Ogłoszenia duszpasterskie 25.11.2018r.

  1. On jest „Alfą i Omegą”, Początkiem i Końcem, Pierworodnym wszelkiego stworzenia i Pierworodnym spośród umarłych, Bogiem, „który jest, który był i który przychodzi” (por. Ap 1,5-8). Możemy Go spotkać w Kościele jako Boga i Człowieka. Wierzymy, że z Nim i przez Niego każdy z nas staje przed szansą odczytania własnej godności i wartości swojego człowieczeństwa. „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – pisze Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis” – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa” (nr 10). Jest On Osobą, wobec której nie można dziś przejść obojętnie. Jest „kamieniem ludzkiej drogi”, który odrzucają niektórzy „budujący”, a który „stał się głowicą węgła” (por. Mt 21,42). W każdym z nas jest takie spotkanie z JEZUSEM jako CZŁOWIEKIEM.
  2. W przyszłą niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy czas Adwentu. Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
    Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
    I. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
    II. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
    Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem. W okresie Adwentu sprawowane będą Msze św. “roratnie”: w Neukirchen-Vluyn w każdą środę o godz.18.45 i w Duisburgu, w każdy piątek o godz. 18.00. Dzieci prosimy, aby na Msze św. roratnie przynosiły lampiony.
  3. W tym tygodniu zajęcia katechetyczne według planu. W środę w N-Vluyn spotkanie biblijne.
  4. Wypominki w tym tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
  5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętych poświęcenie opłatków wigilijnych. Można już nabywać kartki świąteczne.
  6. Mikołaj dla dzieci w niedzielę 9 grudnia podczas wszystkich Mszy świętych. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Siostrą Bożeną.
  7. 1 grudnia w sobotę o godz. 18.00, rozpoczynamy odprawianie Mszy świętych w języku polskim w Xanten. Miejsce – Kloster Mörmter Düsterfeld 8. Zapraszamy.
  8. Od 2 grudnia nastąpi podział naszej Misji. W przyszłą niedzielę w Kleve o godz. 12.00 podczas Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Bpa Dietera Gerlingsa zostanie odczytany dekret ustanawiający nową Polską Misję Katolicką Kleve pw. Św. Jana Pawła II.
  9. W piątek 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Msza św. w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
  10. Tradycyjną “Barbórka” w tym roku będziemy obchodzić 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza święta o godz. 17.00. O godz. 16.00 koncert kapeli górniczej.
  11. Lektorzy mogą odebrać plany czytań w zakrystii.
  12. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie,
    a światłość wiekuista niechaj im świeci.
    Niech odpoczywają w pokoju. Amen.