Ogłoszenia duszpasterskie 28.11.2021.

 1. Rozpoczynamy dziś okres Adwentu, czas naszego przygotowania na przyjście Pana. Pierwsze przyjście dokonało się poprzez Wcielenie i narodzenie Pana Jezusa w Betlejem i trwało przez całe jego ziemskie życie. Ale ma nadejść nowe i ostatnie przyjście, które wyznajemy zawsze, kiedy odmawiamy Wierzę w Boga: „i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu. Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
 3. W okresie Adwentu sprawowane będą Msze św. roratnie ku czci N.M. Panny: w Neukirchen-Vluyn w każdą środę o godz.18.45 i w Duisburgu, w każdy piątek o godz. 18.00. Na roraty zapraszamy zwłaszcza dzieci.
 4. W przyszłą niedzielę spotkanie ze św. Mikołajem podczas  Mszy świętej w Duisburgu, N.Vluyn i Moers oraz losowanie figurek.
 5. Za tydzień 5.12 Msza święta w Straelen o godz. 15.30
 6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca P. Jezusa w Duisburgu – Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 7. W przyszłą niedzielę wymiana tajemnic różańcowych.
 8. Są do nabycia kartki świąteczne i świece na stół wigilijny.
 9. Dzisiaj podczas Mszy świętej poświęcenie opłatków.
 10. Od 8.01.2022 Msze święte w sobotę będą sprawowane w kościele św. Anny w Rheinbergu o godz. 18.00. Nie będzie już Mszy świętych w Xanten.

Ogłoszenia duszpasterskie 21.11.2021.

 1. Wielkie królestwa i imperia upadały. Królestwo Chrystusa natomiast trwa i będzie nadal trwało, choć wielu próbowało już je zniszczyć. Tylko miłość jest trwałym fundamentem każdej cywilizacji. Rewolucje przelewały krew wielu i miały podbić świat. I Chrystusowa rewolucja przelała krew, ale własną i stworzyła Imperium miłości, Królestwo Chrystusa!
  Zapragnijmy poszerzać Królestwo Pana, poprzez własną ofiarę i miłość oraz posłuszeństwo naszym codziennym obowiązkom.
 2. Dzisiejszą uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata kończymy rok liturgiczny. Od przyszłej niedzieli 28 listopada rozpoczynamy czas Adwentu i nowy rok liturgiczny.
 3. W środę w N-Vluyn po Mszy świętej Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy oraz spotkanie biblijne.
 4. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
 5. Lektorzy mogą po Mszy świętej odebrać kalendarzyki w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.11.2021.

 1. Zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Słowo Boże przesycone jest atmosferą końca czasów i sądu ostatecznego. Autorzy natchnieni piszą o czasach trudnych, o okresie ucisku i prześladowań, o wojnach, kataklizmach, o niezwykłych zjawiskach. Wszystko jednak skończy się dobrze! „Naród (…) dostąpi zbawienia (…). Wielu (…) zbudzi się do wiecznego życia (…). Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12,1-3). Kiedy to wszystko się stanie? „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32).
 2. W przyszłą niedzielę 21 listopada obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla, jest to patronalna uroczystość naszej Misji, jak również naszego zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego, oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
 3. Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową do Niedzieli Chrystusa Króla. Modlimy się w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00 i w niedziele 30 minut przed każdą Mszą świętą.
 4. W Xanten Msza święta 20 listopada o godz. 18.00.
 5. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
 6. Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch w przyszłym roku. Szczegóły u ks. Adama.
 7. W środę w N-Vluyn nie będzie lekcji religii z ks. Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie 7.11.2021.

 1. Na niebo człowiek zarabia tylko i wyłącznie bezinteresownymi czynami. Takich czynów potrzeba nam w życiu jak najwięcej. Są one ozdobą nie tylko tego, kto te czyny wykonuje, ale również dodają blasku i chwały całemu Kościołowi. Im więcej nas te czyny kosztują, im trudniej przychodzi nam je wypełniać, tym są w oczach Bożych wartościowsze. Mogą ludzie ich nie uznać, mogą ich nawet nie zauważyć, ale uzna je i dostrzeże Wszechmogący Bóg. On jeden jedyny nas za nie obiektywnie wynagrodzi.
 2. Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową do Niedzieli Chrystusa Króla. Modlimy się w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00 i w niedziele 30 minut przed każdą Mszą świętą.
 3. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 4. W Xanten nie będzie Mszy świętej 13 listopada. W tym dniu Msza święta będzie w Duisburgu-Wehofen o godz.18.00.
 5. Przypominamy, że odbywają się już zajęcia katechetyczne i z języka polskiego. Również przygotowanie do pierwszej komunii i bierzmowania. Plan na stronie internetowej.
 6. Odpusty za zmarłych. Wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Ogłoszenia duszpasterskie 31.10.2021.

