Ogłoszenia duszpasterskie 26.05. 2024.

  1. Największy Dar z Ciała i Krwi jest nam ofiarowany przez Chrystusa w sposób bezkrwawy w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek, a w sposób krwawy w czasie Jego męki i śmierci na krzyżu w Wielki Piątek. Ponawia się on i uobecnia za każdym razem kiedy sprawujemy Eucharystię, która -jak mówi Sobór Vat. II jest szczytem, źródłem i centrum chrześcijańskiego życia. (Sacrosanctum Concilium n.10). Jest to dar niezgłębionej miłości Boga do człowieka, dar miłości Boga, Który „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3:16), aby był naszym pokarmem.
  2. Kończymy miesiąc maj i nasze nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Ostatnie nabożeństwa majowe w środę 29 maja w N. Vluyn o godz. 18.30 i w piątek 31 maja w Diusburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
  3. W środę 29 maja Msza święta z Uroczystości Bożego Ciała w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.00.
  4. W środę 29 maja prosimy o pomoc w przygotowaniu festynu. Rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą świętą. Każda para rąk mile widziana. Prosimy o ciasto na festyn – można zgłosić u siostry, płatki kwiatów na procesję i chętnych do obsługi grilla.
  5. W czwartek 30 maja obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msza święta i procesja eucharystyczna w Duisburgu-Wehofen o godz. 10.00, a po uroczystościach zapraszamy na wspólny festyn.
  6. W tym tygodniu nie będzie zajęć katechetycznych z s. Bożeną i ks. Adamem.
  7. W przyszłą niedzielę 2 czerwca losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
  8. Lektorzy mogą odebrać plany czytań w zakrystii.
  9. 2 czerwca Msza święta w Straelen o godz. 15.00.
  10. 15 czerwca odbędzie się pielgrzymka piesza do Neviges. Chętnych na wspólne pielgrzymowanie prosimy o kontakt z ks. Adamem.