Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2015

 1. Opowiedzenie się za Chrystusem nie jest życiowym konformizmem. Chrześcijanin będzie musiał wiele razy powiedzieć nie: wobec niesprawiedliwych, deptających godność człowieka praw, wobec nieuczciwości, wobec zachęty do zdrady i bałwochwalstwa. Piotr przestraszył się takiej perspektywy. Zaczął upominać Jezusa, chcąc go nakłonić do zliberalizowania zasad głoszonych przez Niego. Boski Mistrz sprawę postawił bardzo jasno: „ Jeśli ktoś chce pójść za Mną… niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Nie mamy się, co łudzić, że przynależąc do grona uczniów Chrystusa tutaj na ziemi, będzie nam łatwiej. Ale mamy jednocześnie obietnicę: „ Kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je”.
 2. Biuro parafialne czynne w środę i sobotę od godz. 10.00 do 12.00.
 3. W tym tygodniu Księża wyjeżdżają na kapłańskie rekolekcje, dlatego nie będzie Mszy św. w środę w Neukirchen-Vluyn, i w Kleve i w czwartek w Kevelaer. W Kevelaer o godz. 19.00 będzie nabożeństwo Słowa Bożego.
 4. W piątek Msza św. w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 5. Dzieci z s. Bożeną mają katechezy w Neukirchen-Vluyn i w Kevelaer z p. Sabiną. W piątek katecheza w Duisburgu według planu.
 6. Dziś po Mszy św. spotkanie dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego.
 7. W sobotę, 26 września doroczna pielgrzymka piesza Misji Obcojęzycznych diecezji Münster do Telgte. Wyjazd autobusu z Kleve o godz. 4.30, z Neukirchen-Vluyn o godz. 5.45, z Duisburga o godz. 6.30.
 8. 3 października pielgrzymka różańcowa do Banneux (Belgia). Są jeszcze wolne miejsca.
 9. Organizowany jest wyjazd na modlitewne czuwanie w intencji polskich emigrantów do Częstochowy w dniach 14-18.10. Bliższe informacje można otrzymać w zakrystii.
  Panie, Twoje słowa są bardzo czytelne i nie pozostawiają wątpliwości. Pójście za Tobą oznacza trud dźwigania krzyża, ale także nagrodę wieczną. Ufam, że dam radę. A Ty mnie prowadź.