Ogłoszenia duszpasterskie 28.02.2016.

 1. Jesteśmy już prawie w połowie Wielkiego Postu. Właściwie to możemy się już spytać siebie, jakie są owoce tego czasu? Co już zrobiliśmy, czego się podjęliśmy na drodze nawrócenia. Co w zasadzie znaczy dla mnie nawrócić się? Co to znaczy uwierzyć? Bardzo ważne – i w jednym, i w drugim – jest zaufanie. Człowiek, który się nawraca to ten, który odwraca się od swojego egocentryzmu i w decyzjach swojego życia zaczyna liczyć się w pierwszej kolejności z Kimś innym, z Tym, który jest. To On ustanowił porządek wszechświata i równocześnie to On jest nam bliski, mówi do nas i wzywa do konkretnych postaw dobroci i miłosierdzia wobec innych.                                                                                                                          
 2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Droga krzyżowa jest odprawiana w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą. W Duisburgu-Wehofen po Mszy Świętej o godz. 18.00. Gorzkie Żale śpiewamy w każdą niedzielę 20 minut przed Mszą Świętą.
  Gdy uczestniczymy w piątki Wielkiego Postu w Drogach Krzyżowych, możemy również korzystać ze związanych z nimi odpustów. Przedstawiamy warunki, na jakich można je uzyskać. Odpust można ofiarować za siebie lub za jedną osobę zmarłą. Wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, do których należą: bycie w stanie łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii świętej; odmówienie modlitwy w intencjach, w których modli się ojciec święty (ten warunek wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”); wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego;
 3. W tym tygodniu katecheza według planu.
 4. W czwartek, 3 marca zapraszamy na godz. 15.00 do Duisburga-Wehofen na Mszę świętą i Godzinę świętą w intencji powołań oraz na wspólne spotkanie w sali parafialnej.
 5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Msze święte i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 17.30 nabożeństwo i o godz. 18.00 Msza święta i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 6. Polska Misja Katolicka w Bochum organizuje pielgrzymkę w dniach od 4-11 czerwca do Lourdes. Jeśli byłby ktoś chętny prosimy o kontakt z księżmi.
 7. W dniach 18-20.03 odbędzie się spotkanie powołaniowe dla młodzieży męskiej w wieku od 16 do 25 lat w Bochum. Temat „ Szkoła modlitwy”. Chętnych prosimy o kontakt z księżmi.
 8. W związku z Rokiem Jubileuszowym jest możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce organizowanej przez Diecezję Münster dla wszystkich Misji Obcojęzycznych do Rzymu. W dniach 6-12 maja 2016. Szczegóły na ulotkach wraz z programem przy wyjściu z kościoła oraz u duszpasterzy. Zapraszamy.
 9. „Jeśli zaś ktoś ma wielką władzę na tym świecie, a nie wydaje owoców dobrych czynów, jest dla innych jeszcze przeszkodą, gdyż przykład jego niegodziwości przygniata ich jakby cieniem” (św. Grzegorz Wielki).