Ogłoszenia duszpasterskie 14.10.2018r.

  1. W spotkaniu Jezusa z przychodzącym do Niego człowiekiem dochodzi do wyjaśnienia, że przestrzeganie przykazań i prawa Bożego – choć jest słuszne i pożyteczne – nie gwarantuje jeszcze otwarcia bram wieczności. Można bowiem doskonale wypełniać przepisy i paragrafy ale serce mieć związane całkiem innymi sprawami. Jak zatem odnaleźć się w gąszczu doraźnego odwoływania się do tych zasad, które sprzyjają realizacji chwilowych oczekiwań, a kwestionują istnienie stałych i niezmiennych zasad moralnych? Jak nie ulec kultowi własnego rozwoju w egoistycznym rozumieniu? Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzieńcem, powiedział: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”.
  2. W tym tygodniu rozpoczynają się w szkołach dwutygodniowe ferie jesienne. Z tej racji nie będzie zajęć katechetycznych i z języka polskiego.
  3. Przez cały miesiąc październik nabożeństwa różańcowe w tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godzinie 18.00. W niedzielę modlimy się przed Mszą świętą.
  4. W przyszłą niedzielę zapraszamy do biblioteki parafialnej w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej.
  5. Proszę o zgłoszenie do ks. Adama osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
  6. Modlitwa do św. Michała Archanioła
    Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.