Ogłoszenia duszpasterskie 14.04.2019 r.

 1. Dobiegł końca Wielki Post – okres przygotowania do Wielkanocy. Została nam dana szansa powrotu do źródła naszej wiary. Mogliśmy oczyścić się i zawrócić z dróg, które nie prowadzą do Boga oraz uświadomić sobie potrzebę odnowienia łask sakramentu chrztu świętego. I oto dzisiaj rozpoczyna się nowy etap – Wielki Tydzień. Wchodzimy w samo centrum tajemnic naszej wiary: w tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się: triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem Chrystusa Pana w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata. Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa.
 2. W dzisiejszą Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wszystkie informacje dotyczące Wielkiego Tygodnia znajdziemy w biuletynie
  „ Okruchy” oraz na stronie internetowej.
 3. Jutro spowiedź w Duisburgu-Hombergu o godz. 19.00 – 20.00.
 4. We wtorek 16 kwietnia na godz. 18.00 do Duisburga-Wehofen zapraszamy i prosimy o pomoc przy budowaniu „ Grobu Pańskiego” i ołtarza adoracji.
 5. W Wielki Czwartek dziękujemy Bogu za dar sakramentu Eucharystii i kapłaństwa – Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 19.00 i adoracja do godz. 22.00.
 6. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej w Duisburgu-Wehofen o godz. 15.00 i w Moers o godz. 18.00. Adoracja przy „Grobie Pańskim” do godz. 22.00. O godz. 21.00 zaśpiewamy Gorzkie żale. Tego dnia obowiązuje post ścisły.
 7. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Straelen w kościele św. Piotra i Pawła ( centrum) o godz. 11.00, w Neukirchen-Vluyn o godz. 12.00, w Duisburgu-Wehofen o godz. 12.00 i po Liturgii Wigilii Paschalnej oraz w Moers po Liturgii Wigilii Paschalnej.
 8. Msza święta Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 18.00 w Moers i w Duisburgu-Wehofen o godz. 20.00.
 9. W Niedzielę WielkanocnąRezurekcja w Duisburgu-Wehofen o godz. 7.00, wszystkie inne Msze święte w niedzielę i poniedziałek wielkanocny według porządku niedzielnego. Msza święta w Straelen w Wielkanoc o godz. 15.30. Nie będzie Mszy świętej 20.04 w Xanten.
 10. Po Mszy świętej można składać ofiary na kwiaty do „Grobu Pańskiego”. Są również do nabycia świece na stół wielkanocny oraz baranki wielkanocne.
 11. Biuro parafialne nie będzie czynne do 1 maja. Pilne sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie.
 12. Proszę o zgłoszenie do ks. Adama rodziców ministrantów którzy wyjeżdżają na wycieczkę do Bremen.
 13. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.