Ogłoszenia duszpasterskie 4.12.2022.

 1. Adwent to czas, który sprzyja naszym duchowym poszukiwaniom. Papież Franciszek zachęca, aby porzucić wygodną kanapę lenistwa, obojętności i bylejakości, a założyć buty aktywnego wędrowca, pielgrzyma i wyruszyć w drogę, która wiedzie do nieba przez pustynię nawrócenia. Warto więc podejmować ciągły wysiłek w nawracaniu się. Jednak nie wystarczy usłyszeć głos proroka, trzeba jeszcze na niego świadomie odpowiedzieć, wyznając za Psalmistą: „Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg”. I dostrzegać wokół siebie również innych, którzy czekają na nasze zainteresowanie, przyjaźń, czy konkretny dar serca.
 2. Czas adwentu pragniemy przeżyć wraz z Maryją podczas Mszy świętych „roratnich”. Roraty w środy w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.45 i w piątek w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Zapraszamy zwłaszcza dzieci wraz z rodzicami.
 3. W tym tygodniu 8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypomina ona prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 19.00.
 4. Katecheza w okresie Adwentu z s. Bożeną: w N-Vluyn – grupa pierwszokomunijna o godz. 17.15, dzieci przedszkolne i grupa pokomunijna o godz. 18, w Duisburgu – Wehofen grupa pierwszokomunijna o godz. 16.15, dzieci przedszkolne i grupa pokomunijna o godz. 17.00. Katecheza z ks. Adamem według stałego planu.
 5. W dzisiejszą niedzielę Msza święta w Starelen o godz. 15.00.
 6. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 7. Zapraszamy do lektury naszego biuletynu „Okruchy”.
 8. Modlitwa na Adwent
  Panie, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał
  stan duszy mojej; abym obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na
  ziemię w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w
  niebieskiej ojczyźnie.