Ogłoszenia duszpasterskie 27.12.2020.

  1. Świętujmy radość z tego, iż Bóg „przemówił do nas przez Syna”. Bóstwo i człowieczeństwo spotykają się ze sobą. „Syn Boży przyjmuje ubóstwo mego ciała, abym dostąpił bogactwa Jego Bóstwa. […] wyzbył się swojej chwały, abym miał udział w Jego pełni” (św. Grzegorz z Nazjanzu). Bóg się rodzi, by przynieść nam wolność, by rozproszyć mroki wokół nas i obdarować Sobą. A my – nie mogąc w te święta pójść na Eucharystię, co pozostawiam bez komentarza – jesteśmy jednak w obecności Boga, który wszystko wypełnia. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”, abyśmy jak pokorni pasterze poszli wszyscy za Prawdą.
  2. Z przykrością informujemy, że do 10.01.2021 włącznie, w kościołach w Neukirchen-Vluyn, Moers i Duisburgu-Wehofen nie będą odbywały się Msze święte i nabożeństwa z udziałem wiernych. Nie jest to nasza decyzja, ale miejscowych wspólnot niemieckich parafii.Kościół św. Juliany będzie otwarty do osobistej modlitwy 3.01.2021, 10.01.2021 w godz. 10.00 – 12.00.
  3. Msza święta w Xanten w sobotę 2 i 9 stycznia o godz.18.00.
  4. Msza święta w Straelen w niedzielę 3 stycznia o godz. 15.30.
  5. Intencje Mszy świętych, będą odprawione przez kapłanów w te dni na które zostały zamówione.
  6. Modlitwa na Boże Narodzenie.
    Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży, a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny, w stajence betlejemskiej narodzony. Upadam na twarz przed Tobą i wraz z Najświętszą Matką Twoją i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd. Z czcią też całuję ubogi żłóbek, który był pierwszym tronem miłości Twojej. Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła, oddaję Ci serce moje i całego siebie. Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki czystość i wiarę św. Józefa pokorę i prostotę pastuszków i racz duchownie narodzić się w moim sercu; niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką! Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować, żyć tylko dla Ciebie i w Tobie, bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen.