Monat: Mai 2024

Ogłoszenia duszpasterskie 26.05. 2024.

 1. Największy Dar z Ciała i Krwi jest nam ofiarowany przez Chrystusa w sposób bezkrwawy w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek, a w sposób krwawy w czasie Jego męki i śmierci na krzyżu w Wielki Piątek. Ponawia się on i uobecnia za każdym razem kiedy sprawujemy Eucharystię, która -jak mówi Sobór Vat. II jest szczytem, źródłem i centrum chrześcijańskiego życia. (Sacrosanctum Concilium n.10). Jest to dar niezgłębionej miłości Boga do człowieka, dar miłości Boga, Który „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3:16), aby był naszym pokarmem.
 2. Kończymy miesiąc maj i nasze nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Ostatnie nabożeństwa majowe w środę 29 maja w N. Vluyn o godz. 18.30 i w piątek 31 maja w Diusburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W środę 29 maja Msza święta z Uroczystości Bożego Ciała w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.00.
 4. W środę 29 maja prosimy o pomoc w przygotowaniu festynu. Rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą świętą. Każda para rąk mile widziana. Prosimy o ciasto na festyn – można zgłosić u siostry, płatki kwiatów na procesję i chętnych do obsługi grilla.
 5. W czwartek 30 maja obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msza święta i procesja eucharystyczna w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00, a po uroczystościach zapraszamy na wspólny festyn.
 6. W tym tygodniu nie będzie zajęć katechetycznych z s. Bożeną i ks. Adamem.
 7. W przyszłą niedzielę 2 czerwca losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Lektorzy mogą odebrać plany czytań w zakrystii.
 9. 2 czerwca Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
 10. 15 czerwca odbędzie się pielgrzymka piesza do Neviges. Chętnych na wspólne pielgrzymowanie prosimy o kontakt z ks. Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.05. 2024

 1. Warto pokusić się o zrozumienie siedmiu darów Ducha Świętego, udzielanych wiernym w Kościele i dla Kościoła. Jak wygląda dar miłości w moim życiu? Dar miłości do Kościoła, umiłowania Kościoła, i dar miłości Boga i bliźniego. Jak wygląda dar mądrości, rady, zrozumienia i wiedzy? Czy korzystam z tych darów? Czy też mądrość zastąpiłem przebiegłością, dobrą radę – dyplomacją, zrozumienie – cwaniactwem, a wiedzę – sprytem? Jak w końcu wygląda dar bojaźni Bożej? Czy aby nie traktuję Boga infantylnie i lekceważąco? Zarówno dary Ducha Świętego jaki i Jego owoce mają przemieniać grzeszną i słabą osobę ludzką w dziecko Boże. Nie są one udzielane każdemu z nas oddzielnie i prywatnie. Mają służyć dobru Kościoła i Kościół ten budować, rozwijać i umacniać w jedności.
 2. W środy i piątki zapraszamy na nabożeństwa majowe podczas których modlimy się litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Dzisiejszą niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy czas wielkanocny. Jutro 20 maja obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte w Duisburgu- Wehofen o godz. 9.30 podczas której będziemy obchodzić rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 4. W sobotę 25 maja wyjeżdżamy na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux. Odjazd z N.Vluyn o godz. 6.30 i z Duisburga- Wehofen o godz. 7.00.
 5. W przyszłą niedzielę 26 maja obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej.
 6. W tym tygodniu katechezy z s. Bożeną i z ks. Adamem w N. Vluyn i Duisburgu-Wehofen według planu.
 7. 30 maja obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msza święta i procesja eucharystyczna w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00, a po uroczystościach zapraszamy na wspólny festyn. W związku z uroczystością jak zawsze prosimy o pomoc w przygotowaniu naszego spotkania. W środę 29 maja prosimy o pomoc w przygotowaniu festynu. Rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą świętą. Każda para rąk mile widziana. Prosimy o ciasto na festyn – można zgłosić u siostry, płatki kwiatów na procesję i chętnych do obsługi grilla.
 8. 15 czerwca odbędzie się pielgrzymka piesza do Neviges. Chętnych na wspólne pielgrzymowanie prosimy o kontakt z ks. Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.05. 2024

