Pogrzeb chrześcijański

„Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”

Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie opuszcza ciało i staje w obliczu Pana, a dzień jego śmierci jest również dopełnieniem nowych jego narodzin rozpoczętych na chrzcie i uczestnictwem w uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii. Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła, przez który wyraża się rzeczywista łączność zgromadzonej wspólnoty ze zmarłym. Obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy. Przez te obrzędy Kościół w duchowy sposób oddaje zmarłą osobę Ojcu.

Osoby pragnące, aby pogrzeb sprawowany był w języku polskim, muszą powiadomić o tym zakład pogrzebowy, który z kolei winien skontaktować się z Polską Misją Katolicką, w celu omówienia koniecznych szczegółów. Wtedy dopiero ustalona zostaje data, miejsce i czas pochówku. Z dokumentów należy dostarczyć (przed pogrzebem) akt zgonu (Sterbeurkunde).

-w powyższym opracowaniu wykorzystano teksty z tzw. Katechizmu Płockiego(www.katecheza.plock.opoka.org.pl)-