Ogłoszenia duszpasterskie 30.03.2014

 1. Dzisiaj, kiedy przekraczamy połowę Wielkiego Postu, jesteśmy wezwani do radości. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” mówi nam że, „radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”.
 2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale 20 minut przed każdą niedzielną Mszą Świętą. Droga krzyżowa w tym tygodniu w środę 2 kwietnia w Neukirchen-Vluyn po Mszy Świętej, a w Duisburgu w piątek o 17.30 przed Mszą Świętą. Pamiętajmy, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami ( stan łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do miłującego Boga.
 3. W tym tygodniu lekcje religii w Neukirchen-Vluyn według planu, w Duisburgu lekcje religii dla dzieci również według planu, młodzież zapraszamy na rekolekcje.
 4. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Okruchów”.
 5. Można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 6. Są do nabycia kartki wielkanocne.
 7. Nauki przedślubne dla przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego odbędą się w naszej Misji jeszcze 5 kwietnia o godz. 11.30 w Duisburgu i o 15.30 w Kleve.
 8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
 9. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W I czwartek Msza Święta i Godzina Święta w intencji powołań o godz.15.00 i po Mszy Świętej spotkanie w Sali parafialnej. W I piątek przed południem odwiedziny chorych. Msze Święte o godz.18.00 w Duisburgu i o godz.20.00 w Neukirchen-Vluyn z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 10. W czwartek 3 kwietnia rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej Misji, które przeprowadzi ks. prof. Stanisław Ormanty – Chrystusowiec. Szczegółowy program rekolekcji w „Okruchach” i na stronie internetowej naszej Misji.
 11. W piątek 4 kwietnia zapraszamy młodzież na Mszę Świętą o godz.18.00 i naukę rekolekcyjną, a młodzież z Kleve w sobotę 5 kwietnia. Po Mszy Świętej spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami.
 12. W przyszłą niedzielę Msza Święta w Emmerich o godz.16.30. Po Mszy Świętej zapraszamy na kawę.
 13. Życzymy wielu łask i błogosławieństwa na czas Wielkiego Postu.