 1. Jezus na kartach Ewangelii nieustannie przypomina, że misją Kościoła nie jest doraźny sukces, bycie popularnym, lecz niesienie zbawienia i prawdziwego wyzwolenia. Nie jest misją Kościoła karmienie człowieka złudzeniami i bliżej nieokreślonymi namiastkami szczęścia. Jezus staje przed nami jako Odkupiciel człowieka i uczy nas rozpoznawać Miłość i Miłosierdzie. Jezu naucz nas dawać ludziom miłość tak, jak Ty dajesz swą Miłość każdemu z nas.
 2. W środy i piątki majowe zapraszamy na nabożeństwa majowe podczas których modlimy się litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W poniedziałek 13 maja w „Białym Tygodniu” zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i wszystkich czcicieli Matki Bożej na Mszę świętą i nabożeństwo fatimskie do Duisburga-Wehofen na godz. 18.00.
 4. W środę 15 maja zakończenie „Białego Tygodnia” dzieci pierwszokomunijnych. Nabożeństwo majowe o godz. 18.30 i Msza święta o godz. 19.00 w N. Vluyn.
 5. W piątek 17 maja Msza święta o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 6. W piątek 17 maja o godz. 17.00 w Duisburgu-Wehofen próba i spowiedź dzieci rocznicowych.
 7. W tym tygodniu katechezy z s. Bożeną i z ks. Adamem w N. Vluyn i Duisburgu-Wehofen według planu.
 8. W przyszłą niedzielę 19 maja obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msze Święte jak w każdą niedzielę również Msza Święta w Straelen o godz. 15.00. Tą niedzielą kończymy liturgiczny czas wielkanocny.
 9. W poniedziałek 20 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze Święte o godz. 9.30 w Duisburgu-Wehofen, podczas której dzieci będą miały rocznicę Komunii, w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15.
 10. Zapraszamy osoby chętne na wyjazd do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux w Belgii 25 maja. Zapisy w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie 5.05. 2024.

 1. Umiłowany apostoł Chrystusa, ten, któremu Jezus na krzyżu kazał opiekować się Maryją – Jan, w swoim liście oraz w Ewangelii uzmysławia nam istotę miłości: „miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” (1 J 4,7). Przecież to oczywiste, „że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” (1 J 4,10). Mamy kroczyć drogą wskazywaną nam przez Boga, a słowa św. Jana traktować powinniśmy nie tylko jako klucz do wejścia w życie wieczne, lecz także jako klucz do życia doczesnego, życia w zgodzie i harmonii.
 2. W środy i piątki majowe zapraszamy na nabożeństwa majowe podczas których modlić się będziemy litanią loretańską ku czci Matki Bożej. W środy nabożeństwo majowe w N. Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W środę 8 maja Msza święta w N. Vluyn o godz. 19.00. Tego dnia obchodzimy w Polsce uroczystość św. Stanisława Biskupa Męczennika głównego Patrona Polski.
 4. W środę 8 maja w Duisburgu-Wehofen próba i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych o godz. 17.00.
 5. 9 maja w czwartek obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego dnia Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00 z racji Pierwszej Komunii Świętej, w N. Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15. W Niemczech obchodzimy tego dnia Dzień Ojca, a w przyszłą niedzielę Dzień Matki.
 6. W „ Białym Tygodniu” Msze święte dla dzieci w piątek 10 maja w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 w sobotę 11 maja w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00
 7. W tym tygodniu katechezy z s. Bożeną tylko w piątek, a z ks. Adamem w N. Vluyn i Duisburgu-Wehofen według planu.
 8. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Zapraszamy osoby chętne na wyjazd do sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneaux w Belgii 25 maja. Zapisy w zakrystii.
 10. Ośrodek Concordia zaprasza na spotkanie młodych 22 czerwca i na kolonie letnie dla dzieci. Informacje na ulotkach w kościele.