Ogłoszenia duszpasterskie 11.09.2016.

  1. „Wróć, synu, wróć z daleka. Wróć, synu wróć, Ojciec czeka…”. Dla wielu ludzi słowa tej religijnej piosenki przypominają, że nawrócenie jest niekończącym się procesem. Wierzący zdaje sobie sprawę, że wciąż otrzymuje od Boga wiele darów (część majątku), które traci w nieudolnym życiu (marnotrawi majątek). Refleksja na ten temat pojawia się najczęściej wtedy, gdy jest źle, fatalnie, gdy człowiek zostaje poniżony w swej godności (pragnie spożywać pokarm przeznaczony dla świń). Wraca do Ojca (spowiedź) i zostaje obdarzony nowymi darami (szata). Podczas pobytu Mojżesza na górze Synaj lud odstąpił od prawdziwej wiary. Bóg w swym miłosierdziu przebacza grzesznemu ludowi. Tymoteusz dowiaduje się od św. Pawła o jego grzesznej przeszłości, ale także i o tym, że Paweł działał wtedy „z nieświadomością i w niewierze”. Dlatego dostąpił miłosierdzia. Oświecony przez poznanie Chrystusa naucza, że Jezus przyszedł na świat po to, aby zbawić grzeszników. „Jest przekonany, że miłosierdzie, które mu Bóg okazał, było nie tylko jemu wyświadczonym dobrodziejstwem”.
  2. W tym tygodniu księża uczestniczą w dorocznych rekolekcjach duszpasterzy polonijnych. Nie będzie Mszy świętej w środę 14.09 w Neukirchen-Vluyn.
  3. Katecheza w najbliższym tygodniu w środę tylko z siostrą Bożeną, w piątek według planu.
  4.  Katechezy odbywać się będą – w środy w Neukirchen-Vluyn o godz. 17.30 grupa komunijna z ks. Proboszczem i grupa młodzieżowa z ks. Adamem, grupy s. Bożeny o godz. 16.45 grupa przedszkolna, o godz. 17.15 klasy I i II i o godz. 17.45 grupa pokomunijna. W piątek katechezy w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.30 grupa komunijna z ks. Proboszczem i grupa młodzieżowa z ks. Adamem. Grupy z s. Bożeną o godz. 15.45 grupa przedszkolna o godz. 16.15 klasy I i II i o godz. 16.45 grupa pokomunijna. Grupy katechetyczne s. Bożeny w Kleve w sobotę o godz. 16.00 dzieci przedkomunijne, i po Mszy Świętej grupa pokomunijna i w czwartek w Kevelaer o godz. 18.15 grupa pokomunijna i z P. Sabiną grupa przedkomunijna.
  5. Pielgrzymka Różańcowa do Banneux odbędzie się 1 października. Można już się zapisywać na autobus. Program pielgrzymki: o godz. 10.30 modlitwa różańcowa, o godz. 11.00 Msza Święta, o godz. 14.00 Droga Krzyżowa i o godz. 15.00 nabożeństwo eucharystyczne dla chorych.
  6. W przyszłym roku od 21-28 października (w ferie jesienne) pragniemy zorganizować pielgrzymkę śladami św. Pawła na Cypr. Bardzo prosimy chętnych na wyjazd o kontakt z ks. Adamem .
  7. Dziś spotkanie dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego.
  8. Lektorzy mogą odebrać programy czytań w zakrystii.
  9. Nauki przedślubne odbędą się w Duisburgu – Wehofen w sobotę 29 października i 5 listopada o godz. 15.00.
  10. Jezu ufam Tobie. Pomóż mi powstać z grzechów, abym szczerze pragnął powrócić do domu rodzinnego i nie zginął z nędzy i głodu. Niech doznam radości z odnalezionego zbawienia.