzielę 4.12 losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 11. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu „Okruchy”.
 12. W przyszłym roku od 1 do 6 sierpnia w Lizbonie odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży. Jeśli jest chętna młodzież prosimy o kontakt do końca miesiąca.
 13. Modlitwa na Adwent
  Panie, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał
  stan duszy mojej; abym obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na
  ziemię w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w
  niebieskiej ojczyźnie.

Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022.

 1. Chociaż Jezus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy, i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. A przecież króluje w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” (Kol 1,17-18).
 2. Dzisiaj uroczystością Chrystusa Króla kończymy Rok Liturgiczny. Dzisiejszy dzień jest świętem patronalnym naszej Misji Chrystusa Króla oraz naszych zgromadzeń zakonnych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
 3. „Wypominki” w środę 23.11 w N. Vluyn o godz. 18.30, a po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie biblijne.
 4. W piątek 25.11 po Mszy świętej w Duisburgu o godz. 18.00 nabożeństwo z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu za wszystkich naszych bliskich zmarłych.
 5. W przyszłą niedzielę 27.11 rozpoczynamy czas Adwentu. Podczas Mszy świętych poświęcimy opłatki na stół wigilijny.
 6. Katecheza dla wszystkich grup w tym tygodniu według planu.
 7. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w przyszłą niedzielę 27.11 po Mszy świętej w N. Vluyn.
 8. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkanie w N-Vluyn 23.11 od 16.30 do 17.30.
 9. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.
 10. Barbórka w sobotę 3.12 w Duisburgu – Wehofen. O godz. 16.00 koncert i o godz. 17.00 Msza święta.
 11. Nauki przedślubne w sobotę 3.12 o godz. 11.00 ( w salkach parafialnych ) w Duisburgu-Wehofen.
 12. Dzisiaj zapraszamy do naszej biblioteki parafialnej.
 13. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu „Okruchy”.
 14. W przyszłym roku od 1 do 6 sierpnia w Lizbonie odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży. Jeśli jest chętna młodzież prosimy o kontakt do końca miesiąca.
 15. MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA.
  Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 13.11.2022

 1. Listopad to czas, który w sposób szczególny nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Zatrzymujemy się dłużej nad grobami naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas. Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. Warto w listopadzie w sposób szczególny pomyśleć o tej pomocy duchowej dla swoich zmarłych, bo i kiedyś nam taka pomoc będzie potrzebna. Niech przez modlitwę, ofiary Mszy świętej, jałmużny i wszelkie objawy dobroci serca powstaje nasza żywa więź ze zmarłymi.
 2. Dzisiaj(6.11) losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 3. Modlitwa za zmarłych z tegorocznych wypominek w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00. W niedzielę modlimy się pół godziny, przed każdą Mszą świętą. Modlić się będziemy do Adwentu.
 4. W środę 9.11 obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, a w piątek 11.11 wspomnienie św. Marcina. W tym dniu w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.
 5. W środę 9.11 i w piątek 11.11 nie będzie zajęć katechetycznych z ks. Adamem, w następnym tygodniu 16 i 18.11 katecheza według planu. Inne grupy mają zajęcia z s. Bożeną według planu.
 6. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkania odbywają się w N-Vluyn w 1 i 4 środę miesiąca od 16.30 do 17.30.
 7. 20.11 przypada Uroczystość Chrystusa Króla, jest to święto patronalne naszej Misji oraz naszych zgromadzeń zakonnych Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Zapraszamy na wspólne świętowanie. Główna uroczysta Msza święta w Duisburgu- Wehofen o godz. 9.30. Pozostałe Msze święte jak w każdą niedzielę.
 8. Kolejna Msza święta w Straelen 20.11.22. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 30.10.2022.

