Wielkanoc 2023

Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja!

Drodzy Parafianie,

po raz kolejny usłyszymy, że Chrystus zmartwychwstał i daje nam życie. On zostawił grób pusty i przynosi łaskę, nadzieję i moc. Przeszedł wraz z nami od wielkoczwartkowego Wieczernika i ciemnicy, przez mękę i śmierć Wielkiego Piątku aż do Niedzieli Zmartwychwstania. Pan zmartwychwstał – a wraz z Nim i my zmartwychwstaniemy. Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną miłością Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego, składamy wszystkim parafianom z głębi serca płynące najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających każdego dnia nowych zadań; niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje współczesny świat; niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Ks. Jan, Ks. Adam, S. Bożena