Ogłoszenia duszpasterskie 10.04.2016.

  1. Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966). Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.   (z Listu Episkopatu Polski).
  2. W tym tygodniu obchodzone będą główne uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Hasłem jubileuszu są słowa “Gdzie Chrzest tam nadzieja”.  Uroczystości będą miały miejsce 14 kwietnia w Gnieźnie oraz 15 i 16 kwietnia w Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Z tej racji w przyszłą niedzielę odnowimy uroczyście podczas Mszy Świętych przyrzeczenia chrztu świętego włączając się w to narodowe dziękczynienie za ten doniosły dar.
  3. Nauki przedślubne odbędą się jeszcze w sobotę 16 kwietnia o godz. 11.30 w Duisburgu-Wehofen i o godz. 15.00 w Emmerich.
  4. 24 kwietnia w kościele św. Juliany będzie Pierwsza Komunia święta parafii niemieckiej z tej racji Msza święta w języku polskim odbędzie się w kościele św. Józefa również o godz. 9.30.
  5. 17 kwietnia również z racji Pierwszej Komunii parafii niemieckiej nie będzie Mszy świętej w Straelen. Zapraszamy na Mszę świętą 23 kwietnia (sobota) na godz. 20.00 do Walbeck.
  6. Zapraszamy na pielgrzymkę na czuwanie w intencji Polonii do Częstochowy od 18-22 października. W programie Wrocław, Kraków i Łagiewniki – sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Wadowice. Informacje u duszpasterzy.
  7. W tym tygodniu katecheza według planu.
  8. Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy pomagali w miniony piątek przy rozbiórce dekoracji świątecznej.
  9. W sobotę 9 kwietnia nasi ministranci wystąpili w turnieju piłki nożnej w Bochum. Dwie drużyny z naszej Misji zajęły dwa pierwsze miejsca. Drużyna z Emmerich zajęła pierwsze a drużyna z Duisburga drugie miejsce. Serdeczne gratulacje naszym młodym sportowcom.
  10. Panie, Ty umiłowałeś mnie do końca. Gdy zapominam o Tobie, stawiasz mi to samo pytanie: Czy mnie miłujesz?. Ty naprawdę wiesz wszystko i znasz mą słabość i niestałość w miłości.