 1. Święci wstawiają się za nami, oświetlają naszą drogę. Bronią nas przed zasadzkami złego ducha i z niecierpliwością czekają na chwilę spotkania z nami. Wspólnota życia ze świętymi w Niebie jest wiec dla nas słabych, lekarstwem. Stanowimy z nimi jedną rodzinę, jakże liczną rodzinę Kościoła! Święci są szczególnie blisko nas, są naszymi przyjaciółmi, nigdy nie zawodzą. Tworząc zwycięską armię Chrystusa – Kościół tryumfujący, prowadzą nas do Nieba!
 2. 1 listopada kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w Duisburgu-Wehofen, N-Vluyn i w Moers jak w niedzielę.
 3. Różaniec za zmarłych na cmentarzu we Vluyn o godz. 10.30. Spotkamy się przy krzyżu (bez procesji).
 4. Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową do Niedzieli Chrystusa Króla. Modlić się będziemy w środę w N. Vluyn o godz. 18.30, w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00 ( z wyjątkiem Pierwszego Piątku) i w niedziele 30 minut przed każdą Mszą świętą. Msze święte za zmarłych z tegorocznych wypominek 1 i 2 listopada w Duisburgu-Wehofen.
 5. 2.11 wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 6. 5.11 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msze święte i nabożeństwo do N. Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 – przed Mszą świętą o godz. 17.30 wypominki za zmarłych i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 7. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki wypominkowe, na których prosimy wypisywać czytelnie imiona naszych bliskich zmarłych i oddać je w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary dołączone do wypominek.
 8. W przyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 9. W Xanten nie będzie Mszy świętej 6 i 13 listopada. W tych dniach Msza święta Będzie w Duisburgu-Wehofen o godz.18.00.
 10. Odpusty za zmarłych. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Ogłoszenia duszpasterskie 24.10.2021.

 1. W Liście apostolskim „Novo millennio ineunte” św. Jan Paweł II napisał, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy”. Odpowiedzią na ten „głód modlitwy” są duchowe poszukiwania wielu ludzi. Warto odnaleźć w tradycji Kościoła bogactwo form i treści modlitewnych, które zostały ukształtowane przez wieki.
 2. W środę 27.10 o godz. 18.30 nabożeństwo różańcowe i o godz. 19.00 Msza święta. Po Mszy świętej spotkanie biblijne.
 3. W piątek 29.10 w Duisburgu-Wehofen Msza święta o godz. 18.00 i po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe.
 4. W niedzielę odmawiamy modlitwę różańcową pół godziny przed Mszą świętą.
 5. Zapraszamy w tym tygodniu na zajęcia katechetyczne. W środę do Neukirchen-Vluyn i w piątek do Duisburga.
 6. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki wypominkowe, na których prosimy wypisywać czytelnie imiona naszych bliskich zmarłych i oddać je w zakrystii. Przez miesiąc listopad będziemy się za nich modlić. 1 i 2 listopada w Duisburgu-Wehofen zostanie odprawiona za zmarłych Msza święta. Bóg zapłać za ofiary dołączone do wypominek.
 7. 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w Duisburgu-Wehofen, N-Vluyn i Moers jak w każdą niedzielę.
 8. 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych ( Dzień Zaduszny ) Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 9. Różaniec za zmarłych 1 listopada tradycyjnie na cmentarzu we Vluyn. Spotkamy się przy krzyżu o godz. 10.30. ( nie będzie procesji ).
 10. W Xanten nie będzie Mszy świętej 6 i 13 listopada. W tych dniach Msza święta będzie w Duisburgu-Wehofen o godz.18.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.10.2021.

 1. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, „nie można kochać i nic nie czynić”. A „kiedy pomagamy innemu człowiekowi, naszą nagrodą jest pokój i radość, ponieważ nadaliśmy sens własnemu życiu”. Matko Boża Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o pomoc w odnalezieniu właściwej drogi do wiary i Kościoła, abyśmy wszyscy byli jedno.
 2. W środę 20.10 w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 nabożeństwo różańcowe i o godz. 19.00 Msza święta.
 3. W piątek 22.10 w Duisburgu-Wehofen Msza święta o godz. 18.00 i po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe.
 4. W niedzielę odmawiamy modlitwę różańcową pół godziny przed Mszą świętą.
 5. Z racji ferii jesiennych nie będzie jeszcze w tym tygodniu zajęć z religii i języka polskiego.
 6. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki wypominkowe, na których prosimy wypisywać czytelnie imiona naszych bliskich zmarłych i oddać je w zakrystii. Przez miesiąc listopad będziemy się za nich modlić w modlitwie różańcowej. 1 i 2 listopada w Duisburgu-Wehofen zostanie odprawiona za zmarłych Msza święta. Bóg zapłać za ofiary dołączone do wypominek.
 7. W Duisburgu lektorzy mogą odebrać plan czytań w zakrystii.
 8. W Xanten nie będzie Mszy świętej 6 i 13 listopada. W tych dniach Msza święta będzie w Duisburgu-Wehofen o godz.18.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 10.10.2021.

