Ogłoszenia duszpasterskie 5.07.2020.

  1. Jezus Chrystus nie obiecuje nam, zdjęcia z nas trudu czy ciężaru, obiecuje natomiast, że nas pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod wpływem życiowych doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed Bogiem za potrzebujących. Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań naszych problemów, zamiast zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić dogłębna zmiana w naszym życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który uzdolni nas do przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. Nie wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On czeka, aby nas pokrzepić.
  2. Msze święte są od tego miesiąca sprawowane według stałego porządku. Można skorzystać w Duisburgu-Wehofen z Mszy św. w niedzielę o godz. 18.00 w języku niemieckim
  3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach będzie mogła być ograniczona liczba wiernych. Obecnie to liczba 100 osób w kościele z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
  4. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
  5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu i w okresie wakacyjnym tylko przed Mszą świętą.