 1. Przemawiając w Sanktuarium Nowych Męczenników na rzymskiej Wyspie Tiberina (22.04.2017), papież Franciszek pytał: „Czego dzisiaj potrzebuje Kościół?”. I odpowiadał: „Męczenników, świadków, to znaczy świętych dnia powszedniego, bo Kościół naprzód prowadzą święci, bez nich Kościół nie może ich naprzód. Kościół potrzebuje świętych dnia powszedniego, zwyczajnego życia, przeżywanego konsekwentnie. Ale także i tych, którzy mają odwagę przyjąć łaskę bycia świadkami aż do końca, aż do śmierci. Wszyscy oni są żywą krwią Kościoła. Są świadkami, którzy prowadzą Kościół naprzód, ci którzy zaświadczają, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje, a świadczą o tym konsekwencją życia i mocą Ducha Świętego, którą otrzymali w darze”.
 2. We wtorek 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30, w N.Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15. Różaniec za zmarłych jak w poprzednich latach na cmentarzu we Vluyn o godz. 10.30. Różaniec za zmarłych pół godziny przed Mszą świętą.
 3. Msze święte za zmarłych z wypominek zostaną odprawione 1.11 w Duisburgu-Wehofen i Moers oraz 4.11 w N. Vluyn o godz. 19.30.
 4. W środę 2.11 wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 5. Katecheza w tym tygodniu dla wszystkich grup według planu.
 6. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkania odbywać się będą w N-Vluyn w 1 i 4 środę miesiąca od 16.30 do 17.30.
 7. 4.11 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 – przed Mszą świętą o godz. 17.30 wypominki za zmarłych i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 8. Wprzyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 10. Różaniec i wypominki za zmarłych do pierwszej niedzieli Adwentu. W niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą, w środę w N.Vluyn o godz. 18.30 i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 11. Odpusty za zmarłych. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
 12. Za tydzień 6.11 Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.
 13. Nauki prześlubne odbędą się 3.12 w salkach w Duisburgu-Wehofen o godz. 11.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 23.10.2022.

 1. Jeśli się chcesz szczerze i święcie rozmówić się ze swoim Bogiem, to pozostaw wszystko inne poza sobą, a pozostań na modlitwie tylko ty i twój Bóg. On zna wszystkie twoje sprawy, wie jak one się przedstawiają, nie musisz Mu ich przypominać. Ty tylko chciej za wszelką cenę z Nim się zjednoczyć. Tylko Go uwielbiaj!
 2. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Katecheza dla wszystkich grup według planu.
 4. W środę 26.10 po Mszy świętej w N-Vluyn spotkanie biblijne.
 5. Lektorzy mogą odebrać plan czytań w zakrystii.
 6. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 7. W piątek 28.10 święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 8. Pragniemy po przerwie wydać nasz biuletyn „Okruchy”. Jeśli ktoś pragnie zamieścić jakieś ogłoszenie prosimy o informację do przyszłej niedzieli.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.10.2022.

 1. Modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim trwanie przy Bogu, nawet wtedy, kiedy wydaje się to beznadziejne. Przeżywając październik winniśmy uświadomić sobie, iż taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Z jednej strony uderza nas prostota różańca, który dostępny jest dla każdego człowieka. Z drugiej zaś – zachwyca głębia ewangelicznego przesłania, które w sobie niesie. W całym mechanizmie zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni ratunek, którego nie można zatracić. Modlitwa ta odmawiana sercem wzbudza pragnienie, by śpiewać, nie tylko głosem, ale całym życiem, miłość do Dziewicy Maryi.
 2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu rozpoczynamy zajęcia katechetyczne dla wszystkich grup. W środę w N-Vluyn i w piątek w Duisburgu-Wehofen.
 4. Biblioteka parafialna z racji ferii w tym miesiącu będzie zamknięta. Otwarcie w listopadzie.
 5. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 6. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Następne spotkanie 6 listopada.
 7. W piątek z 21/22.10 noc czuwania na Jasnej Górze w intencji Polonii. Niektóre części czuwania i modlitwy będą transmitowane przez środki masowego przekazu i Internet.

Ogłoszenia duszpasterskie 9.10.2022.

 1. „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18) – wzywał Apostoł Paweł chrześcijan w Tesalonikach. Chrystus również domagał się od ludzi wdzięczności względem Boga. Sam był także wrażliwy na ludzką wdzięczność. Jaka powinna być zatem nasza wdzięczność względem Boga i ludzi? Wdzięczność powinna być przede wszystkim bezinteresowna. Wyrazem wdzięczności jest gotowość do świadczenia dobra innym. Poczucie wdzięczności to nie tylko przejaw dobrych manier, ale postawa, która jest miernikiem wielkości człowieka, jego bezinteresowności i szlachetności.
 2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu z racji ferii jesiennych nie będzie jeszcze zajęć katechetycznych.
 4. W tym tygodniu w czwartek 13.10 przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę świętą i nabożeństwo różańcowe do Duisburga-Wehofen na godz. 18.00.
 5. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
 6. Pragniemy w okresie wakacyjnym zorganizować pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Zainteresowani pieszą wędrówką prosimy o kontakt z księdzem Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 2.10.2022.

