Ogłoszenia duszpasterskie 11. 10.2015.

 1. Co zrobić, by otrzymać albo lepiej rozwinąć dar mądrości? Najpierw trzeba się o niego modlić – i to zostało powiedziane słowami Salomona. Salomon miał dar mądrości. Z hierarchii wartości nie usunął dóbr ziemskich, niemniej jednak to mądrość postawił na pierwszym miejscu. Ów bogaty młody człowiek, który spotkał się z Chrystusem, miał problem z wyborem drogi życiowej. Pan mu powiedział: zachowuj przykazania. Ale młodzieniec je zachowywał. Wówczas Pan poradził mu, aby przyjął ewangeliczny styl życia. Młodzieniec nie odważył się na to i odszedł zasmucony. Wierzący w Chrystusa wciąż rewiduje swoje życie. Im więcej ma w sobie pokory, tym łatwiej jest mu pozostawić świat i pójść za Panem, aby otrzymać niebieskie skarby. Mądrość to dar Ducha Świętego, który otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Jednak czy wszyscy ten dar w sobie rozwijaliśmy? Być może, dlatego nie potrafimy czasami poradzić sobie z trudnościami naszej codzienności.
 2. Z racji rozpoczętych ferii jesiennych nie ma zajęć katechetycznych dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęcie katechezy po feriach 21 października.
  2. Przeżywamy miesiąc październik, miesiąc „Różańca Świętego”. Pamiętajmy o tej pięknej i głębokiej modlitwie.
  Nabożeństwa różańcowe są sprawowane w łączności z Mszą Świętą. W Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30, w Duisburgu-Wehofen po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 3. W dzisiejszą niedzielę 11 października obchodzimy XV Dzień Papieski, „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ofiary są przeznaczone na fundusz stypendialny dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży z małych miasteczek i wsi polskich. Jest ich blisko 2300, z których, już ponad 800 ukończyło studia. Stypendyści otrzymują wsparcie nie tylko materialne, ale i formację duchową. Jest to nadzieja, że kiedyś przyniosą wielkie owoce dla Kościoła i całej Ojczyzny.
 4. 4. W przyszłym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Pragniemy również wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. ŚDM w Krakowie odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016. Może w nich uczestniczyć młodzież w wieku od 16 roku życia. Z racji organizacyjnych prosimy o jak najszybszy kontakt z ks. Adamem tej młodzieży, która pragnie wziąć udział w tym wydarzeniu.
 5. Z 16/17 października 2015 w roku życia konsekrowanego odbędzie się 30. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy, aby modlić się za Rodaków za granicą i wszystkie rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną. Hasło tegorocznego czuwania brzmi; „Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu”. Prosimy o duchowe włączenie się we wspólną modlitwę. Za pośrednictwem telewizji TRWAM jest również możliwe uczestniczenie w tym wydarzeniu.
 6. Do nabycia są kalendarze Polskiej Misji Katolickiej na rok 2016. Tematem są święci Kościoła.
 7. Boże dałeś ludziom ziemię, aby czynili ją sobie poddaną, a nie po to, by ziemia czyniła nas poddanymi sobie. Proszę Cię o wolność duchową w sprawach materialnych.