Ogłoszenia duszpasterskie 15.01.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

  1. Izajasz, Paweł, Jan Chrzciciel – trzy osoby które stają przed nami. Każdy z nich ma swoją historię, ale wszystkich łączy misja głoszenia Dobrej Nowiny. Izajasz słyszy od Boga, że ma być światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Paweł przedstawia się jako z woli Bożej powołany na apostoła Chrystusa. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi, że przyszedł chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Każdy z nich został powołany przez Boga i posłany. My chrześcijanie również jesteśmy zaproszeni do tego, aby być światłem, apostołem i znakiem.
  2. W dzisiejszą niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Tak brzmi tytuł papieskiego orędzia Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Obchodzi się go w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W swoim przesłaniu Papież wzywa wszystkich do otoczenia troską nieletnich migrantów, zwłaszcza samotnych, którzy są bezbronni i bezradni. Zwraca uwagę, że to przede wszystkim nieletni płacą wielkie koszty emigracji. „Dzieci mają prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego – pisze Ojciec Święty. – Wszyscy nieletni mają prawo być dziećmi”.
  3. Zajęcia katechetyczne i z języka polskiego dla dzieci i młodzieży według planu.
  4. Dzisiaj Msza Święta w Straelen o godz. 15.30.
  5. W przyszłą niedzielę 22 stycznia dzieci wystawią „Jasełka” w kościele w Neukirchen-Vluyn i Moers. Próba w najbliższa środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 16.30.
  6. W Bochum w dniach 18-19 lutego odbędą się warsztaty dla ojców – 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz odbudowywanie prawidłowych relacji w rodzinach. Informacje u duszpasterzy. Liczba miejsc ograniczona.
  7. 21.01.2017 (sobota) odbędzie coroczny koncert kolęd w kościele Herz Jesu w Wuppertalu, na którym wystąpi również nasz chór Cantate Deo oraz nasz chórek. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.
  8. Od 17-21 kwietnia ( po świętach wielkanocnych ) pragniemy zorganizować dla naszych ministrantów wyjazd do Monachium.
  9. Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie.