Ogłoszenia duszpasterskie 16.10.2022.

  1. Modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim trwanie przy Bogu, nawet wtedy, kiedy wydaje się to beznadziejne. Przeżywając październik winniśmy uświadomić sobie, iż taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Z jednej strony uderza nas prostota różańca, który dostępny jest dla każdego człowieka. Z drugiej zaś – zachwyca głębia ewangelicznego przesłania, które w sobie niesie. W całym mechanizmie zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni ratunek, którego nie można zatracić. Modlitwa ta odmawiana sercem wzbudza pragnienie, by śpiewać, nie tylko głosem, ale całym życiem, miłość do Dziewicy Maryi.
  2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą świętą. W środę w N. Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00.
  3. W tym tygodniu rozpoczynamy zajęcia katechetyczne dla wszystkich grup. W środę w N-Vluyn i w piątek w Duisburgu-Wehofen.
  4. Biblioteka parafialna z racji ferii w tym miesiącu będzie zamknięta. Otwarcie w listopadzie.
  5. Przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki „wypominkowe”, na których prosimy o czytelne wpisanie imion swoich bliskich zmarłych oraz zaznaczyć w którym kościele mają być czytane. Wypominki oddajemy księżom.
  6. Dzisiaj Msza święta w Straelen o godz. 15.30. Następne spotkanie 6 listopada.
  7. W piątek z 21/22.10 noc czuwania na Jasnej Górze w intencji Polonii. Niektóre części czuwania i modlitwy będą transmitowane przez środki masowego przekazu i Internet.