 1. Objawienia Matki Bożej w Fatimie, odczytane przez Kościół jako smuga światła, która oświetla ciemności świata, to wołanie nieba do ludzkości, aby nie opuszczała Domu Ojca! To również wyraz matczynej troski Maryi, która wskazuje na swego Syna: „Fatima – przypomniał w swej homilii papież Franciszek, jest przede wszystkim tym płaszczem Światła, który nas okrywa, tutaj – tak samo jak w każdym innym miejscu na Ziemi – kiedy uciekamy się pod opiekę Najświętszej Matki, aby ją prosić tak, jak śpiewamy w Antyfonie Salve Regina: „Okaż nam Jezusa”.
 2. W środę 13.10 zapraszamy do Neukirchen-Vluyn na nabożeństwo fatimskie. O godz. 19.00 Msza święta i po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe.
 3. W piątek 8.10 w Duisburgu-Wehofen Msza święta o godz. 18.00 i po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe.
 4. W niedzielę odmawiamy modlitwę różańcową pół godziny przed Mszą świętą.
 5. Z racji rozpoczynających się ferii jesiennych nie będzie przez najbliższe dwa tygodnie zajęć z religii i języka polskiego.
 6. Za tydzień 17.10 Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 7. Tegoroczna XXXVI Jasnogórska Noc Czuwania organizowana przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oraz Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla odbędzie się w dniach 15/16 października pod hasłem: „Być katolikiem w sercu”. Połączmy się duchowo z Jasną Górą oraz z najdalszymi zakątkami świata, w których biją polskie serca, aby przedstawiać wspólnie intencje związane z naszą Ojczyzną, Maryi – Matce i Królowej Polski. W tym szczególnym czasie, ze względu na utrzymujące się zagrożenie pandemiczne, pomocą będzie internetowa transmisja czuwania. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ogłoszenia duszpasterskie 3.10.2021.

 1. Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa. Św. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca: “Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! „
 2. W środę 6.10 w Neukirchen-Vluyn od godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i o godz. 18.30 nabożeństwo różańcowe, o godz. 19.00 Msza święta.
 3. W piątek 8.10 w Duisburgu-Wehofen Msza święta o godz. 18.00 i po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe..
 4. W niedzielę odmawiamy modlitwę różańcową pół godziny przed Mszą świętą.
 5. Rozpoczęliśmy katechezę dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy w środę do Neukirchen-Vluyn. Katecheza dla dzieci młodszych ( przed pierwszą komunią św. ) o godz. 16.15, o godz. 17.00 grupa pokomunija i o godz. 17.45 grupa do Pierwszej Komunii świętej. Katecheza dla przygotowujących się do bierzmowania o godz. 17.45 ( od 12 roku życia ). W piątek katecheza w Duisburgu-Wehofen. Grupa dzieci młodszych ( przed pierwszą komunią świętą ) o godz. 15.30. O godz. 16.15 grupa do Pierwszej Komunii świętej i o godz.17.00 grupa pokomunijna. Katecheza dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania o godz. 16.45 ( od 12 roku życia ). Serdecznie zapraszamy.
 6. Rozpoczęły się zajęcia z języka polskiego. Spotkania są w Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 16.00.
 7. Dzisiaj losowanie figurek i wymiana tajemnic różańcowych.

Ogłoszenia duszpasterskie 26.09.2021.

 1. Miłość Boga wymaga od nas okaleczenia naszych grzesznych przyzwyczajeń: odcięcia się od ręki chciwości, od nogi dumnej pewności siebie i od oka pożądania. Miłość Boga daje siebie w nadmiarze, ale żeby ją godziwie przyjąć, trzeba sobie wiele odmówić.
 2. W środę obchodzimy święto ku czci świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Msza święta w Neukirchen- Vluyn o godz. 19.00 i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 3. W piątek 1 października rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. W najbliższy piątek różaniec w Duisburgu-Wehofen o godz. 17.30 przed Mszą świętą.
 4. W piątek 1 października przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Msza święta i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 5. W niedzielę odmawiamy modlitwę różańcową pół godziny przed Mszą świętą.
 6. Rozpoczęliśmy katechezę dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy w środę do Neukirchen-Vluyn. Katecheza dla dzieci młodszych (przed Pierwszą Komunią świętą) o godz. 16.15, o godz. 17.00 grupa pokomunija i o godz. 17.45 grupa do Pierwszej Komunii świętej. Katecheza dla przygotowujących się do bierzmowania o godz. 17.45 ( od 12 roku życia ). W piątek katecheza w Duisburgu-Wehofen. Grupa dzieci młodszych ( przed Pierwszą Komunią świętą ) o godz. 15.30. O godz. 16.15 grupa do Pierwszej Komunii świętej i o godz.17.00 grupa pokomunijna. Katecheza dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania o godz. 16.45 ( od 12 roku życia ). Serdecznie zapraszamy.
 7. W przyszłą niedzielę 3.10 losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 8. W środę po Mszy świętej w Neukirchen-Vluyn spotkanie biblijne.