Monat: November 2022

Ogłoszenia duszpasterskie 27.11.2022.

 1. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, zaczynamy nowy rok liturgiczny. Rok kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż liczy tyle samo dni i tygodni (52). Rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu (koniec listopada lub początek grudnia), a kończy się uroczystością Chrystusa Króla. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przygotowanie to polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta związana jest z radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu, który będzie obejmował 4 niedziele. Adwent pragniemy przeżyć wraz z Maryją podczas Mszy świętych „roratnich”. Roraty w środy w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.45 i w piątek w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu 2.12 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen i o godz. 19.30 w Neukirchen-Vluyn.
 4. W przyszłą niedzielę 4.12 spotkanie ze świętym Mikołajem podczas Mszy świętych w Duisburgu-Wehofen, N.Vluyn i Moers.
 5. Katecheza w okresie Adwentu z s. Bożeną: w N-Vluyn – grupa pierwszokomunijna o godz. 17.15, dzieci przedszkolne i grupa pokomunijna o godz. 18, w Duisburgu – Wehofen grupa pierwszokomunijna o godz. 16.15, dzieci przedszkolne i grupa pokomunijna o godz. 17.00. Katecheza z ks. Adamem według stałego planu.
 6. Dzisiaj spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych po Mszy świętej w N. Vluyn.
 7. Barbórka w sobotę 3.12 w Duisburgu – Wehofen. O godz. 16.00 koncert i o godz. 17.00 Msza święta.
 8. Nauki przedślubne w sobotę 3.12 o godz. 11.00 ( w salkach parafialnych ) w Duisburgu-Wehofen.
 9. Za tydzień 4.12 Msza święta w Starelen o godz. 15.00.
 10. W przyszłą niedzielę 4.12 losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 11. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu „Okruchy”.
 12. W przyszłym roku od 1 do 6 sierpnia w Lizbonie odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży. Jeśli jest chętna młodzież prosimy o kontakt do końca miesiąca.
 13. Modlitwa na Adwent
  Panie, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał
  stan duszy mojej; abym obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na
  ziemię w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w
  niebieskiej ojczyźnie.

Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022.

 1. Chociaż Jezus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy, i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. A przecież króluje w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” (Kol 1,17-18).
 2. Dzisiaj uroczystością Chrystusa Króla kończymy Rok Liturgiczny. Dzisiejszy dzień jest świętem patronalnym naszej Misji Chrystusa Króla oraz naszych zgromadzeń zakonnych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
 3. „Wypominki” w środę 23.11 w N. Vluyn o godz. 18.30, a po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie biblijne.
 4. W piątek 25.11 po Mszy świętej w Duisburgu o godz. 18.00 nabożeństwo z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu za wszystkich naszych bliskich zmarłych.
 5. W przyszłą niedzielę 27.11 rozpoczynamy czas Adwentu. Podczas Mszy świętych poświęcimy opłatki na stół wigilijny.
 6. Katecheza dla wszystkich grup w tym tygodniu według planu.
 7. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w przyszłą niedzielę 27.11 po Mszy świętej w N. Vluyn.
 8. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkanie w N-Vluyn 23.11 od 16.30 do 17.30.
 9. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.
 10. Barbórka w sobotę 3.12 w Duisburgu – Wehofen. O godz. 16.00 koncert i o godz. 17.00 Msza święta.
 11. Nauki przedślubne w sobotę 3.12 o godz. 11.00 ( w salkach parafialnych ) w Duisburgu-Wehofen.
 12. Dzisiaj zapraszamy do naszej biblioteki parafialnej.
 13. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu „Okruchy”.
 14. W przyszłym roku od 1 do 6 sierpnia w Lizbonie odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży. Jeśli jest chętna młodzież prosimy o kontakt do końca miesiąca.
 15. MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA.
  Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 13.11.2022

 1. Listopad to czas, który w sposób szczególny nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Zatrzymujemy się dłużej nad grobami naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas. Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. Warto w listopadzie w sposób szczególny pomyśleć o tej pomocy duchowej dla swoich zmarłych, bo i kiedyś nam taka pomoc będzie potrzebna. Niech przez modlitwę, ofiary Mszy świętej, jałmużny i wszelkie objawy dobroci serca powstaje nasza żywa więź ze zmarłymi.
 2. Dzisiaj(6.11) losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 3. Modlitwa za zmarłych z tegorocznych wypominek w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00. W niedzielę modlimy się pół godziny, przed każdą Mszą świętą. Modlić się będziemy do Adwentu.
 4. W środę 9.11 obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, a w piątek 11.11 wspomnienie św. Marcina. W tym dniu w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.
 5. W środę 9.11 i w piątek 11.11 nie będzie zajęć katechetycznych z ks. Adamem, w następnym tygodniu 16 i 18.11 katecheza według planu. Inne grupy mają zajęcia z s. Bożeną według planu.
 6. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkania odbywają się w N-Vluyn w 1 i 4 środę miesiąca od 16.30 do 17.30.
 7. 20.11 przypada Uroczystość Chrystusa Króla, jest to święto patronalne naszej Misji oraz naszych zgromadzeń zakonnych Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Zapraszamy na wspólne świętowanie. Główna uroczysta Msza święta w Duisburgu- Wehofen o godz. 9.30. Pozostałe Msze święte jak w każdą niedzielę.
 8. Kolejna Msza święta w Straelen 20.11.22. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.