Ogłoszenia duszpasterskie 18. 10. 2015.

  1. Kluczem do zrozumienia, czym jest chrześcijaństwo, są słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie za wielu”. Nie jesteśmy tymi, którzy mają panować nad innymi, ale tymi, którzy służą. Pożądanie władzy materialnej czy duchowej sprzeciwia się nauce Ewangelii. Przykład takiej służby pokazał swoim życiem Jezus. On pochylał się nad ubogimi, niósł pociechę strapionym, uzdrawiał chorych i przywracał nadzieję tym, którzy ją utracili. Jeśli będziemy iść taką właśnie drogą, możemy być pewni właściwego kierunku.
  2. Katechezy w tym tygodniu według planu.
  3. Nabożeństwa różańcowe są sprawowane w łączności z Mszą Świętą. W Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30, w Duisburgu-Wehofen po Mszy Świętej o godz. 18.00.
  4. S. Bożena wraz ze swoją wspólnotą zaprasza dziewczęta na kolejne spotkanie w domu Sióstr w Gelsenkirchen w niedzielę 8 listopada o godz. 17.00. Bliższe informacje u Siostry.
  5. W przyszłym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Pragniemy również wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. ŚDM w Krakowie odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016. Może w nich uczestniczyć młodzież w wieku od 16 roku życia. Z racji organizacyjnych prosimy o jak najszybszy kontakt z ks. Adamem tej młodzieży, która pragnie wziąć udział w tym wydarzeniu.
  6. Zbliża się miesiąc listopad, poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Kartki „wypominkowe” wyłożone są z tyłu kościoła. Prosimy o czytelne wypisanie imion bliskich zmarłych oraz kościoła w którym mają być czytane i oddanie księżom.
  7. Do nabycia są kalendarze Polskiej Misji Katolickiej na rok 2016. Tematem są święci Kościoła. Cena 5 €. Kalendarze są cegiełką na budowę kaplicy Bożego Miłosierdzia w Concordii.
    Mój Zbawicielu, Ty cierpiałeś za nasze grzechy i zostałeś skazany na śmierć. Naucz mnie przyjmować każde cierpienie w łączności z Twoim krzyżem.