 1. Miesiąc październik poświęcony jest Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie. Papież Leon XIII widział w różańcu „skrót całej religii chrześcijańskiej” i „streszczenie całej Ewangelii”. Różaniec jest modlitwą szczególną, która naprawdę może zdziałać cuda! Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!”
 2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nie lękajmy się sięgać po tę skuteczną modlitewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej wspólnoty i naszych rodzin. Bądźmy dziećmi Maryi, wtuleni z wiarą w Jej macierzyńską dłoń! Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00. ( W najbliższy piątek wyjątkowo odmówimy różaniec przed Mszą świętą o godz. 17.30 ).
 3. Przez najbliższe dwa tygodnie z racji ferii jesiennych nie będzie zajęć katechetycznych.
 4. W tym tygodniu 7.10 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Jest to również wspomnienie Matki Bożek Różańcowej. Przed południem odwiedziny chorych. Po południu Msza święta i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 5. W dzisiejszą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 6. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30.

Ogłoszenia duszpasterskie 25.09.2022.

 1. Być chrześcijaninem, to pójść mimo swojej słabości za wezwaniem Jezusa. Wziąć do serca Jego napomnienia i ostrzeżenia oraz przyjąć za swój system wartości zawarty w Ewangelii. Zobaczyć odpowiedzialność za życie w perspektywie wieczności. I z Ewangelią w sercu, jak z przewodnikiem, iść przez życie. Sił nie braknie bo naszą siłą jest Jego niepojęta obecność.
 2. W tym tygodniu zajęcia katechetyczne z S. Bożeną tylko w środę w N. Vluyn – 16.15 dzieci przedkomunijne, 17.00 – grupa pokomunijna, i 17.45 – grupa pierwszokomunijna. W piątek nie będzie katechezy z s. Bożeną. Katecheza z ks. Adamem przygotowująca do sakramentu bierzmowania w środę 28.09 w N. Vluyn o godz.17.30 i w Du – Wehofen w piątek 30.09 o godz. 16.45.
 3. W środę 28.09 Msza święta o godz.19.00 i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w N. Vluyn. Po Mszy świętej spotkanie biblijne.
 4. W czwartek święto św.św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 5. W piątek 30.09 wspomnienie św. Hieronima. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 6. W sobotę 1.10 rozpoczynamy miesiąc październik. Październik jest miesiącem różańca świętego. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych: „Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!
 7. Od najbliższej niedzieli różaniec odmawiamy pół godziny przed każdą Mszą świętą.
 8. Piesza pielgrzymka młodzieży Misji Obcojęzycznych diecezji Muenster do Telgte w sobotę 1.10. Odjazd 6.30 N.Vluyn i 7.00 Du-Wehofen. Program pielgrzymki na ulotkach. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
 9. W niedzielę 2.10 losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022.

 1. Św. Jan Paweł II z sanktuarium miłosierdzia w Łagiewnikach powiedział: ”Kościół odczytuje na nowo orędzie miłosierdzia, aby skutecznie nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia i przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też prosi Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. (…) Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa ”miłosierdzie” – im bardziej, oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia – tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia”.
 2. W tym tygodniu zapraszamy na zajęcia katechetyczne. S. Bożena w środę w N. Vluyn – 16.15 dzieci przedkomunijne, 17.00 – grupa pokomunijna, i 17.45 – grupa pierwszokomunijna. Duisburg w piątek 15.30 – dzieci przedkomunijne, 16.15 grupa pierwszokomunijna i 17.00 grupa pokomunijna. Katecheza z ks. Adamem przygotowująca do sakramentu bierzmowania w środę 21.09 w N. Vluyn o godz.17.30 i w Du – Wehofen w piątek 23.09 o godz. 16.45.
 3. W środę 21.09 święto św. Mateusza Ap. Msza święta w N. Vluyn o godz.19.00 i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 4. W piątek 23.09 wspomnienie św. Ojca Pio. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 5. W sobotę 24.09 Msza święta w Rheinbergu o godz. 18.00.
 6. Piesza pielgrzymka młodzieży Misji Obcojęzycznych diecezji Münster do Telgte w sobotę 1.10. Odjazd 6.30 N.Vluyn i 7.00 Du-Wehofen. Program pielgrzymki na ulotkach. Już prosimy o zapisy.
 7. W niedzielę 18.09 po Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen zapraszamy do biblioteki parafialnej.