Wielkanoc 2017

Nie lękajcie się, zmartwychwstałem i zawsze będę z wami!

Jezus Chrystus z miłości do nas, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i uniżył się aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go i uczynił Panem wszechświata. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus wskazuje każdemu z nas drogę życia i szczęścia: tą drogą jest pokora, która pociąga za sobą upokorzenie. To jest droga która prowadzi do chwały.                                                                              

Życzymy każdemu głębokiego przeżycia misterium paschalnego, błogosławionych świąt w gronie swoich bliskich. Niech prawda Chrystusowego zmartwychwstania i płynąca z niej miłość towarzyszą w codziennym życiu, pracy i poświęceniu dla dobra bliźnich, oraz umocnieniu w czynieniu dobra i posłudze miłości.

Ks. Jan, Ks. Adam, Ks. Zbigniew, S. Bożena