Ogłoszenia duszpasterskie 16.03.2014

  1. Dzisiaj w drugą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus zabiera nas na Górę Tabor gdzie „przemienił” się wobec uczniów. Dzisiaj również Pan Jezus zaprasza nas, byśmy wspięli się na górę, byśmy podnieśli oczy i otworzyli serca, aby umocnić wiarę w Niego – Prawdziwego Syna Bożego naszego Zbawiciela.
  2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale 20 minut przed każdą niedzielną Mszą Świętą. Droga krzyżowa w tym tygodniu w piątek 21 marca w Duisburgu o godz.17.30 dla dzieci, a po Mszy Świętej dla dorosłych. Droga krzyżowa dla dzieci w Kleve w przyszłą sobotę o godz.16.30. Pamiętajmy, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami ( stan łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upadabniać się do miłującego Boga.
  3. W tym tygodniu nie będzie zajęć z religii i języka polskiego. Dzieci zapraszamy w piątek na drogę krzyżową.
  4. Pragniemy przypomnieć, że w dniach od 17 do 21 marca, księża i siostra bierzemy udział w Studienkurs w Seminarium Duchownym w Münster, dlatego w tym czasie nie będzie Mszy świętych w środę w Neukirchen-Vluyn i w czwartek w Kevelaer oraz zajęć katechetycznych. Biuro parafialne nie będzie czynne w środę. Wszystkie nagłe sprawy duszpasterskie prosimy kierować do miejscowych parafii.
  5. Można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  6. Nauki przedślubne dla przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego odbędą się w naszej Misji 29 marca i 5 kwietnia o godz. 11.30 w Duisburgu i o 15.30 w Kleve.
  7. Są już do nabycia kartki wielkanocne.
  8. Życzymy pięknej niedzieli i błogosławieństwa na czas Wielkiego Postu.