Ogłoszenia duszpasterskie 8.11.2015

  1. W dzisiejszej Liturgii Słowa św. Marek opowiada nam o kobiecie, która w oczach ludzkich nie miała żadnej wartości. Była wdową i to w dodatku bardzo ubogą. Stała na końcu, u podnóżka drabiny społecznej. Nie liczyła się! Była nieważna! Znaczyła tak mało, jak jeden grosz, który wrzuciła do skarbonki przy świątyni. Cóż znaczył ten jeden grosz, w porównaniu z innymi monetami, które wrzucali bogaci? Św. Jan Paweł II przypomina nam, że nie możemy oceniać ludzi według zdrowia, zdolności, pieniędzy, lecz według serca, a ono oznacza sumienie. Na tyle jesteśmy prawdziwymi ludźmi, na ile otwieramy się na propozycje, z jakimi Pan Bóg zwraca się do nas. Dzieło zbawcze Boga w Chrystusie Jezusie przekracza czas, jak i przestrzeń. Dotyczy naszej przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Boża moc nie jest z tego świata. Chrystus umarł, zmartwychwstał i powróci w chwale, abyśmy już na zawsze mieli życie w obfitości.
  2. Dzisiaj po Mszy Świętej spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych.
  3. Miesiąc listopad, to czas poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Przez miesiąc listopad modlimy się za zmarłych z „Wypominek” w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30, w Duisburgu-Wehofen w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 i w niedzielę pół godziny przed Mszą Świętą.                                                                                            3. Katecheza w tym tygodniu według planu.
  4. Nauki przedślubne w naszej Misji odbędą się 21 i 28 listopada, o godz. 11.00 w Duisburgu-Wehofen i o godz. 15.00 w Emmerich am Rhein.
  5. Tradycyjnie 6 grudnia będziemy gościć św. Mikołaja w naszej Misji. Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt z s. Bożeną.
  6. W niedzielę 22 listopada przeżywać będziemy odpust Chrystusa Króla, nasze doroczne święto Misji. Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą do Duisburga – Wehofen na godz. 9.30. W tym dniu przypada wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, i naszego chóru i chórku.
  7. W przyszłym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Pragniemy również wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. ŚDM w Krakowie odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016. Może w nich uczestniczyć młodzież w wieku od 16 roku życia. Z racji organizacyjnych prosimy o jak najszybszy kontakt z ks. Adamem tej młodzieży, która pragnie wziąć udział w tym wydarzeniu.
    Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe                                                             Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.