Ogłoszenia duszpasterskie 28.06.2020.

 1. A jednak Bóg nie poddaje się, nie rezygnuje, sobie nie odpuszcza… Bo przecież nie tylko przychodzi do nas w czasie naszej rozmowy z Nim na modlitwie, czytania Jego słowa w Biblii, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu czy spowiedzi. Przychodzi do nas w innych ludziach. Pragnie być z nami także i w ten sposób i przypomnieć o sobie.
 2. Od przyszłej niedzieli z racji rozpoczynających się wakacji Msze święte będą sprawowane według stałego porządku. Nie będzie dodatkowych Mszy świętych w Duisburgu-Whofen w sobotę i w N. Vluyn w niedzielę o godz. 13.00. Można skorzystać w Duisburgu-Wehofen z Mszy św. w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. Obecnie to liczba 100 osób w kościele z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 4. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Cały czas obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
 7. Katecheza dla bierzmowanych od września.
 8. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Msze święte i nabożeństwo do Naj. Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w N. Vluyn o godz. 19.30.
 9. Z racji czasu urlopowego w lipcu i sierpniu, sakrament spowiedź będzie możliwy tylko przed Mszą świętą.
 10. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy błogosławionego czasu odpoczynku i bezpiecznego powrotu do domu.
 11. Komunię świętą przyjmujemy na rękę. Słowo wyjaśnienia dla tych którzy mają wątpliwości. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2004 r., mówi o tym, że każdy wierny ma prawo przyjąć Komunię św. do ust, ale że jest też druga forma – zresztą uświęcona tradycją Kościoła – przyjęcia Eucharystii na dłoń. Jej zastosowanie Instrukcja pozostawia decyzji konferencji episkopatów w poszczególnych krajach. Jan Paweł II szanował tę dawną tradycję. Był świadom, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa aż do IX wieku, przyjmowano Komunię św. tylko na rękę. Są teksty Ojców Kościoła, np. św. Jana Damasceńskiego czy św. Cyryla Jerozolimskiego, które tłumaczą znaczenie tego gestu, a nawet zachęcają, by przyjmując Komunię św., patrząc na Jezusa trzymanego w ręku, przez moment adorować Go. Ojcowie Kościoła apelują, aby było to przyjęcie świadome, z należytą czcią. Co więcej mówią, że skrzyżowane dłonie przyjmującego Eucharystię są jak tron krzyża – jedyny tron, jaki przyjął dla siebie Syn Boży na ziemi. Jest to więc forma uświęcona. Nigdy nie można mówić, że przyjęcie z wiarą Eucharystii na dłoń jest świętokradztwem. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego wyraźnie podkreśla, że postawa przyjmującego Komunię św. ma wyrażać najgłębszy szacunek oraz wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w chlebie eucharystycznym. O to więc powinniśmy się troszczyć. ( KAI )