Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022.

 1. Chociaż Jezus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy, i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. A przecież króluje w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” (Kol 1,17-18).
 2. Dzisiaj uroczystością Chrystusa Króla kończymy Rok Liturgiczny. Dzisiejszy dzień jest świętem patronalnym naszej Misji Chrystusa Króla oraz naszych zgromadzeń zakonnych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
 3. „Wypominki” w środę 23.11 w N. Vluyn o godz. 18.30, a po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie biblijne.
 4. W piątek 25.11 po Mszy świętej w Duisburgu o godz. 18.00 nabożeństwo z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu za wszystkich naszych bliskich zmarłych.
 5. W przyszłą niedzielę 27.11 rozpoczynamy czas Adwentu. Podczas Mszy świętych poświęcimy opłatki na stół wigilijny.
 6. Katecheza dla wszystkich grup w tym tygodniu według planu.
 7. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w przyszłą niedzielę 27.11 po Mszy świętej w N. Vluyn.
 8. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholki. Spotkanie w N-Vluyn 23.11 od 16.30 do 17.30.
 9. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Informujemy że Msza święta w Straelen od pierwszej Niedzieli Adwentu 4.12 będzie odprawiana o godz. 15.00.
 10. Barbórka w sobotę 3.12 w Duisburgu – Wehofen. O godz. 16.00 koncert i o godz. 17.00 Msza święta.
 11. Nauki przedślubne w sobotę 3.12 o godz. 11.00 ( w salkach parafialnych ) w Duisburgu-Wehofen.
 12. Dzisiaj zapraszamy do naszej biblioteki parafialnej.
 13. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu „Okruchy”.
 14. W przyszłym roku od 1 do 6 sierpnia w Lizbonie odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży. Jeśli jest chętna młodzież prosimy o kontakt do końca miesiąca.
 15. MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA.
  Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.