ogłoszenia duszpasterskie 05.01.2014

  1. W poniedziałek w liturgii obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem,     że i poganie zostali powołani do wiary. Podczas Mszy Świętej w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 pobłogosławimy kredę i kadzidło.Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2014) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat” i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary.
  2. W tym tygodniu rozpoczynamy po świątecznej przerwie katechezę i naukę języka polskiego.
  3. W niedzielę, 12 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa.
  4. W niedzielę 12 stycznia, zapraszamy wszystkich organistów, kościelnych, lektorów, kantorów, członków Żywego Różańca z poszczególnych ośrodków na doroczne spotkanie opłatkowe  do Duisburga-Wehofen. Spotkanie rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 15.00 w kościele św. Juliany.
  5. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
  6. Od 5 do 13 października pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji. Informacje i zapisy u ks. Adama
  7. Pięknej niedzieli i dobrego tygodnia.