Ogłoszenia duszpasterskie 13.12.2015.

 1. Trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą Ducha Świętego. Bycie dobrym bywa nieraz bardzo trudne, dlatego Pan Jezus trzyma nas mocno za ręce i daje nam Ducha Świętego, który przemienia nasze serca. Jest to jedna z najważniejszych nauk Ewangelii. Bóg nas kocha i Bóg jest w nas, ponieważ tak bardzo pragnie nas zmieniać, uszczęśliwiać. Dzięki temu czujemy, że Pan Bóg jest zawsze z nami. A jak Duch Święty pomaga nam? Duch Święty powoduje, że stajemy się coraz bardziej radośni, cierpliwi, uprzejmi, łagodni, spokojni i potrafiący kochać innych. Sami nie jesteśmy w stanie się zbawić, nawet żyjąc bardzo uczciwie. Potrzebujemy chrztu mocą Ducha Świętego i otwarcia się na Jezusa. Tylko On jest naszym Zbawicielem.
 2. Przypominamy o trwającym czasie Adwentu. Tradycją Adwentu jest Msza święta Roratnia, czyli Msza święta o Najświętszej Maryi Pannie. Msze święte roratnie w tym tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.00 i Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 a dla odważnych dzieci i dorosłych w sobotę 19 grudnia o godz. 8.00. Po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie opłatkowe i wspólne śniadanie.
 3. W środę na godz. 17.00 zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież oraz rodziców na spotkanie opłatkowe w Neukirchen-Vluyn. Katecheza w tym tygodniu tylko w piątek w Duisburgu-Wehofen z s. Bożeną.
 4. W tym tygodniu spowiedź przedświąteczna we wtorek 15.12 w Wesel w kościele Herz Jesu od godz.18.00 do 19.00, w Kevelaer w czwartek 17.12 w Beichtkapelle od godz. 19.00 do 20.00, w Emmerich w piątek od godz. 19.00 do 20.00, w Kleve w sobotę 19.12 od godz. 16.00 do 18.00 i w niedzielę podczas Mszy świętych.
 5. We wtorek 8 grudnia rozpoczął się ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata.
  Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050 rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia papież Franciszek powiedział:
  „Ten Nadzwyczajny Rok jest także darem łaski. Wejście przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i osobiście wychodzi każdemu na spotkanie. To On nas szuka! To On wychodzi nam na spotkanie! Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak bardzo uchybia się Bogu i Jego łasce, kiedy twierdzi się przede wszystkim, że Jego sąd karze grzechy, a nie mówi się najpierw, że je odpuszcza Jego miłosierdzie. Tak, tak to się właśnie dzieje. Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, a w każdym razie sąd Boga będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia. Niech, zatem przejście przez Drzwi Święte sprawi, żebyśmy się poczuli uczestnikami tej tajemnicy miłości, czułości. Porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo nie przystają one temu, kto jest kochany; żyjmy raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia”.
 6. W związku z Rokiem Jubileuszowym jest możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce organizowanej przez Diecezję Münster dla wszystkich Misji Obcojęzycznych do Rzymu. W dniach 6-12 maja 2016. Szczegóły na ulotkach wraz z programem przy wyjściu z kościoła oraz u duszpasterzy. Zapraszamy.
 7. Zachęcamy do składania ofiar na budowę kaplicy Miłosierdzia Bożego w Concordii. Ulotki z tyłu Kościoła.
 8. Są do nabycia po każdej Mszy świętej opłatki i kartki świąteczne.
 9. Zapraszamy na naszą doroczną zabawę sylwestrową, która, jak co roku odbędzie się w Neukirchen-Vluyn. Już można się zapisywać.
 10. Jest możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego w języku polskim w Emmerich am Rhein. Spotkania z prawnikiem odbędą się 16.12. ( środa) od 17.00 do 19.00 w salce parafialnej przy Kościele St. Aldegundis.
 11. Dzisiaj po Mszy świętej spotkanie dla dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego.
 12. Zapraszamy do lektury nowego naszego biuletynu Okruchy.
 13. Dziękujemy serdecznie św. Mikołajowi za przybycie do naszej Misji i Panu Jackowi z całą rodziną za zorganizowanie uroczystego przyjazdu św. Mikołajowi.
 14. Prosimy o pomoc przy budowie szopki i dekoracji kościoła św. Juliany w Duisburgu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Wszystkich chętnych o otwartym sercu zapraszamy w piątek 17.12 po Mszy świętej.
 15. Modlitwa na Adwent                                                                                                   Jezu Chryste,
  który jesteś drogą, prawdą i życiem.
  Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
  Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
  przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
  Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
  Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
  daj całemu światu radość zbawienia:
  przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
  Jezu, Zbawicielu,
  anioł objawił Twoje imię Józefowi,
  mężowi sprawiedliwemu:
  przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
  Jezu, Światłości świata,
  Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
  przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
  Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
  Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
  przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
  Amen.