Rys historyczny

Polskiej Misji Katolickiej „Niederrhein“

O istnieniu polonijnego duszpasterstwa w dolnoreńskiej części diecezji monastyrskiej (Münster), która słynie z tego, iż wydała w historii wiele osób zasłużonych dla Kościoła, można mówić od 1956 r., kiedy to przeprowadzono naszych rodaków z obozów przejściowych do osiedli we Vluyn oraz Kaldenhausen.Początkowo duszpastersko udzielali się tutaj księża chrystusowcy: Jan Kubica (z Düsseldorfu), Zygmunt Szwajkiewicz (z Essen) oraz Władysław Przybylski (z Essen, od 1963 r.), którzy w miarę możliwości przybywali na te tereny. Pierwszym kapłanem, który oficjalnie nosił miano duszpasterza katolików posługujących się językiem polskim i prowadził systematyczne duszpasterstwo był w latach 1967-1983, ks. Czesław Kiek SChr. Po jego śmierci duszpasterzem Polaków w regionie Xanten został ks. Wiesław Zglinnicki SChr (1983 r.). Przez długie lata duszpasterstwo polonijne koncentrowłao się wokół kościoła św. Klary w Duisburgu (Rumeln-Kaldenhausen) oraz kościoła św. Antoniego w Neukirchen-Vluyn. Ze względu na rosnącą gwałtownie liczbę osób korzy¬stających z duszpasterstwa w języku polskim, decyzją bpa Reinharda Lettmanna z 22 marca 1988 r., utworzono Missio cum cura animarum dla polskojęzycznych katolików w dolnoreńskiej części biskupstwa monastyrskiego z siedzibą w Duisburgu-Rheinhausen. W latach 1992-2001 wspierał duszpastersko kolejnych proboszczów ks. Zygmunt Supieta SChr. We wrześniu 1994 r. główny ciężar duszpasterskiej troski o naszych rodaków spoczął na ks. Tomaszu Klimczaku SChr, który oficjalnym proboszczem został mianowany w lutym 1995 r. Swą posługę w Misji pełnił do r. 2000, zostawiając po sobie wspaniałe świadectwo kapłańskiego życia. W tym też czasie Misja posiadała swój ośrodek w Moers. Od r. 1995 w naszej misji pracowała również s. Krystyna Szychta MChR. Po odejściu ks. Tomasza od 2000 r. do 2013 r. proboszczem został ks. Henryk Wieczorek SChr. W 2001 r. Polska Misja Katolicka – Niederrhein otrzymuje nowy ośrodek przy kościele św. Juliany w Duisburgu-Wehofen. W grudniu 2000 r. odprawiono w nim po raz pierwszy Mszę świętą w języku polskim. W jubileuszowym roku 2000, wprowadzona została także cotygodniowa (w czwartki) Msza św. w języku polskim w sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevalaer (do tej pory była tam tylko okazja do spowiedzi św. w języku polskim). Od r. 1996 organizowana (a właściwie reaktywowana) jest, w pierwszą sobotę maja, pielgrzymka Polaków z Niemiec do tegoż sanktuarium maryjnego. Według źródeł historycznych do tego jednego z najbardziej znanych miejsc kultu maryjnego na niemieckiej ziemi pielgrzymowali już Polacy w latach pięćdziesiątych. To jakże szczególne miejsce odwiedził podczas swojej drugiej pasterskiej wizyty w Niemczech, nasz Rodak, papież Jan Paweł II (02.05.1987 r.). Wikariuszem od września 2004 r. do lutego 2011 był ks. Jacek Staniek SChr, który zastąpił pracującego w tej parafii w latach 2001-2004 ks. Ryszarda Saksona SChr. Wielką pomoc w życiu parafii stanowi również posługa s. Janiny Koszyk MChR. Od 2014 roku funkcję proboszcza pełni ks. Jan Rusin SChr wraz z księżmi: ks. Adamem Ostapowiczem SChr oraz od 2014r. roku ks. Zbigniewem Mintą SChr. W 2017 roku opuszcza naszą Misję ks. Zbigniew Minta SChr i przychodzi ks.Marcin Dereszkiewicz SChr. Misja obejmuje w tym czasie duży obszar diecezji Münster. Obecnie Msze Święte są sprawowane w ośrodkach: Duisburgu-Wehofen, Kevelaer, Straelen, Kleve, Moers, Neukirchen-Vluyn, Emmerich am Rhein oraz kilka razy w roku (głównie z myślą o pracownikach sezonowych) w Walbeck. W niedzielnych Mszach Świętych bierze udział ok. 1800 osób. Wśród grup działających aktywnie w naszej misji należy wymienić: chór „Cantate Deo”, Żywy Różaniec, grupę lektorów i kantorów, schole dziecięce, “Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci”. Wspólnota parafialna w sposób szczególny ogarnia duszpasterską troską dzieci i młodzież. Wyrazem tego jest m.in. istnienie bardzo licznej Służby Liturgicznej Ołtarza (ok. 120 osób). Każdego roku PMK Niederrhein organizuje w pierwszą sobotę maja pielgrzymkę Polaków do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Organizowane są również inne pielgrzymki do miejscowych sanktuariów w Neviges i Telgte, oraz pielgrzymki parafialne do miejsc świętych. Przy Misji prowadzone są zajęcia katechetyczne, przygotowanie sakramentalne, oraz nauka języka polskiego. Regularnie wydawany jest również biuletyn misyjny „Okruchy”. Wszystkie inne inicjatywy obejmują jak w każdej parafii opiekę duszpasterską powierzonych duchowej trosce Polaków. W I Niedzielę Adwentu 2018 roku Polska Misja Katolicka Niederrhein została podzielona i powstał nowy ośrodek duszpasterski Polska Misja Katolicka Kleve. Proboszczem został ks. Marcin Dereszkiewicz SChr. Misja ta obejmuje trzy ośrodki – Kleve, Emmerich am Rhein i Kevelaer. W związku z podziałem w Misji naszej pozostały ośrodki duszpasterskie w Duisburgu-Wehofen gdzie jest główna siedziba Misji oraz Neukirchen Vluyn, Moers, Straelen i Xanten od 2018- 2021 a od 2022 Rheinberg.