Ogłoszenia duszpasterskie 27.10.2019.

 1. Zbliża się miesiąc listopad. Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest „miesiącem zmarłych“. Począwszy od Uroczystości Wszystkich Świętych, przez „Dzień zaduszny“, codziennie w naszej modlitwie pamiętamy o zmarłych w sposób szczególny, a „wypominki“ stanowią nieodzowny element listopadowego klimatu. Św. Jan Chryzostom nawoływał do takiej modlitwy: Nieśmy im ( tj. zmarłym ) pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomoc tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.
 2. Nabożeństwo różańcowe w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą. Po Mszy świętej spotkanie biblijne.
 3. Po feriach jesiennych zapraszamy w środę na zajęcia katechetyczne i z języka polskiego do Neukirchen-Vluyn. W piątek z racji uroczystości Wszystkich Ṡwiętych nie będzie zajęć katechetycznych.
 4. Odwiedziny chorych wyjątkowo w czwartek 31.10 przed południem.
 5. W piątek 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość ta przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Msze święte w tym dniu o godz.9.30 w Duisburgu-Wehofen, 11.30 Neukirchen-Vluyn i o 13.15 Moers.
 6. Nabożeństwo za zmarłych tradycyjnie na cmentarzu we Vluyn 1 listopada o godz. 10.15.
 7. 2 listopada – wspomina się Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. W tym dniu zapraszamy na Mszę świętą w intencji zmarłych do Duisburga Wehofen na godz. 9.30. W sobotę nie będzie czynne biuro parafialne. Również Msza święta w Xanten w sobotę 2.11 o godz. 18.00.
 8. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. Warunki odpustu– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 9. Można składać kartki „wypominkowe” za naszych bliskich zmarłych na miesiąc listopad. Po czytelnym wypisaniu prosimy oddać duszpasterzom z zaznaczeniem miejsca gdzie mają być czytane. Różaniec za zmarłych i „wypominki” w niedzielę przed Mszą świętą, a w tygodniu w środę w N-Vluyn o godz.18.30 i piątek w Duisburgu – Wehofen po Mszy św. o godz. 18.00.
 10. W przyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 11. Pragniemy już z pewnym wyprzedzeniem poinformować o spotkaniu w naszej Misji z Ks. Biskupem Ordynariuszem naszej diecezji Muenster Feliksem Gennem w sobotę 30 Listopada podczas Mszy świętej o godz. 17.30 w Duisburgu-Wehofen i na Sali parafialnej. Zarezerwujmy tego dnia czas, aby nie zabrakło nas na tym spotkaniu.
 12. Modlitwa na Październik 2019 papieża Franciszka:
  Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny:
  Boże Ojcze,
  Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
  po zmartwychwstaniu
  powierzył swoim uczniom misję:
  „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
  Ty nam przypominasz, że przez chrzest
  zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
  Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
  byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
  aby misja powierzona Kościołowi,
  wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
  mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
  niesienia światu życia i światła.
  Spraw, byśmy tak działali,
  aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
  i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
  który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
  przez wszystkie wieki wieków. Amen.