Życzenia Wielkanocne 2021

Drodzy Parafianie. Chociaż w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani je ból z powodu cierpienia tylu osób na całym świecie, dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio epidemią koronawirusa, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu, który „tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16).  Życzymy Wam głębokiego pokoju, niewzruszonej ufności w Bogu, wzajemnej miłości i zrozumienia. Niech prawda Chrystusowego zmartwychwstania i płynąca z niej miłość towarzyszą każdemu w codziennym życiu, pracy i poświęceniu dla dobra bliźnich, oraz umocnieniu w czynieniu dobra i posłudze miłości. 

Ks. Jan, ks. Adam i s. Bożena