Ogłoszenia duszpasterskie 7.06.2020.

  1. Znane w całym świecie i zatwierdzone przez Kościół w 1930 roku objawienia fatimskie rozpoczęły się adoracją Trójcy Świętej, której Anioł nauczył pastuszków: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
  2. W miesiącu czerwcu sprawowane są dodatkowe Msze św. niedzielne w Duisburgu-Wehofen w każdą sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę w N.- Vluyn o godz. 13.00. Można skorzystać również ze Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim.
  3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią i przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. W Xanten 32 osoby, w Duisburgu- Wehofen 75 osób, w N. Vluyn 55 osób ( obowiązek posiadania maseczki) w Moers – 49 osób i w Straelen 55 osób.
  4. W ławkach siadamy w wyznaczonych miejscach zachowując dystans 1,50 m. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z rozporządzeniem Kurii i władz NRW będziemy musieli przed wejściem do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy świętej. Prosimy, aby każdy miał przy sobie długopis.
  5. Sakrament spowiedzi nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
  6. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
  7. W czwartek 11 czerwca obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msze święte w Duisburgu-Wehofen w środę o godz. 18.00 i w czwartek o godz. 9.30 wraz z nabożeństwem eucharystycznym; w N.Vluyn w środę o godz. 19.00 i w czwartek o godz. 11.30 oraz w Moers w czwartek o godz. 13.15. Z racji trwającej pandemii nie będzie w tym roku procesji Bożego Ciała i tradycyjnego festynu.
  8. W miesiącu czerwcu modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię odmawiamy w tygodniu po Mszy świętej, a w niedzielę 15 minut przed Mszą świętą.
  9. W sobotę 13 czerwca po Mszy świętej nabożeństwo fatimskie.
  10. Lektorzy mogą odebrać plan czytań.