Ogłoszenia duszpasterskie 30.08.2020.

  1. Cierpienie wpisane jest w nasze życie. Tak jak grzech, który leży u podstaw każdego cierpienia. Dopiero Chrystus poprzez Krzyż, ukazał światu, a najpierw Kościołowi, że cierpienie wcale nie musi być bezsensowne. Adam i Ewa wygnani z Raju, doświadczają cierpienia, wcześniej go nie znając. Hiob widzi, że można cierpieć samemu, pomimo tego, iż to cierpienie nie jest karą za własne grzechy. Cierpienie zjednoczone z krzyżem Jezusa nie tylko ma sens, ale jest najpewniejszą drogą do zbawienia. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je”.
  2. 4.09 Pierwszy Piątek Miesiąca modlimy się do Najświętszego serca Pana Jezusa. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen i o godz. 19.30 w N. Vluyn.
  3. W przyszłą niedzielę 6 .09 Msza święta w Straelen o godz. 15.30..
  4. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
  5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
  6. W sobotę 5 września o godz. 12.00 w Duisburgu-Wehofen odbędzie się I Komunia święta. Z racji ograniczonej liczby osób w uroczystości uczestniczą jedynie rodziny dzieci.
  7. Prosimy o przyniesienie figurek które były losowane w pierwszą niedzielę miesiąca. Pragniemy wznowić od października losowanie.
  8. W przyszłą niedzielę 6 września na prośbę biskupów Niemiec obchodzona będzie „ Światowa Niedziela solidarności i modlitwy”. Jesteśmy zaproszeni, aby wykazać zainteresowanie epidemią na świecie, jej konsekwencjami oraz do wyrażenia współtroski o najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Prosimy o kolektę na te cele – o szczerą modlitwę i ofiarę. Pomóżmy jako chrześcijanie potrzebującym w Kościele na świecie, aby ulżyć dotkniętym tym problemem i biedą.
  9. Jezu, wlej w moje serce tyle ufności, abym szedł za Tobą pewien, że przy Tobie jestem na właściwym miejscu w życiu.