Ogłoszenia duszpasterskie 10.01.2016.

  1. Pan Jezus rozpoczyna swą działalność od chrztu nad Jordanem. Przyjął ten dar przez posługę Jana Chrzciciela. Podczas chrztu coś ważnego się wydarzyło: otwarło się niebo, zstąpił Duch Święty w symbolu gołębicy oraz rozległ się głos z nieba: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Jezus ofiarowuje nam bogactwo tego, kim jest. A jest umiłowanym Synem Ojca, na którym spoczywa Duch Święty. Tylko z Nim i przez Niego mamy przystęp do Boga, który czyni nas przybranymi dziećmi. Dzisiejsza uroczystość stwarza okazję, aby przypomnieć sobie o własnym chrzcie. Od chrztu świętego zostaliśmy obdarzeni łaską uświęcającą, staliśmy się dziećmi Bożymi. Przez ten sakrament jesteśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego i włączeni do wspólnoty Kościoła. Otrzymaliśmy wiele darów, które należy w sobie rozwijać.
  2. Dzisiaj spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych w Duisburgu i Neukirchen-Vluyn.
  3. W dzisiejszą niedzielę 10.01 zapraszamy członków Żywego Różańca i Lektorów na spotkanie opłatkowe do Duisburga-Wehofen. Rozpoczęcie w kościele o godz. 15.15.
  4. Dzieci biorące udział w jasełkach mają próbę generalną w Duisburgu-Wehofen w sobotę 16.01. o godz. 10.00 w kościele St. Juliana, a dzieci biorące udział w jasełkach w Moers w kościele St. Konrad również w sobotę o godz. 13.00.
  5. Jasełka w naszej Misji dzieci wystawią w przyszłą niedzielę 17.01 w Duisburgu-Wehofen i Moers, a 23.01 w Kleve i 24.01 w Neukirchen-Vluyn.
  6. W tym tygodniu rozpoczynamy zajęcia katechetyczne dla dzieci i młodzieży. Katecheza dla wszystkich dzieci w Neukirchen-Vluyn, które uczy s. Bożena w środę o godz. 16.30.
  7. W związku z Rokiem Jubileuszowym jest możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce organizowanej przez Diecezję Münster dla wszystkich Misji Obcojęzycznych do Rzymu. W dniach 6-12 maja 2016. Szczegóły na ulotkach wraz z programem przy wyjściu z kościoła oraz u duszpasterzy. Zapraszamy.
  8. Jezu Synu Boży, w dniu chrztu również otwarło sią nade mną niebo i zostałem nazwany przez Ojca umiłowanym dzieckiem. Dziękuję za ten dar i chcę zachować wierność łasce sakramentu.